El Vikivojaĝo

Franca frazlibro

Franca frazlibro

La franca lingvo estas la lingvo parolata precipe en Francio, Kanado, Belgio, Svisio kaj pluraj aliaj landoj, precipe eksaj kolonioj de Francio.

Prononcado[redakti]

Vokaloj[redakti]

Konsonantoj[redakti]

Komunaj diftongoj[redakti]

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
ouvert (uvèr)
FERMITA
fermé (fermé)
ENIREJO
entrée ( )
ELIREJO
sortie (sortí)
PUŜU
poussez (pusé)
TIRU
tirez (tiré)
NECESEJO
toilettes (tŭalèt)
(POR)VIRA
hommes (om)
(POR)VIRINA
femmes (fam)
ATENTU
attention ( )
MALPERMESITA
interdit ( )
Saluton. (Formala)
Bonjour (boĵur)
Saluton. (Neformala)
Salut (salú)
Kiel vi fartas?
(Comment) ça va ? (koma sa va?)
Fartas bone, dankon.
Bien, merci (bje, mersi)
Kiel vi nomiĝas?
Comment vous vous appelez ? ( )
Mi nomiĝas ______.
Je m’appelle ______. ( ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
Ravi de vous rencontrer ! ( )
Bonvolu.
S’il vous plait. (Silvuplé)
Dankon.
Merci. (Mersi)
Nedankinde.
De rien ( )
Jes.
Oui. (ui)
Ne.
Non ( )
Pardonu min.
Pardon. ( )
Mi bedaŭras.
Je suis désolé ( )
Ĝis revido.
Au revoir ( )
Adiaŭ.
Adieu ( )
Mi ne parolas la francan.
Je ne parle pas français. ( )
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan?
Est-ce que vous parlez Espéranto/anglais ? ( )
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
Est-ce que quelqu’un parle espéranto/anglais ici ? ( )
Helpon!
À l’aide ! (Alèd)
Bonan matenon.
Bonjour ( )
Bonan tagon.
Bonjour ( )
Bonan vesperon.
Bonsoir ( )
Bonan nokton.
Bonne nuit (Bonnŭí)
Mi ne komprenas.
Je ne comprends pas. ( )
Kie estas necesejo?
Où sont les toilettes ? ( )

Problemoj[redakti]

Lasu min.
Laissez-moi ( )
Ne tuŝu min.
Ne me touchez pas ( )
Mi telefonos policon.
Je vais appeler la police ( )
Polico!
Police ! ( )
Haltu! Ŝtelisto!
Stop ! Voleur ! ( )
Mi bezonas vian helpon.
J'ai besoin de votre aide. ( )
Estas urĝa / kriza situacio.
La situation est urgente / critique. ( )
Mi perdiĝis.
Je suis perdu(e). ( )
Mi perdis mian valizon.
J'ai perdu ma valise. ( )
Mi perdis mian monujon.
J'ai perdu mon portefeuille ( )
Mi estas malsana.
Je suis malade. ( )
Mi vundiĝis.
Je me suis blessé(e) ( )
Mi bezonas kuraciston.
J'ai besoin d'un médecin. ( )
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
Est-ce que je peux utiliser votre téléphone ? ( )

Numeroj[redakti]

1
un ( )
2
deux ( )
3
trois ( )
4
quatre ( )
5
cinq ( )
6
six ( )
7
sept ( )
8
huit ( )
9
neuf ( )
10
dix ( )
11
onze ( )
12
douze ( )
13
treize ( )
14
quatorze ( )
15
quinze ( )
16
seize ( )
17
dix-sept ( )
18
dix-huit ( )
19
dix-neuf ( )
20
vingt ( )
21
vingt-et-un ( )
22
vingt-deux ( )
23
vingt-trois ( )
24
vingt-quatre ( )
25
vingt-cinq ( )
26
vingt-six ( )
27
vingt-sept ( )
28
vingt-huit ( )
29
vingt-neuf ( )
30
trente ( )
40
quarante ( )
50
cinquante ( )
60
soixante ( )
70
soixante-dix ( )
80
quatre-vingt ( )
90
quatre-vingt-dix ( )
100
cent ( )
200
deux cents ( )
300
trois cents ( )
1,000
mille ( )
2,000
deux mille ( )
1,000,000
un million ( )
1,000,000,000
un milliard ( )
1,000,000,000,000
un billion ( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
ligne / numero _____ (train, bus, etc.) ( _____)
duono
moitié ( )
malpli (multe)
moins ( )
pli (multe)
plus ( )

Tempo[redakti]

nun
maintenant ( )
poste
plus tard ( )
antaŭe
avant ( )
baldaŭ
bientôt ( )
mateno
matin ( )
antaŭtagmezo
matinée ( )
posttagmezo
après-midi ( )
vespero
soir ( )
nokto
nuit ( )

