El Vikivojaĝo

Franca frazlibro

Salti al navigilo Salti al serĉilo
Franca frazlibro

La franca lingvo estas la lingvo parolata precipe en Francio, Kanado, Belgio, Svisio kaj pluraj aliaj landoj, precipe eksaj kolonioj de Francio.

Prononcado[redakti]

Vokaloj[redakti]

Konsonantoj[redakti]

Komunaj diftongoj[redakti]

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
ouvert (uvèr)
FERMITA
fermé (fermé)
ENIREJO
entrée ( )
ELIREJO
sortie (sortí)
PUŜU
poussez (pusé)
TIRU
tirez (tiré)
NECESEJO
toilettes (tŭalèt)
(POR)VIRA
hommes (om)
(POR)VIRINA
femmes (fam)
ATENTU
attention ( )
MALPERMESITA
interdit ( )
Saluton. (Formala)
Bonjour (boĵur)
Saluton. (Neformala)
Salut (salú)
Kiel vi fartas?
(Comment) ça va ? (koma sa va?)
Fartas bone, dankon.
Bien, merci (bje, mersi)
Kiel vi nomiĝas?
Comment vous vous appelez ? ( )
Mi nomiĝas ______.
Je m’appelle ______. ( ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
Ravi de vous rencontrer ! ( )
Bonvolu.
S’il vous plait. (Silvuplé)
Dankon.
Merci. (Mersi)
Nedankinde.
De rien ( )
Jes.
Oui. (ui)
Ne.
Non ( )
Pardonu min.
Pardon. ( )
Mi bedaŭras.
Je suis désolé ( )
Ĝis revido.
Au revoir ( )
Adiaŭ.
Adieu ( )
Mi ne parolas la francan.
Je ne parle pas français. ( )
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan?
Est-ce que vous parlez Espéranto/anglais ? ( )
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
Est-ce que quelqu’un parle espéranto/anglais ici ? ( )
Helpon!
À l’aide ! (Alèd)
Bonan matenon.
Bonjour ( )
Bonan tagon.
Bonjour ( )
Bonan vesperon.
Bonsoir ( )
Bonan nokton.
Bonne nuit (Bonnŭí)
Mi ne komprenas.
Je ne comprends pas. ( )
Kie estas necesejo?
Où sont les toilettes ? ( )

Problemoj[redakti]

Lasu min.
Laissez-moi ( )
Ne tuŝu min.
Ne me touchez pas ( )
Mi telefonos policon.
Je vais appeler la police ( )
Polico!
Police ! ( )
Haltu! Ŝtelisto!
Stop ! Voleur ! ( )
Mi bezonas vian helpon.
J'ai besoin de votre aide. ( )
Estas urĝa / kriza situacio.
La situation est urgente / critique. ( )
Mi perdiĝis.
Je suis perdu(e). ( )
Mi perdis mian valizon.
J'ai perdu ma valise. ( )
Mi perdis mian monujon.
J'ai perdu mon portefeuille ( )
Mi estas malsana.
Je suis malade. ( )
Mi vundiĝis.
Je me suis blessé(e) ( )
Mi bezonas kuraciston.
J'ai besoin d'un médecin. ( )
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
Est-ce que je peux utiliser votre téléphone ? ( )

Numeroj[redakti]

1
un ( )
2
deux ( )
3
trois ( )
4
quatre ( )
5
cinq ( )
6
six ( )
7
sept ( )
8
huit ( )
9
neuf ( )
10
dix ( )
11
onze ( )
12
douze ( )
13
treize ( )
14
quatorze ( )
15
quinze ( )
16
seize ( )
17
dix-sept ( )
18
dix-huit ( )
19
dix-neuf ( )
20
vingt ( )
21
vingt-et-un ( )
22
vingt-deux ( )
23
vingt-trois ( )
24
vingt-quatre ( )
25
vingt-cinq ( )
26
vingt-six ( )
27
vingt-sept ( )
28
vingt-huit ( )
29
vingt-neuf ( )
30
trente ( )
40
quarante ( )
50
cinquante ( )
60
soixante ( )
70
soixante-dix ( )
80
quatre-vingt ( )
90
quatre-vingt-dix ( )
100
cent ( )
200
deux cents ( )
300
trois cents ( )
1,000
mille ( )
2,000
deux mille ( )
1,000,000
un million ( )
1,000,000,000
un milliard ( )
1,000,000,000,000
un billion ( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
ligne / numero _____ (train, bus, etc.) ( _____)
duono
moitié ( )
malpli (multe)
moins ( )
pli (multe)
plus ( )

