El Vikivojaĝo

Korea frazlibro

Salti al navigilo Salti al serĉilo
Korea frazlibro

La korea estas lingvo parolata precipe en Nord-Koreio kaj Sud-Koreio.

Prononcado[redakti]

Vokaloj[redakti]

Konsonantoj[redakti]

Komunaj diftongoj[redakti]

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
열림 ( )
FERMITA
닫힘 ( )
ENIREJO
입구 ( )
ELIREJO
출구 ( )
PUŜU
미시오 ( )
TIRU
당기시오 ( )
NECESEJO
화장실 ( )
(POR)VIRA
남, 男 ( )
(POR)VIRINA
여/女 ( )
ATENTU
( )
MALPERMESITA
금지 ( )
Saluton. (Formala)
( )
Saluton. (Neformala)
( )
Kiel vi fartas?
어떻게 지내십니까? ( )
Mi fartas bone, dankon.
잘 지냅니다, 감사합니다. ( )
Kiel vi nomiĝas?
성함이 어떻게 되세요? ( )
Mi nomiĝas ______.
제 이름은 ______입니다. ( ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
( )
Bonvolu.
부탁합니다. ( )
Dankon.
감사합니다. ( )
Nedankinde.
천만입니다. ( )
Jes.
예/네. ( )
Ne.
아니오. ( )
Pardonu min.
( )
Mi bedaŭras.
( )
Ĝis revido.
( )
Adiaŭ.
( )
Mi ne parolas la korean.
( )
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan?
( )
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
( )
Helpon!
( )
Bonan matenon.
좋은 아침입니다. ( )
Bonan tagon.
( )
Bonan vesperon.
좋은 저녁입니다. ( )
Bonan nokton.
( )
Mi ne komprenas.
이해가 안 갑니다. ( )
Kie estas necesejo?
화장실이 어디에 있습니까? ( )

Problemoj[redakti]

Lasu min.
혼자 내버려 두십시오. ( )
Ne tuŝu min.
만지지 마십시오! ( )
Mi telefonos policon.
경찰을 부르겠습니다! ( )
Polico!
경찰! ( )
Haltu! Ŝtelisto!
서라! 도둑이야! ( )
Mi bezonas vian helpon.
당신의 도움이 필요합니다. ( )
Estas urĝa / kriza situacio.
응급 상황입니다. ( )
Mi perdiĝis.
길을 잃었습니다. ( )
Mi perdis mian valizon.
( )
Mi perdis mian monujon.
( )
Mi estas malsana.
아픕니다. ( )
Mi vundiĝis.
상처를 입었습니다. ( )
Mi bezonas kuraciston.
의사가 필요합니다. ( )
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
당신의 전화기를 사용해도 되겠습니까? ( )

Numeroj[redakti]

La koreaj nombroj konsistas el du aroj: propra korea aro kaj ĉina-korea aro. La ĉina-korea sistemo estas bazita sur la ĉinaj numeroj. Ambaŭ estas utilaj, sed la ĉina-korea pli lernindas unue.

Ĉina-korea aro[redakti]

La ĉina-korea aro estas uzata por monkvantoj, telefonnumeroj, la 24-hora sistemo kaj nombrado de minutoj.

KRW50,000
1
일 ( )
2
이 ( )
3
삼 ( )
4
사 ( )
5
오 ( )
6
육 ( )
7
칠 ( )
8
팔 ( )
9
구 ( )
10
십 ( )
11
십일 ( )
12
십이 ( )
13
십삼 ( )
14
십사 ( )
15
십오 ( )
16
십육 ( )
17
십칠 ( )
18
십팔 ( )
19
십구 ( )
20
이십 ( )
21
이십일 ( )
22
이십이 ( )
23
이십삼 ( )
30
삼십 ( )
40
사십 ( )
50
오십 ( )
60
육십 ( )
70
칠십 ( )
80
팔십 ( )
90
구십 ( )
100
백 ( )
200
이백 ( )
300
삼백 ( )
1,000
천 ( )
2,000
이천 ( )
10,000
만 ( )
100,000
십만 ( )
1,000,000
백만 ( )
10,000,000
천만 ( )
100,000,000
억 ( )
1,000,000,000
십억 ( )
10,000,000,000
백억 ( )
100,000,000,000
천억 ( )
1,000,000,000,000
조 ( )
10,000,000,000,000
십조 ( )
100,000,000,000,000
백조 ( )
1,000,000,000,000,000
천조 ( )
10,000,000,000,000,000
경 ( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
_____ ( _____)
duono
반 ( )
malpli (multe)
덜 ( )
pli (multe)
더 ( )

Propra korea aro[redakti]

La propra korea aro estas uzata por horoj kaj kun nombradvortoj.

