El Vikivojaĝo
Frazlibroj > Itala frazlibro

Itala frazlibro

Salti al navigilo Salti al serĉilo
Itala frazlibro

La itala lingvo estas parolata precipe en Italio kaj Svislando.

Prononcado[redakti]

Vokaloj[redakti]

Vokaloj estas similaj al esperanto: a, e, i, o, u. La vokaloj /e/ kaj /o/ havas du malsamaj prononcoj, ferma (/e/, /o/) kaj malferma (/ɛ/, /ɔ/).

Kvankam kelkfoje vokaloj povas soni pli longaj aŭ pli mallongaj, la diferenco ne gravas por la italaj parolantoj.

Konsonantoj[redakti]

Komunaj diftongoj[redakti]

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
APERTO (a'pɛrto)
FERMITA
CHIUSO (kjuso)
ENIREJO
ENTRATA (en'trata)
ELIREJO
USCITA (u'ŝita)
PUŜU
SPINGERE ('spinĝere)
TIRU
TIRARE (ti'rare)
NECESEJO
( )
(POR)VIRA
( )
(POR)VIRINA
( )
ATENTU
ATTENZIONE (atten'cione)
MALPERMESITA
VIETATO (vje'tato)

En la itala estas du manieroj alparoli aliulojn: formala kaj neformala. La limo inter la du ne estas preciza, do kiam vi estas malcerta ne tro zorgu.

Formala parolado postulas la uzon de la pronomo Lei /lɛj/ (= vi, al unu homo); neformala parolado uzas la pronomon tu /tu/ (= ci / vi, al unu homo). Ambaŭ uzas voi /voj/ (= vi) kun du aŭ pluraj homoj. Estas ankaŭ aliaj malsamecoj inter la formala kaj la neformala parolado.

Saluton. (Formala)
Buongiorno (bŭɔn'ĝorno, matene kaj posttagmeze)
Buonasera (bŭɔna'sera, vespere kaj frue en la nokto)
Buonanotte (bŭɔna'nɔtte, plene en la nokto aŭ adiaŭante vespere).
Saluton. (Neformala)
Ciao ('ĉao)
Salve ('salve, duonformala)
Kiel vi fartas?
Come stai (kome'staj, neformala al unu homo)
Come sta (kome'sta, formala al unu homo)
Come state (kome'state, formala kaj neformala al du aŭ pluraj homoj)
Mi fartas bone, dankon.
Sto bene, grazie (sto 'bɛne gracje)
Kiel vi nomiĝas?
( )
Mi nomiĝas ______.
Mi chiamo ______. (mi'kjamo______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
Piacere (pja'ĉere)
Bonvolu.
Per favore (perfa'vore)
Dankon.
Grazie ('gracje)
Nedankinde.
Prego ('prɛgo)
Di nulla (di'nulla)
Jes.
Sì (si)
Ne.
No (no)
Pardonu min.
Mi scusi (mi'skuzi, formala), Scusami ('skuzami, neformala)
Mi bedaŭras.
same kiel "Pardonu min"
Ĝis revido.
Arrivederci (arrive'derĉi, formala), Ci vediamo (ĉive'djamo, neformala)
Adiaŭ.
Addio (addio), ne kutima.
Mi ne parolas la italan.
Non parlo italiano (non 'parlo ita'ljano)
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan?
Parla/Parli/Parlate esperanto/inglese? ('parla/'parli/par'late espe'ranto/in'glese) formala/neformala/al pluraj
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
C'è qualcuno qui che parla esperanto/inglese? (cɛ kŭal'kuno kŭi ke 'parla espe'ranto/in'glese)
Helpon!
Aiuto (a'juto)
Bonan matenon.
Buongiorno (bɔon'ĝorno, matene kaj posttagmeze)
Bonan tagon.
Buongiorno (bŭɔn'ĝorno, matene kaj posttagmeze)
Bonan vesperon.
Buonasera (bŭɔna'sera)
Bonan nokton.
Buonanotte (bŭɔna'nɔtte)
Mi ne komprenas.
Non capisco (nonka'pisko)
Kie estas necesejo?
Dov'è un bagno? (do'vɛ um'baño)

Problemoj[redakti]