Tempo[redakti]

nun
maintenant ( )
poste
plus tard ( )
antaŭe
avant ( )
baldaŭ
bientôt ( )
mateno
matin ( )
antaŭtagmezo
matinée ( )
posttagmezo
après-midi ( )
vespero
soir ( )
nokto
nuit ( )

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
une heure du matin ( )
je la dua horo matene
deux heures du matin ( )
tagmezo
midi ( )
je la unua horo posttagmeze
une heure de l'après-midi ( )
je la dua horo posttagmeze
deux heures de l'après-midi ( )
noktomezo
minuit ( )

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
_____ minute(s) ( )
_____ horo(j)
_____ heure(s) ( )
_____ tago(j)
_____ jour(s) ( )
_____ semajno(j)
_____ semaine(s) ( )
_____ monato(j)
_____ mois ( )
_____ jaro(j)
_____ année(s) ( )

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
aujourd'hui ( )
hieraŭ
hier ( )
antaŭhieraŭ
avant-hier ( )
morgaŭ
demain ( )
postmorgaŭ
après-demain ( )
ĉi tiun semajnon
cette semaine ( )
lastan semajnon
la semaine dernière ( )
venontan semajnon
semaine prochaine ( )
lundo
lundi ( )
mardo
mardi ( )
merkredo
mercredi ( )
ĵaŭdo
jeudi ( )
vendredo
vendredi ( )
sabato
samedi ( )
dimanĉo
dimanche ( )

Monatoj[redakti]

Januaro
Janvier ( )
Februaro
Février ( )
Marto
Mars ( )
Aprilo
Avril ( )
Majo
Mai ( )
Junio
Juin ( )
Julio
Juillet ( )
Aŭgusto
Août ( )
Septembro
Septembre ( )
Oktobro
Octobre ( )
Novembro
Novembre ( )
Decembro
Décembre ( )

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
noir ( )
blanka
blanc ( )
griza
gris ( )
ruĝa
rouge ( )
blua
bleu ( )
flava
jaune ( )
verda
vert ( )
oranĝa
orange ( )
purpura
pourpre ( )
bruna
brun ( )

Transporto[redakti]

Aŭtouso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
Combien coûte le billet pour _____ ( _____)
Mi volus bileton al _____.
Je voudrais un billet pour _____ ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
Où va ce train / bus ? ( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
Où est le train / bus pour _____ ? ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
Est-ce que ce train / bus s'arrête à _____ ? ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
Quand part le train / bus pour _____ ? ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
Quand arrive le train / bus pour _____ ? ( _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
Comment puis-je atteindre / rejoindre / aller à _____ ( )
...la trajnan stacion?
... la gare ? ( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
... la gare routière / l'arrêt de bus ?( )
...la flughavenon?
... l'aéroport ? ( )
...urbocentron?
... le centre-ville ? ( )
...la junularogastejon?
... l'auberge de jeunesse ? ( )
... la hotelon ______?
... l'hôtel _____ ? ( )
...la _____ ambasadejo / konsulejo?
... le consulat / l'ambassade de (d') _____ ? ( )
Kie estas multaj _____?
Là où il y a beaucoup de (d') _____ ? ( )
...hoteloj?
... hôtels ? ( )
...restoracioj?
... restaurants ? ( )
...trinkejoj?
... bars ? ( )
...vidindaĵoj?
... spectacles ? ( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
Pouvez-vous me montrer sur la carte ? ( )
strato
rue ( )
Turnu maldekstren.
Tournez à gauche ( )
Turnu dekstren.
Tournez à droite ( )
maldekstre
gauche ( )
dekstre
droite ( )
rekte antaŭen
tout droit ( )
al la ______
au(x) / à la _____ ( )
preter la ______
au-delà du / de la / des _____ ( )
antaǔ la ______
en face du / de la / des _____ ( )
Rigardu al la ______.
Vous verrez / tu verras le / la / les _____ ( )
vojkruciĝo
carrefour ( )
nordo
nord ( )
sudo
sud ( )
oriento
est ( )
okcidento
ouest ( )

Taksio[redakti]

Taksio!
Taxi ! ( )
Bonvolu veturigi min al ______.
S'il vous plaît, pouvez-vous me conduire / m'emmener à / au ______ ? ( )
Kiom kostas veturo al ______?
Combien coûte la course / le trajet pour ______ ? ( )
Bonvolu veturigi min tien.
S'il vous plaît, pouvez-vous me conduire / m'emmener ici ? ( )

