Hispana frazlibro

El Vikivojaĝo

La hispana estas lingvo parolata precipe en Hispanio kaj Latinameriko.

Prononcado[redakti]

Vokaloj[redakti]

Konsonantoj[redakti]

Komunaj diftongoj[redakti]

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
abierto ( )
FERMITA
cerrado ( )
ENIREJO
entrada ( )
ELIREJO
salida ( )
PUŜU
empuje ( )
TIRU
tire, jale ( )
NECESEJO
baño ( )
(POR)VIRA
hombres, caballeros ( )
(POR)VIRINA
mujeres, damas, señoras ( )
ATENTU
atención ( )
MALPERMESITA
prohibido ( )


Saluton.
Hola. ( )
Kiel vi fartas? (Formala)
¿Cómo está usted? ( )
Kiel vi fartas? (Neformala)
¿Cómo estás? ( )
Mi fartas bone, dankon.
Muy bien, gracias. ( )
Kiel vi nomiĝas? (Formala)
¿Cómo se llama usted? ( )
Kiel vi nomiĝas? (Neformala)
¿Cómo te llamas? ( )
Mi nomiĝas ______.
Me llamo ______. ( ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
¡Mucho gusto! ( )
Bonvolu.
Por favor. ( )
Dankon.
Gracias. ( )
Nedankinde.
De nada. ( )
Jes.
Sí. ( )
Ne.
No. ( )
Pardonu min.
Perdón. ( )
Mi bedaŭras.
Lo lamento. ( )
Ĝis revido.
Hasta luego. ( )
Adiaŭ.
Adiós. ( )
Mi ne parolas la hispanan.
No hablo español. ( )
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan?
¿Hablas esperanto/inglés ? ( )
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
¿Hay alguien aquí que hable esperanto/inglés? ( )
Helpon!
¡Ayuda! ( )
Bonan matenon/Bonan tagon.
Buen día. ( )
Bonan vesperon.
Buenas tardes. ( )
Bonan nokton.
Buenas noches. ( )
Mi ne komprenas.
No entiendo. ( )
Kie estas necesejo?
¿Dónde está el baño? ( )

Problemoj[redakti]

Lasu min.
Déjame. ( )
Ne tuŝu min.
¡No me toques! ( )
Mi telefonos policon.
Llamaré a la policía. ( )
Polico!
¡Policía! ( )
Haltu! Ŝtelisto!
¡Alto, ladrón! ( )
Mi bezonas vian helpon.
Necesito su ayuda. ( )
Estas urĝa / kriza situacio.
Es una emergencia. ( )
Mi perdiĝis.
Me he perdido. ( )
Mi perdis mian valizon.
He perdido mi maleta/valija. ( )
Mi perdis mian monujon.
He perdido mi billetera/cartera. ( )
Mi estas malsana.
Estoy Enfermo/a. ( )
Mi vundiĝis.
Me he herido ( )
Mi bezonas kuraciston.
Necesito un doctor/médico. ( )
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
¿Puedo usar su teléfono? ( )

Numeroj[redakti]

1
uno ( )
2
dos ( )
3
tres ( )
4
cuatro ( )
5
cinco ( )
6
seis ( )
7
siete ( )
8
ocho ( )
9
nueve ( )
10
diez ( )
11
once ( )
12
doce ( )
13
trece ( )
14
catorce ( )
15
quince ( )
16
dieciséis ( )
17
diecisiete ( )
18
dieciocho ( )
19
diecinueve ( )
20
veinte ( )
21
veintiuno ( )
22
veintidós ( )
23
veintitrés ( )
30
treinta ( )
40
cuarenta ( )
50
cincuenta ( )
60
sesenta ( )
70
setenta ( )
80
ochenta ( )
90
noventa ( )
100
cien ( )
200
doscientos ( )
300
trescientos ( )
1,000
mil ( )
2,000
dos mil ( )
1,000,000
un millón ( )
1,000,000,000
mil millones ( )
1,000,000,000,000
un billón ( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
línea / número _____ ( _____)
duono
medio ( )
malpli (multe)
menos ( )
pli (multe)
más ( )

Tempo[redakti]

nun
ahora ( )
poste
después ( )
antaŭe
antes ( )
baldaŭ
pronto ( )
mateno
mañana ( )
tagmezo
mediodía ( )
posttagmezo/vespero
tarde ( )
nokto
noche ( )
noktomezo
medianoche ( )

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
( )
je la dua horo matene
} ( )
tagmezo
( )
je la unua horo posttagmeze
( )
je la dua horo posttagmeze
( )
noktomezo
( )

