El Vikivojaĝo

Okcidentfrisa frazlibro

Okcidentfrisa frazlibro

La okcidentfrisa estas lingvo parolata precipe en la provinco Frislando de Nederlando.

Prononcado[redakti]

Vokaloj[redakti]

Konsonantoj[redakti]

Komunaj diftongoj[redakti]

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
iepen ( )
FERMITA
slúten ( )
ENIREJO
yngong ( )
ELIREJO
útgong ( )
PUŜU
triuwe ( )
TIRU
lûke ( )
NECESEJO
húske ( )
(POR)VIRA
manlju ( )
(POR)VIRINA
froulju ( )
ATENTU
( )
MALPERMESITA
ferbean ( )
Saluton. (Formala)
( )
Saluton. (Neformala)
( )
Kiel vi fartas? (Formala)
( )
Kiel vi fartas? (Neformala)
Hoe is it mei dy? ( )
Mi fartas bone, dankon.
Goed hear, tige tank! ( )
Kiel vi nomiĝas? (Formala)
( )
Kiel vi nomiĝas? (Neformala)
Hoe hjitsto? ( )
Mi nomiĝas ______.
Ik hjit ______. ( ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
( )
Bonvolu. (Formala)
( )
Bonvolu. (Neformala)
( )
Dankon.
Tige tank. ( )
Nedankinde.
Jout neat. ( )
Jes.
Ja. ( )
Ne.
Nee. ( )
Pardonu min.
( )
Mi bedaŭras.
It spyt my. ( )
Ĝis revido.
Oant sjen. ( )
Adiaŭ.
( )
Mi ne parolas la okcidentfrisan.
Ik praat gjin Frysk. ( )
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan? (Formala)
( )
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan? (Neformala)
( )
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
Binne hjir ek minsken dyt Esperanto/Ingelsk praten? ( )
Helpon!
Help! ( )
Bonan matenon.
Goeie moarn. ( )
Bonan tagon.
( )
Bonan vesperon.
Goeie jûn. ( )
Bonan nokton.
( )
Mi ne komprenas.
Ik snap it net. ( )
Kie estas necesejo?
Wêr is it húske? ( )

Problemoj[redakti]

Lasu min.
( )
Ne tuŝu min.
Bliuw fan my ôf. ( )
Mi telefonos policon.
Ik belje de plysje. ( )
Polico!
Plysje! ( )
Haltu! Ŝtelisto!
Stopje! Rôver! ( )
Mi bezonas vian helpon.
( )
Estas urĝa / kriza situacio.
( )
Mi perdiĝis.
( )
Mi perdis mian valizon.
( )
Mi perdis mian monujon.
( )
Mi estas malsana.
( )
Mi vundiĝis.
( )
Mi bezonas kuraciston.
( )
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
( )

Numeroj[redakti]

1
ien ( )
2
twa ( )
3
trije ( )
4
fjouwer ( )
5
fiif ( )
6
seis ( )
7
sân ( )
8
acht ( )
9
njoggen ( )
10
tsien ( )
11
alve ( )
12
tolve ( )
13
trettjin ( )
14
fjirtjin ( )
15
fyftjin ( )
16
sechstjin ( )
17
santjin ( )
18
achttjin ( )
19
njoggentjin ( )
20
tweintich ( )
21
ienentweintich ( )
22
twaentweintich ( )
23
trijeentweintich ( )
30
tritich ( )
40
fjirtich ( )
50
fyftich ( )
60
sechstich ( )
70
santich ( )
80
tachtich ( )
90
njoggentich ( )
100
hûndert ( )
200
twahûndert ( )
300
trijehûndert ( )
1 000
tûzend ( )
2 000
twatûzend ( )
1 000 000
milljoen ( )
1 000 000 000
miljard ( )
1 000 000 000 000
biljoen ( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
_____ ( _____)
duono
heal ( )
malpli (multe)
minder ( )
pli (multe)
mear ( )

Tempo[redakti]

nun
no ( )
poste
( )
antaŭe
( )
baldaŭ
( )
mateno
moarn ( )
antaŭtagmezo
( )
posttagmezo
( )
vespero
jûn ( )
nokto
nacht ( )

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
( )
je la dua horo matene
( )
tagmezo
( )
je la unua horo posttagmeze
( )
je la dua horo posttagmeze
( )
noktomezo
( )

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
_____ minút / minuten ( _____)
_____ horo(j)
_____ oere / oeren ( _____)
_____ tago(j)
_____ dei / dagen ( _____)
_____ semajno(j)
_____ wike / wiken ( _____)
_____ monato(j)
_____ moanne / moannen ( _____)
_____ jaro(j)
_____ jier / jierren ( _____)

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
hjoed ( )
hieraŭ
juster ( )
antaŭhieraŭ
( )
morgaŭ
moarn ( )
postmorgaŭ
( )
ĉi tiun semajnon
dizze wike ( )
lastan semajnon
( )
venontan semajnon
( )
lundo
moandei ( )
mardo
tiisdei ( )
merkredo
woansdei ( )
ĵaŭdo
tongersdei ( )
vendredo
freed ( )
sabato
sneon ( )
dimanĉo
snein ( )

Monatoj[redakti]

Januaro
jannewaris ( )
Februaro
febrewaris ( )
Marto
maart ( )
Aprilo
april ( )
Majo
maaie ( )
Junio
juny ( )
Julio
july ( )
Aŭgusto
augustus ( )
Septembro
septimber ( )
Oktobro
oktober ( )
Novembro
novimber ( )
Decembro
desimber ( )