1
하나 ( )
2
둘 ( )
3
셋 ( )
4
넷 ( )
5
다섯 ( )
6
여섯 ( )
7
일곱 ( )
8
여덟 ( )
9
아홉 ( )
10
열 ( )
11
열하나 ( )
30
서른 ( )
40
마흔 ( )
50
쉰 ( )
60
예순 ( )
70
일흔 ( )
80
여든 ( )
90
아흔 ( )

Oni ĉiam nombras per la ĉina-korea aro kun nombroj pli ol 100.

Tempo[redakti]

nun
지금 ( )
poste
( )
antaŭe
( )
baldaŭ
( )
mateno
아침 ( )
antaŭtagmezo
( )
posttagmezo
( )
vespero
저녁 ( )
nokto
밤 ( )

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
( )
je la dua horo matene
( )
tagmezo
( )
je la unua horo posttagmeze
( )
je la dua horo posttagmeze
( )
noktomezo
( )

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
_____ 분 (_____ )
_____ horo(j)
_____ 시간 (_____ )
_____ tago(j)
_____ 일 (_____ )
_____ semajno(j)
_____ 주 (_____ )
_____ monato(j)
_____ 달 (_____ )
_____ jaro(j)
_____ 년 (_____ )

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
오늘 ( )
hieraŭ
어제 ( )
antaŭhieraŭ
그저께 ( )
morgaŭ
내일 ( )
postmorgaŭ
모레 ( )
ĉi tiun semajnon
이번 주 ( )
lastan semajnon
지난 주 ( )
venontan semajnon
다음 주 ( )
lundo
월요일 ( )
mardo
화요일 ( )
merkredo
수요일 ( )
ĵaŭdo
목요일 ( )
vendredo
금요일 ( )
sabato
토요일 ( )
dimanĉo
일요일 ( )

Monatoj[redakti]

Januaro
1월 ( )
Februaro
2월 ( )
Marto
3월 ( )
Aprilo
4월 ( )
Majo
5월 ( )
Junio
6월 ( )
Julio
7월 ( )
Aŭgusto
8월 ( )
Septembro
9월 ( )
Oktobro
10월 ( )
Novembro
11월 ( )
Decembro
12월 ( )

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
검은색 ( )
blanka
흰색 ( )
griza
회색 ( )
ruĝa
빨간색 ( )
blua
파란색 ( )
flava
노란색 ( )
verda
초록색 ( )
oranĝa
주황색 ( )
purpura
( )
bruna
갈색 ( )

Transporto[redakti]

Aŭtobuso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
_____로 가는 표가 얼마입니까? ( _____)
Mi volus bileton al _____.
_____로 가는 표 한 장이요. ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
이 기차/버스는 어디로 갑니까? ( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
_____에 가는 기차/버스는 어디에 있습니까? ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
이 기차/버스는 _____에 섭니까? ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
_____에 가는 기차/버스는 언제 출발합니까? ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
이 기차/버스는 _____에 언제 도착합니까? ( _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
_____ ( _____)
...la trajnan stacion?
( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
( )
...la flughavenon?
( )
...urbocentron?
( )
...la junularogastejon?
( )
... la hotelon ______?
_____ ( _____)
...la _____ konsulejo?
_____ ( _____)
Kie estas multaj _____?
_____ ( _____)
...hoteloj?
( )
...restoracioj
( )
...trinkejoj
( )
...vidindaĵoj
( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
( )
strato
( )
Turnu maldekstren.
( )
Turnu dekstren.
( )
maldekstre
( )
dekstre
( )
rekte antaŭen
( )
al la ______
_____ ( _____)
preter la ______
_____ ( _____)
antaǔ la ______
_____ ( _____)
Rigardu al la ______.
_____( _____)
vojkruciĝo
( )
nordo
( )
sudo
( )
oriento
( )
okcidento
( )

Taksio[redakti]

Taksio!
택시! ( )
Bonvolu veturigi min al ______.
_____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
_____ ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
저기에 데려가 주십시오. ( )