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
une heure du matin ( )
je la dua horo matene
deux heures du matin ( )
tagmezo
midi ( )
je la unua horo posttagmeze
une heure de l'après-midi ( )
je la dua horo posttagmeze
deux heures de l'après-midi ( )
noktomezo
minuit ( )

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
_____ minute(s) ( )
_____ horo(j)
_____ heure(s) ( )
_____ tago(j)
_____ jour(s) ( )
_____ semajno(j)
_____ semaine(s) ( )
_____ monato(j)
_____ mois ( )
_____ jaro(j)
_____ année(s) ( )

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
aujourd'hui ( )
hieraŭ
hier ( )
antaŭhieraŭ
avant-hier ( )
morgaŭ
demain ( )
postmorgaŭ
après-demain ( )
ĉi tiun semajnon
cette semaine ( )
lastan semajnon
la semaine dernière ( )
venontan semajnon
semaine prochaine ( )
lundo
lundi ( )
mardo
mardi ( )
merkredo
mercredi ( )
ĵaŭdo
jeudi ( )
vendredo
vendredi ( )
sabato
samedi ( )
dimanĉo
dimanche ( )

Monatoj[redakti]

Januaro
Janvier ( )
Februaro
Février ( )
Marto
Mars ( )
Aprilo
Avril ( )
Majo
Mai ( )
Junio
Juin ( )
Julio
Juillet ( )
Aŭgusto
Août ( )
Septembro
Septembre ( )
Oktobro
Octobre ( )
Novembro
Novembre ( )
Decembro
Décembre ( )

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
noir ( )
blanka
blanc ( )
griza
gris ( )
ruĝa
rouge ( )
blua
bleu ( )
flava
jaune ( )
verda
vert ( )
oranĝa
orange ( )
purpura
pourpre ( )
bruna
brun ( )

Transporto[redakti]

Aŭtouso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
Combien coûte le billet pour _____ ( _____)
Mi volus bileton al _____.
Je voudrais un billet pour _____ ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
Où va ce train / bus ? ( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
Où est le train / bus pour _____ ? ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
Est-ce que ce train / bus s'arrête à _____ ? ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
Quand part le train / bus pour _____ ? ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
Quand arrive le train / bus pour _____ ? ( _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
Comment puis-je atteindre / rejoindre / aller à _____ ( )
...la trajnan stacion?
... la gare ? ( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
... la gare routière / l'arrêt de bus ?( )
...la flughavenon?
... l'aéroport ? ( )
...urbocentron?
... le centre-ville ? ( )
...la junularogastejon?
... l'auberge de jeunesse ? ( )
... la hotelon ______?
... l'hôtel _____ ? ( )
...la _____ ambasadejo / konsulejo?
... le consulat / l'ambassade de (d') _____ ? ( )
Kie estas multaj _____?
Là où il y a beaucoup de (d') _____ ? ( )
...hoteloj?
... hôtels ? ( )
...restoracioj?
... restaurants ? ( )
...trinkejoj?
... bars ? ( )
...vidindaĵoj?
... spectacles ? ( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
Pouvez-vous me montrer sur la carte ? ( )
strato
rue ( )
Turnu maldekstren.
Tournez à gauche ( )
Turnu dekstren.
Tournez à droite ( )
maldekstre
gauche ( )
dekstre
droite ( )
rekte antaŭen
tout droit ( )
al la ______
au(x) / à la _____ ( )
preter la ______
au-delà du / de la / des _____ ( )
antaǔ la ______
en face du / de la / des _____ ( )
Rigardu al la ______.
Vous verrez / tu verras le / la / les _____ ( )
vojkruciĝo
carrefour ( )
nordo
nord ( )
sudo
sud ( )
oriento
est ( )
okcidento
ouest ( )

Taksio[redakti]

Taksio!
Taxi ! ( )
Bonvolu veturigi min al ______.
S'il vous plaît, pouvez-vous me conduire / m'emmener à / au ______ ? ( )
Kiom kostas veturo al ______?
Combien coûte la course / le trajet pour ______ ? ( )
Bonvolu veturigi min tien.
S'il vous plaît, pouvez-vous me conduire / m'emmener ici ? ( )