Lasu min.
( )
Ne tuŝu min.
( )
Mi telefonos policon.
( )
Polico!
Polizia! (poli'cia)
Haltu! Ŝtelisto!
( )
Mi bezonas vian helpon.
( )
Estas urĝa / kriza situacio.
( )
Mi perdiĝis.
Mi sono perso (mi'sono 'perso)
Mi perdis mian valizon.
Ho perso la valigia (o'pperso lava'liĝa)
Mi perdis mian monujon.
Ho perso il portafoglio (o'pperso ilporta'foljo)
Mi estas malsana / Mi fartas malbone.
Sto male (sto 'male) aŭ: Mi sento male (mi'sento 'male).
Mi vundiĝis.
( )
Mi bezonas kuraciston.
Ho bisogno di un medico ( )
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
Posso usare il suo telefono? ( )

Numeroj[redakti]

1
uno ('uno)
2
due ('due)
3
tre (tre)
4
quattro ('kŭattro)
5
cinque ('ĉinkŭe)
6
sei ('sɜj)
7
sette ('sɜtte)
8
otto ('ɔtto)
9
nove ('nɔve)
10
dieci ('djɜĉi)
11
undici ('undiĉi)
12
dodici ('dodiĉi)
13
tredici ('trediĉi)
14
( )
15
( )
16
( )
17
( )
18
( )
19
( )
20
venti ('venti)
21
( )
22
( )
23
( )
30
trenta ('trenta)
40
( )
50
( )
60
( )
70
( )
80
( )
90
( )
100
cento ('ĉɜnto)
200
( )
300
( )
1,000
mille ('mille)
2,000
( )
1,000,000
( )
1,000,000,000
( )
1,000,000,000,000
( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
_____ ( _____)
duono
( )
malpli (multe)
( )
pli (multe)
( )

Tempo[redakti]

nun
ora ( ), adesso ( )
poste
dopo ( )
antaŭe
prima ( )
baldaŭ
( )
mateno
( )
antaŭtagmezo
( )
posttagmezo
( )
vespero
( )
nokto
( )

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
( )
je la dua horo matene
( )
tagmezo
( )
je la unua horo posttagmeze
( )
je la dua horo posttagmeze
( )
noktomezo
( )

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
_____ (_____ )
_____ horo(j)
_____ (_____ )
_____ tago(j)
_____ (_____ )
_____ semajno(j)
_____ (_____ )
_____ monato(j)
_____ (_____ )
_____ jaro(j)
_____ (_____ )

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
oggi ( )
hieraŭ
ieri ( )
antaŭhieraŭ
l'altro ieri ( )
morgaŭ
domani ( )
postmorgaŭ
dopodomani ( )
ĉi tiun semajnon
questa settimana ( )
lastan semajnon
( )
venontan semajnon
( )
lundo
( )
mardo
( )
merkredo
( )
ĵaŭdo
( )
vendredo
( )
sabato
( )
dimanĉo
( )

Monatoj[redakti]

Januaro
( )
Februaro
( )
Marto
( )
Aprilo
( )
Majo
( )
Junio
( )
Julio
( )
Aŭgusto
( )
Septembro
( )
Oktobro
( )
Novembro
( )
Decembro
( )

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
( )
blanka
( )
griza
( )
ruĝa
( )
blua
( )
flava
( )
verda
( )
oranĝa
( )
purpura
( )
bruna
( )

Transporto[redakti]

Aŭtobuso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
_____ ( _____)
Mi volus bileton al _____.
_____ ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
_____ ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
_____ ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
_____ ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
_____ ( _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
_____ ( _____)
...la trajnan stacion?
( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
( )
...la flughavenon?
( )
...urbocentron?
( )
...la junularogastejon?
( )
... la hotelon ______?
_____ ( _____)
...la _____ konsulejo?
_____ ( _____)
Kie estas multaj _____?
_____ ( _____)
...hoteloj?
( )
...restoracioj
( )
...trinkejoj
( )
...vidindaĵoj
( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
( )
strato
( )
Turnu maldekstren.
( )
Turnu dekstren.
( )
maldekstre
( )
dekstre
( )
rekte antaŭen
( )
al la ______
_____ ( _____)
preter la ______
_____ ( _____)
antaǔ la ______
_____ ( _____)
Rigardu al la ______.
_____( _____)
vojkruciĝo
( )
nordo
( )
sudo
( )
oriento
( )
okcidento
( )

Taksio[redakti]

Taksio!
( )
Bonvolu veturigi min al ______.
_____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
_____ ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
( )