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
Avez-vous une chambre de libre ? ( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
Combien coûte une chambre / une nuit pour une personne / deux personnes ? ( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
Est-ce que la chambre est avec _____  ?( )
...litotuko?
feuille ( )
...banejo?
salle de bain ( )
...telefono?
téléphone ( )
...televido?
télévision ( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
Puis-je voir la chambre d'abord ? ( )
Ĉu vi havas iun Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
En avez-vous une _____ ( )
...pli silentan?
plus silencieuse ? ( )
...pli vastan?
plus grande ? ( )
...pli puran?
plus propre ( )
...pli malmultekostan?
moins chère / plus économique ? ( )
Bone, mi prenas ĝin.
Bien, je la prends. ( )
Mi restos por _____ nokto(j).
Je resterai _____ nuits. ( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
Pouvez-vous me conseiller d'autres hôtels ? ( )
Ĉu vi havas _____
Avez-vous _____ ( )
...sekurŝrankon?
... un coffre-fort ? ( )
...ŝlosijon?
une clé ? ( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
Est-ce que le prix inclus le petit déjeuner / le dîner ? ( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
A quelle heure est le petit déjeuner / le dîner ? ( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
Pourriez-vous nettoyer ma chambre s'il vous plaît ? ( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
Pourriez-vous me réveiller à _____ ? ( )
Mi volus elhoteliĝi.
Je voudrais terminer mon séjour. ( )

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
Est-ce que je peux vous payer en dollars américains / australiens / canadiens ? ( )
Ĉu mi povas uzi euron?
Est-ce que je peux vous payer en euros ? ( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
Est-ce que je peux vous payer en Yen japonais ? ( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
Est-ce que je peux vous payer en livre anglaise ? ( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
Est-ce que je peux vous payer en franc suisse / africain / pacifique ? ( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
Est-ce que je peux vous payer en dinars ? ( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
Est-ce que je peux vous payer par carte de crédit ? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
Pouvez-vous changer mon argent ? ( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
Où peut-on faire changer de l'argent ? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
Pouvez-vous changer mes chèques de voyage ? ( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
Où peut-on changer des chèques de voyage ? ( )
Kia estas la kurzo?
Quel est le cours / taux de change ? ( )
Kie estas bankaŭtomato?
Où trouve-t-on un guichet / distributeur automatique ? ( )

Manĝado[redakti]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
Une table pour une personne / deux personnes, s'il vous plaît. ( )
Mi petas la menuon.
Puis-je avoir le menu ? ( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
Est-ce que je peux voir la cuisine ? ( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
Qu'est-ce que vous me recommandez ? ( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
Avez-vous des spécialités locales ? ( )
Mi estas vegetarano.
Je suis végétarien(ne). ( )
Mi estas vegano.
je suis végétalien(ne). ( )
Mi manĝas nur koŝere.
Je manque Kasher uniquement ( )
Mi ne manĝas _____.
Je ne mange pas _____ ( )
...viandon.
... de viande. ( )
...fiŝaĵon.
... de poisson. ( )
...marbestojn.
... de fruits de mer ( )
...ovaĵon.
... d'oeuf ( )
...laktaĵon.
... de laitage ( )
...glutenon.
... de gluten ( )
...tritikaĵojn.
... de céréales ( )
...nuksojn.
... de noix ( )
...arakidojn.
... d'arachides ( )
...sojaĵon.
... de soja ( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
Pouvez-vous ne pas utiliser d'huile / de beurre / de graisse s'il vous plaît ? ( )
komuna manĝo
cuisine commune ( )
manĝo laŭ la karto
manger à la carte ( )
matenmanĝo
petit déjeuner ( )
tagmanĝo
déjeuner ( )
manĝaĵeto
goûter / collation ( )
vespermanĝo
dîner ( )
_____, bonvolu,
_____, s'il vous plaît, ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
Aliments contenant _____, s'il vous plaît. ( )
kokaĵo/n
volaille ( )
bovaĵo/n
boeuf ( )
fiŝaĵo/n
poisson ( )
ŝinko/n
jambon ( )
kolbaso/n
saucisse ( )
fromaĝo/n
fromage ( )
ovo/n
oeuf ( )
salato/n
salade ( )
(kruda/n) legomo/n
légumes (crus) ( )
(kruda/n) frukto/n
fruits (frais) ( )
pano/n
pain ( )
toasto/n
pain grillé / toast ( )
nudelo/n
pâtes ( )
rizo/n
riz ( )
fazeolo/n
haricots ( )
Mi petas unu glason da _____.
Puis-je avoir un verre de (d') _____ ( )
Mi petas unu kalikon da _____.
Puis-je avoir une tasse de (d') _____ ( )
Mi petas unu botelon da _____.
Puis-je avoir une bouteille de (d') _____ ( )
kafo
café ( )
teo
thé ( )
suko
jus ( )
akvo
eau ( )
kranakvo
eau du robinet ( )
gasa akvo
eau gazeuse ( )
sengasa akvo
eau plate ( )
biero
bière ( )
ruĝa/blanka vino
vin rouge / blanc ( )
Mi petas iomon da _____.
Puis-je avoir un peu de _____ ( )
salo
sel ( )
pipro
poivre ( )
Pardonon, kelnero?
Excusez-moi / s'il vous plait, serveur / serveuse ? ( )
Mi finmanĝis.
J'ai fini de manger. ( )
Ĝi estis bongusta.
C'était bon. ( )
Bonvolu forporti la telerojn.
Pourriez-vous débarrasser s'il vous plaît ? ( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
Je veux payer. / l'addition s'il vous plaît. ( )