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
Avez-vous une chambre de libre ? ( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
Combien coûte une chambre / une nuit pour une personne / deux personnes ? ( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
Est-ce que la chambre est avec _____  ?( )
...litotuko?
feuille ( )
...banejo?
salle de bain ( )
...telefono?
téléphone ( )
...televido?
télévision ( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
Puis-je voir la chambre d'abord ? ( )
Ĉu vi havas iun Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
En avez-vous une _____ ( )
...pli silentan?
plus silencieuse ? ( )
...pli vastan?
plus grande ? ( )
...pli puran?
plus propre ( )
...pli malmultekostan?
moins chère / plus économique ? ( )
Bone, mi prenas ĝin.
Bien, je la prends. ( )
Mi restos por _____ nokto(j).
Je resterai _____ nuits. ( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
Pouvez-vous me conseiller d'autres hôtels ? ( )
Ĉu vi havas _____
Avez-vous _____ ( )
...sekurŝrankon?
... un coffre-fort ? ( )
...ŝlosijon?
une clé ? ( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
Est-ce que le prix inclus le petit déjeuner / le dîner ? ( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
A quelle heure est le petit déjeuner / le dîner ? ( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
Pourriez-vous nettoyer ma chambre s'il vous plaît ? ( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
Pourriez-vous me réveiller à _____ ? ( )
Mi volus elhoteliĝi.
Je voudrais terminer mon séjour. ( )

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
Est-ce que je peux vous payer en dollars américains / australiens / canadiens ? ( )
Ĉu mi povas uzi euron?
Est-ce que je peux vous payer en euros ? ( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
Est-ce que je peux vous payer en Yen japonais ? ( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
Est-ce que je peux vous payer en livre anglaise ? ( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
Est-ce que je peux vous payer en franc suisse / africain / pacifique ? ( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
Est-ce que je peux vous payer en dinars ? ( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
Est-ce que je peux vous payer par carte de crédit ? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
Pouvez-vous changer mon argent ? ( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
Où peut-on faire changer de l'argent ? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
Pouvez-vous changer mes chèques de voyage ? ( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
Où peut-on changer des chèques de voyage ? ( )
Kia estas la kurzo?
Quel est le cours / taux de change ? ( )
Kie estas bankaŭtomato?
Où trouve-t-on un guichet / distributeur automatique ? ( )

Manĝado[redakti]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
Une table pour une personne / deux personnes, s'il vous plaît. ( )
Mi petas la menuon.
Puis-je avoir le menu ? ( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
Est-ce que je peux voir la cuisine ? ( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
Qu'est-ce que vous me recommandez ? ( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
Avez-vous des spécialités locales ? ( )
Mi estas vegetarano.
Je suis végétarien(ne). ( )
Mi estas vegano.
je suis végétalien(ne). ( )
Mi manĝas nur koŝere.
Je manque Kasher uniquement ( )
Mi ne manĝas _____.
Je ne mange pas _____ ( )
...viandon.
... de viande. ( )
...fiŝaĵon.
... de poisson. ( )
...marbestojn.
... de fruits de mer ( )
...ovaĵon.
... d'oeuf ( )
...laktaĵon.
... de laitage ( )
...glutenon.
... de gluten ( )
...tritikaĵojn.
... de céréales ( )
...nuksojn.
... de noix ( )
...arakidojn.
... d'arachides ( )
...sojaĵon.
... de soja ( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
Pouvez-vous ne pas utiliser d'huile / de beurre / de graisse s'il vous plaît ? ( )
komuna manĝo
cuisine commune ( )
manĝo laŭ la karto
manger à la carte ( )
matenmanĝo
petit déjeuner ( )
tagmanĝo
déjeuner ( )
manĝaĵeto
goûter / collation ( )
vespermanĝo
dîner ( )
_____, bonvolu,
_____, s'il vous plaît, ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
Aliments contenant _____, s'il vous plaît. ( )
kokaĵo/n
volaille ( )
bovaĵo/n
boeuf ( )
fiŝaĵo/n
poisson ( )
ŝinko/n
jambon ( )
kolbaso/n
saucisse ( )
fromaĝo/n
fromage ( )
ovo/n
oeuf ( )
salato/n
salade ( )
(kruda/n) legomo/n
légumes (crus) ( )
(kruda/n) frukto/n
fruits (frais) ( )
pano/n
pain ( )
toasto/n
pain grillé / toast ( )
nudelo/n
pâtes ( )
rizo/n
riz ( )
fazeolo/n
haricots ( )
Mi petas unu glason da _____.
Puis-je avoir un verre de (d') _____ ( )
Mi petas unu kalikon da _____.
Puis-je avoir une tasse de (d') _____ ( )
Mi petas unu botelon da _____.
Puis-je avoir une bouteille de (d') _____ ( )
kafo
café ( )
teo
thé ( )
suko
jus ( )
akvo
eau ( )
kranakvo
eau du robinet ( )
gasa akvo
eau gazeuse ( )
sengasa akvo
eau plate ( )
biero
bière ( )
ruĝa/blanka vino
vin rouge / blanc ( )
Mi petas iomon da _____.
Puis-je avoir un peu de _____ ( )
salo
sel ( )
pipro
poivre ( )
Pardonon, kelnero?
Excusez-moi / s'il vous plait, serveur / serveuse ? ( )
Mi finmanĝis.
J'ai fini de manger. ( )
Ĝi estis bongusta.
C'était bon. ( )
Bonvolu forporti la telerojn.
Pourriez-vous débarrasser s'il vous plaît ? ( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
Je veux payer. / l'addition s'il vous plaît. ( )