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
swart ( )
blanka
wyt ( )
griza
griis ( )
ruĝa
read ( )
blua
blau ( )
flava
giel ( )
verda
gien ( )
oranĝa
oranje ( )
purpura
( )
bruna
brún ( )

Transporto[redakti]

Aŭtouso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
_____ ( _____)
Mi volus bileton al _____.
_____ ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
_____ ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
_____ ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
_____ ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
_____ ( _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
_____ ( _____)
...la trajnan stacion?
( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
( )
...la flughavenon?
( )
...urbocentron?
( )
...la junularogastejon?
( )
... la hotelon ______?
_____ ( _____)
...la _____ konsulejo?
_____ ( _____)
Kie estas multaj _____?
_____ ( _____)
...hoteloj?
( )
...restoracioj
( )
...trinkejoj
( )
...vidindaĵoj
( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
( )
strato
( )
Turnu maldekstren.
( )
Turnu dekstren.
( )
maldekstre
( )
dekstre
( )
rekte antaŭen
( )
al la ______
_____ ( _____)
preter la ______
_____ ( _____)
antaǔ la ______
_____ ( _____)
Rigardu al la ______.
_____( _____)
vojkruciĝo
( )
nordo
( )
sudo
( )
oriento
( )
okcidento
( )

Taksio[redakti]

Taksio!
Taxi! ( )
Bonvolu veturigi min al ______.
_____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
_____ ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
_____ ( _____)

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
_____ ( _____)
...litotuko?
( )
...banejo?
( )
...telefono?
( )
...televido?
( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
( )
Ĉu vi havas iun _____
( )
...pli silentan?
( )
...pli vastan?
( )
...pli puran?
( )
...pli malmultekostan?
( )
Bone, mi prenas ĝin.
( )
Mi restos por _____ nokto(j).
( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
( )
Ĉu vi havas _____
_____ ( _____)
...sekurŝrankon?
( )
...ŝlosujon?
( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
( )
Mi volus elhoteliĝi.
( )

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
( )
Ĉu mi povas uzi euron?
( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kia estas la kurzo?
( )
Kie estas bankaŭtomato?
( )

Manĝado[redakti]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
( )
Mi petas la menuon.
( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
( )
Mi estas vegetarano.
( )
Mi estas vegano.
( )
Mi manĝas nur koŝere.
( )
Mi ne manĝas _____.
( )
...viandon.
( )
...fiŝaĵon.
( )
...marbestojn.
( )
...ovaĵon.
( )
...laktaĵon.
( )
...glutenon.
( )
...tritikaĵojn.
( )
...nuksojn.
( )
...arakidojn.
( )
...sojaĵon.
( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
( )
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
( )
tagmanĝo
( )
manĝaĵeto
( )
vespermanĝo
( )
_____, bonvolu,
... _____ ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
( )
kokaĵo/n
( )
bovaĵo/n
( )
fiŝaĵo/n
( )
ŝinko/n
( )
kolbaso/n
( )
fromaĝo/n
( )
ovo/n
( )
salato/n
( )
(kruda/n) legomo/n
( )
(kruda/n) frukto/n
( )
pano/n
( )
toasto/n
( )
nudelo/n
( )
rizo/n
( )
fazeolo/n
( )
Mi petas unu glason da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____.
_____ ( _____)
kafo
( )
teo
( )
suko
( )
akvo
( )
kranakvo
( )
gasa akvo
( )
sengasa akvo
( )
biero
( )
ruĝa/blanka vino
( )
Mi petas iomon da _____.
_____ ( _____)
salo
( )
pipro
( )
Pardonon, kelnero?
( )
Mi finmanĝis.
( )
Ĝi estis bongusta.
( )
Bonvolu forporti la telerojn.
( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
( )

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
( )
Ĉu vi servas al tablo?
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
( )
Unu kruĉon, bonvolu.
( )
Unu botelon, bonvolu.
( )
_____ kaj _____, bonvolu.
( )
viskio/n
( )
vodko/n
( )
rumo/n
( )
akvo/n
( )
mineralakvo/n
( )
sodakvo/n
( )
tonikakvo/n
( )
oranĝa/n suko/n
( )
kolao/n
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
( )
Unu plian, bonvolu.
( )
Plian vicon, bonvolu.
( )
Kiam estas fermtempo?
( )
Je via sano!
( )

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
( )
Kiom ĝi kostas?
( )
Ĝi estas tro kosta.
( )
Ĉu vi akceptas _____?
( )
multekosta
( )
malmultekosta
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
( )
Mi ne volas ĝin.
( )
Vi fraŭdas min.
( )
Mi ne interesiĝas.
( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
( )
Mi petas sakon?
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
( )
Mi bezonas _____.
( )
...dentpasto/n.
( )
...dentbroso/n.
( )
...tamponoj/jn.
( )
...sapo/n.
( )
...ŝampuo/n.
( )
...medikamento/n por doloro.
( )
...medikamento/n por malvarmumo.
( )
...medikamento/n por stomako.
( )
...razilo/n.
( )
...pluvombrelo/n.
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
( )
...poŝtkarto/n.
( )
...poŝtmarko/n.
( )
...baterioj/jn.
( )
...skribopapero/n.
( )
...plumo/n.
( )
...libro/n en la _____ lingvo.
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
( )

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
( )
haltu (signo)
( )
unudirekta strato
( )
malrapide
( )
ne parku
( )
limo de rapideco
( )
benzinstacio
( )
benzino
( )
dizeloleo
( )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
Ik haw neat ferkeard dien. ( )
Tio estis miskompreno.
( )
Kien vi kondukas min?
( )
Ĉu mi estas arestita?
( )
Mi estas civitano de _____.
_____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
_____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton.
( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
( )

Lernu pli[redakti]