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
Servez-vous de l'alcool ? ( )
Ĉu vi servas al tablo?
Servez-vous à table ? ( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
Une bière, deux bières, s'il vous plaît. ( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
un verre de vin rouge / blanc, s'il vous plaît. ( )
Unu kruĉon, bonvolu.
un pichet, s'il vous plaît. ( )
Unu botelon, bonvolu.
une bouteille, s'il vous plaît. ( )
_____ kaj _____, bonvolu.
_____ - _____; s'il vous plaît. ( )
viskio/n
whisky ( )
vodko/n
vodka ( )
rumo/n
rhum ( )
akvo/n
eau ( )
mineralakvo/n
eau minérale ( )
sodakvo/n
eau gazeuse ( )
tonikakvo/n
tonic ( )
oranĝa/n suko/n
jus d'orange ( )
kolao/n
(coca) cola ( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
Avez-vous des biscuits apéritifs ? ( )
Unu plian, bonvolu.
un(e) de plus, s'il vous plaît. ( )
Plian vicon, bonvolu.
Une tournée de plus / la même chose, s'il vous plaît. ( )
Kiam estas fermtempo?
A quelle heure est la fermeture ? ( )
Je via sano!
Santé ! ( )

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
Avez-vous ceci dans ma taille ? ( )
Kiom ĝi kostas?
Combien cela coûte ? ( )
Ĝi estas tro kosta.
C'est trop cher. ( )
Ĉu vi akceptas _____?
Est-ce que vous acceptez _____ ? ( )
multekosta
cher ( )
malmultekosta
pas cher ( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
Je ne peux pas payer ce prix. ( )
Mi ne volas ĝin.
Je n'en veux pas. ( )
Vi fraŭdas min.
Vous me décevez. ( )
Mi ne interesiĝas.
Je ne suis pas intéressé(e). ( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
Eh bien, je vais l'acheter. ( )
Mi petas sakon?
Puis avoir un sac ? / Un sac, je vous prie ? ( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
Pouvez-vous l'expédier à l'étranger ? ( )
Mi bezonas _____.
J'ai besoin de (d') _____ ( )
...dentpasto/n.
... dentifrice ( )
...dentbroso/n.
... brosse à dents ( )
...tamponoj/jn.
... tampons ( )
...sapo/n.
... savon ( )
...ŝampuo/n.
... shampooing ( )
...medikamento/n por doloro.
... antalgiques / médicaments pour la douleur ( )
...medikamento/n por malvarmumo.
... médicaments pour le rhume / coup de froid ( )
...medikamento/n por stomako.
... médicaments pour l'estomac ( )
...razilo/n.
... un rasoir ( )
...pluvombrelo/n.
... un parapluie ( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
... crème solaire / huile solaire ( )
...poŝtkarto/n.
... une carte postale ( )
...poŝtmarko/n.
... un timbre(-poste) ( )
...baterioj/jn.
... piles / batterie(s) ( )
...skribopapero/n.
... papier à lettre ( )
...plumo/n.
... un stylo ( )
...libro/n en la _____ lingvo.
... un livre en _____. ( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
un magazine en _____ ( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
un journal en _____ ( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
un dictionnaire _____ -espéranto ( )

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
Je souhaite louer une voiture. ( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
Puis-je obtenir l'assurance ? ( )
haltu (signo)
Stop ( Panneau )
unudirekta strato
sens unique ( )
malrapide
ralentir ( )
ne parku
interdiction de stationner ( )
limo de rapideco
vitesse limite ( )
benzinstacio
station d'essence / station service ( )
benzino
essence ( )
dizeloleo
diesel / gasoil ( )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
Je n'ai rien fait de mal. ( )
Tio estis miskompreno.
C'était un malentendu. ( )
Kien vi kondukas min?
Où est-ce que vous m'emmenez ? ( )
Ĉu mi estas arestita?
Est-ce que vous m'arrêtez ? ( )
Mi estas civitano de _____.
Je suis citoyen _____ ( )
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
Je veux contacter l'ambassade / le consulat de (d') _____ ( )
Mi volas konsulti advokaton.
Je veux consulter un avocat. ( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
Puis-je seulement payer une amende maintenant ? ( )

Lernu pli[redakti]