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
_____ minuto(s) ( _____)
_____ horo(j)
_____ hora(s) ( _____)
_____ tago(j)
_____ día(s) ( _____)
_____ semajno(j)
_____ semana(s) ( _____)
_____ monato(j)
_____ mes(es) ( _____)
_____ jaro(j)
_____ año(s) ( _____)

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
hoy ( )
hieraŭ
ayer ( )
antaŭhieraŭ
anteayer ( )
morgaŭ
mañana ( )
postmorgaŭ
pasado mañana ( )
ĉi tiun semajnon
esta semana ( )
lastan semajnon
la semana pasada ( )
venontan semajnon
la próxima semana ( )
lundo
lunes ( )
mardo
martes ( )
merkredo
miércoles ( )
ĵaŭdo
jueves ( )
vendredo
viernes ( )
sabato
sábado ( )
dimanĉo
domingo ( )

Monatoj[redakti]

Januaro
enero ( )
Februaro
febrero ( )
Marto
marzo ( )
Aprilo
abril ( )
Majo
mayo ( )
Junio
junio ( )
Julio
julio ( )
Aŭgusto
agosto ( )
Septembro
septiembre ( )
Oktobro
octubre ( )
Novembro
noviembre ( )
Decembro
diciembre ( )

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
negro ( )
blanka
blanco ( )
griza
gris ( )
ruĝa
rojo ( )
blua
azul ( )
flava
amarillo ( )
verda
verde ( )
oranĝa
naranja ( )
viola
violeta ( )
bruna
marrón ( )

Transporto[redakti]

Aŭtobuso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
¿Cuánto cuesta un billete (Hispanio)/ pasaje (Sudameriko)/ boleto (Meksiko kaj Centrameriko) a _____? ( _____)
Mi volus bileton al _____.
Quisiera un billete (Hispanio)/ pasaje (Sudameriko)/ boleto (Meksiko kaj Centrameriko)a _____ ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
¿Adónde va ese tren/autobús? ( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
¿Dónde está el tren/autobús? _____ ( _____)
Ĉu tiu/ĉi tiu trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
¿Ese/Este tren/autobús se detendrá en_____ ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
¿Cuando saldrá el tren/autobús a _____? ( _____)
Kiam tiu/ĉi tiu trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
¿Cuando ese/este tren/autobús llegará a _____? ( _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
¿Cómo puedo llegar a _____ ( _____)
...la trajnan stacion?
la estación de trenes? ( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
la estación de autobuses / parada ( )
...la flughavenon?
al aeropuerto ( )
...urbocentron?
centro de la ciudad ( )
...la junularogastejon?
al hostel ( )
... la hotelon ______?
al hotel _____ ( _____)
...la _____ konsulejo?
la embajada de _____ ( _____)
Kie estas multaj _____?
¿Dónde hay muchos _____ ( _____)
...hoteloj?
hoteles? ( )
...restoracioj
restaurantes? ( )
...trinkejoj
bares? ( )
...vidindaĵoj
curiosidades? ( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
¿Puedes mostrarme en el mapa? ( )
strato
la calle ( )
Turnu maldekstren.
Gire a la izquierda ( )
Turnu dekstren.
gire a la derecha ( )
maldekstre
izquierda ( )
dekstre
derecha ( )
rekte antaŭen
derecho ( )
al la ______
a la _____ ( _____)
preter la ______
_____ ( _____)
antaǔ la ______
_____ ( _____)
Rigardu al la ______.
mire a la_____( _____)
vojkruciĝo
( )
nordo
norte ( )
sudo
sur ( )
oriento
( )
okcidento
( )

Taksio[redakti]

Taksio!
taxi ( )
Bonvolu veturigi min al ______.
Por favor lléveme a _____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
¿Cuánto cuesra el viaje a _____? ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
Por favor lléveme allí _____? ( _____)

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
¿Tienes una habitación disponible? ( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
¿Cuánto cuesta la habitación para una persona/dos personas ( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
¿La habitación tiene _____ ( _____)
...litotuko?
cubrecama? ( )
...banejo?
baño? ( )
...telefono?
teléfono? ( )
...televido?
televisor?( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
¿Puedo ver la habitación primero? ( )
Ĉu vi havas iun _____
¿Tienes algo ( )
...pli silentan?
más silencioso? ( )
...pli vastan?
( )
...pli puran?
más limpio? ( )
...pli malmultekostan?
más barato? ( )
Bone, mi prenas ĝin.
Bien, lo cojo/elijo ( )
Mi restos por _____ nokto(j).
Me quedaré por _____ noches ( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
¿Me puedes sugerir otro hotel? ( )
Ĉu vi havas _____
¿Tienes _____ ( _____)
...sekurŝrankon?
caja de seguridad? ( )
...ŝlosujon?
( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
¿El precio incluye desayuno/cena? ( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
¿Cuándo es el desayuno/ la cena? ( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
Por favor limpie mi habitación. ( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
¿Me podría desperté a las ( )
Mi volus elhoteliĝi.
Quisiera salir del hotel. ( )