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
_____ ( _____)
...litotuko?
( )
...banejo?
( )
...telefono?
( )
...televido?
( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
( )
Ĉu vi havas iun _____
_____ ( _____)
...pli silentan?
( )
...pli vastan?
( )
...pli puran?
( )
...pli malmultekostan?
( )
Bone, mi prenas ĝin.
( )
Mi restos por _____ nokto(j).
_____ ( _____)
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
( )
Ĉu vi havas _____
_____ ( _____)
...sekurŝrankon?
( )
...ŝlosujon?
( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
_____ ( _____)
Mi volas elhoteliĝi.
( )

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
( )
Ĉu mi povas uzi euron?
( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kia estas la kurzo?
( )
Kie estas bankaŭtomato?
( )

Manĝado[redakti]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
( )
Mi petas la menuon.
( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
( )
Mi estas vegetarano.
( )
Mi estas vegano.
( )
Mi manĝas nur koŝere.
( )
Mi ne manĝas _____.
( )
...viandon.
( )
...fiŝaĵon.
( )
...marbestojn.
( )
...ovaĵon.
( )
...laktaĵon.
( )
...glutenon.
( )
...tritikaĵojn.
( )
...nuksojn.
( )
...arakidojn.
( )
...sojaĵon.
( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
( )
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
( )
tagmanĝo
( )
manĝaĵeto
( )
vespermanĝo
( )
_____, bonvolu,
... _____ ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
( )
kokaĵo/n
( )
bovaĵo/n
( )
fiŝaĵo/n
( )
ŝinko/n
( )
kolbaso/n
( )
fromaĝo/n
( )
ovo/n
( )
salato/n
( )
(kruda/n) legomo/n
( )
(kruda/n) frukto/n
( )
pano/n
( )
toasto/n
( )
nudelo/n
( )
rizo/n
( )
fazeolo/n
( )
Mi petas unu glason da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____.
_____ ( _____)
kafo
( )
teo
( )
suko
( )
akvo
( )
kranakvo
( )
gasa akvo
( )
sengasa akvo
( )
biero
( )
ruĝa/blanka vino
( )
Mi petas iomon da _____.
_____ ( _____)
salo
( )
pipro
( )
Pardonon, kelnero?
( )
Mi finmanĝis.
( )
Ĝi estis bongusta.
( )
Bonvolu forporti la telerojn.
( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
( )

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
( )
Ĉu vi servas al tablo?
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
( )
Unu kruĉon, bonvolu.
( )
Unu botelon, bonvolu.
( )
_____ kaj _____, bonvolu.
( )
viskio/n
( )
vodko/n
( )
rumo/n
( )
akvo/n
( )
mineralakvo/n
( )
sodakvo/n
( )
tonikakvo/n
( )
oranĝa/n suko/n
( )
kolao/n
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
( )
Unu plian, bonvolu.
( )
Plian vicon, bonvolu.
( )
Kiam estas fermtempo?
( )
Je via sano!
( )

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
( )
Kiom ĝi kostas?
( )
Ĝi estas tro kosta.
( )
Ĉu vi akceptas _____?
( )
multekosta
( )
malmultekosta
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
( )
Mi ne volas ĝin.
( )
Vi fraŭdas min.
( )
Mi ne interesiĝas.
( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
( )
Mi petas sakon?
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
( )
Mi bezonas _____.
( )
...dentpasto/n.
( )
...dentbroso/n.
( )
...tamponoj/jn.
( )
...sapo/n.
( )
...ŝampuo/n.
( )
...medikamento/n por doloro.
( )
...medikamento/n por malvarmumo.
( )
...medikamento/n por stomako.
( )
...razilo/n.
( )
...pluvombrelo/n.
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
( )
...poŝtkarto/n.
( )
...poŝtmarko/n.
( )
...baterioj/jn.
( )
...skribopapero/n.
( )
...plumo/n.
( )
...libro/n en la _____ lingvo.
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
( )

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
( )
haltu (signo)
( )
unudirekta strato
( )
malrapide
( )
ne parku
( )
limo de rapideco
( )
benzinstacio
( )
benzino
( )
dizeloleo
( )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
( )
Tio estis miskompreno.
( )
Kien vi kondukas min?
( )
Ĉu mi estas arestita?
( )
Mi estas civitano de _____.
_____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
_____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton.
( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
( )

Lernu pli[redakti]