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
_____ ( _____)
...litotuko?
( )
...banejo?
( )
...telefono?
( )
...televido?
( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
( )
Ĉu vi havas iun _____
( )
...pli silentan?
( )
...pli vastan?
( )
...pli puran?
( )
...pli malmultekostan?
( )
Bone, mi prenas ĝin.
( )
Mi restos por _____ nokto(j).
( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
( )
Ĉu vi havas _____
_____ ( _____)
...sekurŝrankon?
( )
...ŝlosujon?
( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
( )
Mi volus elhoteliĝi.
( )

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
( )
Ĉu mi povas uzi euron?
( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kia estas la kurzo?
( )
Kie estas bankaŭtomato?
( )

Manĝado[redakti]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
( )
Mi petas la menuon.
( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
( )
Mi estas vegetarano.
저는 채식주의자입니다. ( )
Mi estas vegano.
( )
Mi manĝas nur koŝere.
( )
Mi ne manĝas _____.
( )
...viandon.
( )
...fiŝaĵon.
( )
...marbestojn.
( )
...ovaĵon.
( )
...laktaĵon.
( )
...glutenon.
( )
...tritikaĵojn.
( )
...nuksojn.
( )
...arakidojn.
( )
...sojaĵon.
( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
( )
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
( )
tagmanĝo
( )
manĝaĵeto
( )
vespermanĝo
( )
_____, bonvolu,
... _____ ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
( )
kokaĵo/n
( )
bovaĵo/n
( )
fiŝaĵo/n
( )
ŝinko/n
( )
kolbaso/n
( )
fromaĝo/n
( )
ovo/n
( )
salato/n
( )
(kruda/n) legomo/n
( )
(kruda/n) frukto/n
( )
pano/n
( )
toasto/n
( )
nudelo/n
( )
rizo/n
( )
fazeolo/n
( )
Mi petas unu glason da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____.
_____ ( _____)
kafo
( )
teo
( )
suko
( )
akvo
( )
kranakvo
( )
gasa akvo
( )
sengasa akvo
( )
biero
( )
ruĝa/blanka vino
( )
Mi petas iomon da _____.
_____ ( _____)
salo
( )
pipro
( )
Pardonon, kelnero?
( )
Mi finmanĝis.
( )
Ĝi estis bongusta.
( )
Bonvolu forporti la telerojn.
( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
( )

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
( )
Ĉu vi servas al tablo?
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
( )
Unu kruĉon, bonvolu.
( )
Unu botelon, bonvolu.
( )
_____ kaj _____, bonvolu.
( )
viskio/n
( )
vodko/n
( )
rumo/n
( )
akvo/n
( )
mineralakvo/n
( )
sodakvo/n
( )
tonikakvo/n
( )
oranĝa/n suko/n
( )
kolao/n
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
( )
Unu plian, bonvolu.
( )
Plian vicon, bonvolu.
( )
Kiam estas fermtempo?
( )
Je via sano!
( )

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
( )
Kiom ĝi kostas?
( )
Ĝi estas tro kosta.
( )
Ĉu vi akceptas _____?
( )
multekosta
( )
malmultekosta
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
( )
Mi ne volas ĝin.
( )
Vi fraŭdas min.
( )
Mi ne interesiĝas.
( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
( )
Mi petas sakon?
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
( )
Mi bezonas _____.
( )
...dentpasto/n.
( )
...dentbroso/n.
( )
...tamponoj/jn.
( )
...sapo/n.
( )
...ŝampuo/n.
( )
...medikamento/n por doloro.
( )
...medikamento/n por malvarmumo.
( )
...medikamento/n por stomako.
( )
...razilo/n.
( )
...pluvombrelo/n.
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
( )
...poŝtkarto/n.
( )
...poŝtmarko/n.
( )
...baterioj/jn.
( )
...skribopapero/n.
( )
...plumo/n.
( )
...libro/n en la _____ lingvo.
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
( )

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
( )
haltu (signo)
( )
unudirekta strato
( )
malrapide
( )
ne parku
( )
limo de rapideco
( )
benzinstacio
( )
benzino
( )
dizeloleo
( )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
저는 잘못한 것이 없습니다. ( )
Tio estis miskompreno.
그것은 오해였습니다. ( )
Kien vi kondukas min?
저를 어디로 데려가십니까? ( )
Ĉu mi estas arestita?
저는 체포됩니까? ( )
Mi estas civitano de _____.
_____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
_____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton.
( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
지금 벌금을 내도 되겠습니까? ( )

Lernu pli[redakti]