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
¿Puedo usar el dólar estadounidense/australiano/canadiense? ( )
Ĉu mi povas uzi euron?
¿Puedo usar euros?( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
¿Puedo usar tarjeta de crédito? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
¿Puedo cambiar mi dinero? ( )
Kie mi povas ŝanĝi mian monon?
¿Dónde puedo cambiar mi dinero? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kia estas la kurzo?
( )
Kie estas bankaŭtomato?
¿Dónde está el cajero automático? ( )

Manĝado[redakti]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
Una mesa para una persona/dos personas, por favor. ( )
Mi petas la menuon, bonvolu.
El menú, por favor. ( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
¿Puedo mirar la cocina? ( )
Ĉu vi povas rekomendi ion al mi?
¿Puedes remendarme algo? ( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
¿Tienes la especialidad local? ( )
Mi estas vegetarano.
Soy vegetariano. ( )
Mi estas vegano.
Soy vegano. ( )
Mi manĝas nur koŝere.
( )
Mi ne manĝas _____.
No como _____. ( )
...viandon.
carne. ( )
...fiŝaĵon.
pescado. ( )
...marbestojn.
( )
...ovaĵon.
huevos. ( )
...laktaĵon.
lácteos. ( )
...glutenon.
gluten. ( )
...tritikaĵojn.
( )
...nuksojn.
nueces ( )
...arakidojn.
( )
...sojaĵon.
derivados de soja ( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
( )
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
( )
tagmanĝo
( )
manĝaĵeto
( )
vespermanĝo
( )
_____, bonvolu,
... _____ ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
( )
kokaĵo/n
( )
bovaĵo/n
( )
fiŝaĵo/n
( )
ŝinko/n
( )
kolbaso/n
( )
fromaĝo/n
( )
ovo/n
( )
salato/n
( )
(kruda/n) legomo/n
( )
(kruda/n) frukto/n
( )
pano/n
( )
toasto/n
( )
nudelo/n
( )
rizo/n
( )
fazeolo/n
( )
Mi petas unu glason da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____.
_____ ( _____)
kafo
( )
teo
( )
suko
( )
akvo
( )
kranakvo
( )
gasa akvo
( )
sengasa akvo
( )
biero
( )
ruĝa/blanka vino
( )
Mi petas iomon da _____.
_____ ( _____)
salo
( )
pipro
( )
Pardonon, kelnero?
( )
Mi finmanĝis.
( )
Ĝi estis bongusta.
( )
Bonvolu forporti la telerojn.
( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
( )

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
( )
Ĉu vi servas al tablo?
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
( )
Unu kruĉon, bonvolu.
( )
Unu botelon, bonvolu.
( )
_____ kaj _____, bonvolu.
( )
viskio/n
( )
vodko/n
( )
rumo/n
( )
akvo/n
( )
mineralakvo/n
( )
sodakvo/n
( )
tonikakvo/n
( )
oranĝa/n suko/n
( )
kolao/n
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
( )
Unu plian, bonvolu.
( )
Plian vicon, bonvolu.
( )
Kiam estas fermtempo?
( )
Je via sano!
( )

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
( )
Kiom ĝi kostas?
( )
Ĝi estas tro kosta.
( )
Ĉu vi akceptas _____?
( )
multekosta
( )
malmultekosta
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
( )
Mi ne volas ĝin.
( )
Vi fraŭdas min.
( )
Mi ne interesiĝas.
( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
( )
Mi petas sakon?
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
( )
Mi bezonas _____.
( )
...dentpasto/n.
( )
...dentbroso/n.
( )
...tamponoj/jn.
( )
...sapo/n.
( )
...ŝampuo/n.
( )
...medikamento/n por doloro.
( )
...medikamento/n por malvarmumo.
( )
...medikamento/n por stomako.
( )
...razilo/n.
( )
...pluvombrelo/n.
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
( )
...poŝtkarto/n.
( )
...poŝtmarko/n.
( )
...baterioj/jn.
( )
...skribopapero/n.
( )
...plumo/n.
( )
...libro/n en la _____ lingvo.
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
( )

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
( )
haltu (signo)
( )
unudirekta strato
( )
malrapide
( )
ne parku
( )
limo de rapideco
( )
benzinstacio
( )
benzino
( )
dizeloleo
( )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
( )
Tio estis miskompreno.
( )
Kien vi kondukas min?
( )
Ĉu mi estas arestita?
( )
Mi estas civitano de _____.
_____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
_____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton.
( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
( )

Lernu pli[redakti]