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
Servez-vous de l'alcool ? ( )
Ĉu vi servas al tablo?
Servez-vous à table ? ( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
Une bière, deux bières, s'il vous plaît. ( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
un verre de vin rouge / blanc, s'il vous plaît. ( )
Unu kruĉon, bonvolu.
un pichet, s'il vous plaît. ( )
Unu botelon, bonvolu.
une bouteille, s'il vous plaît. ( )
_____ kaj _____, bonvolu.
_____ - _____; s'il vous plaît. ( )
viskio/n
whisky ( )
vodko/n
vodka ( )
rumo/n
rhum ( )
akvo/n
eau ( )
mineralakvo/n
eau minérale ( )
sodakvo/n
eau gazeuse ( )
tonikakvo/n
tonic ( )
oranĝa/n suko/n
jus d'orange ( )
kolao/n
(coca) cola ( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
Avez-vous des biscuits apéritifs ? ( )
Unu plian, bonvolu.
un(e) de plus, s'il vous plaît. ( )
Plian vicon, bonvolu.
Une tournée de plus / la même chose, s'il vous plaît. ( )
Kiam estas fermtempo?
A quelle heure est la fermeture ? ( )
Je via sano!
Santé ! ( )

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
Avez-vous ceci dans ma taille ? ( )
Kiom ĝi kostas?
Combien cela coûte ? ( )
Ĝi estas tro kosta.
C'est trop cher. ( )
Ĉu vi akceptas _____?
Est-ce que vous acceptez _____ ? ( )
multekosta
cher ( )
malmultekosta
pas cher ( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
Je ne peux pas payer ce prix. ( )
Mi ne volas ĝin.
Je n'en veux pas. ( )
Vi fraŭdas min.
Vous me décevez. ( )
Mi ne interesiĝas.
Je ne suis pas intéressé(e). ( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
Eh bien, je vais l'acheter. ( )
Mi petas sakon?
Puis avoir un sac ? / Un sac, je vous prie ? ( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
Pouvez-vous l'expédier à l'étranger ? ( )
Mi bezonas _____.
J'ai besoin de (d') _____ ( )
...dentpasto/n.
... dentifrice ( )
...dentbroso/n.
... brosse à dents ( )
...tamponoj/jn.
... tampons ( )
...sapo/n.
... savon ( )
...ŝampuo/n.
... shampooing ( )
...medikamento/n por doloro.
... antalgiques / médicaments pour la douleur ( )
...medikamento/n por malvarmumo.
... médicaments pour le rhume / coup de froid ( )
...medikamento/n por stomako.
... médicaments pour l'estomac ( )
...razilo/n.
... un rasoir ( )
...pluvombrelo/n.
... un parapluie ( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
... crème solaire / huile solaire ( )
...poŝtkarto/n.
... une carte postale ( )
...poŝtmarko/n.
... un timbre(-poste) ( )
...baterioj/jn.
... piles / batterie(s) ( )
...skribopapero/n.
... papier à lettre ( )
...plumo/n.
... un stylo ( )
...libro/n en la _____ lingvo.
... un livre en _____. ( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
un magazine en _____ ( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
un journal en _____ ( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
un dictionnaire _____ -espéranto ( )

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
Je souhaite louer une voiture. ( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
Puis-je obtenir l'assurance ? ( )
haltu (signo)
Stop ( Panneau )
unudirekta strato
sens unique ( )
malrapide
ralentir ( )
ne parku
interdiction de stationner ( )
limo de rapideco
vitesse limite ( )
benzinstacio
station d'essence / station service ( )
benzino
essence ( )
dizeloleo
diesel / gasoil ( )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
Je n'ai rien fait de mal. ( )
Tio estis miskompreno.
C'était un malentendu. ( )
Kien vi kondukas min?
Où est-ce que vous m'emmenez ? ( )
Ĉu mi estas arestita?
Est-ce que vous m'arrêtez ? ( )
Mi estas civitano de _____.
Je suis citoyen _____ ( )
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
Je veux contacter l'ambassade / le consulat de (d') _____ ( )
Mi volas konsulti advokaton.
Je veux consulter un avocat. ( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
Puis-je seulement payer une amende maintenant ? ( )

Lernu pli[redakti]