El Vikivojaĝo

Ĉeĥa frazlibro

Salti al navigilo Salti al serĉilo
Ĉeĥa frazlibro

La ĉeĥa lingvo estas okcident-slava lingvo parolata en Ĉeĥio kaj pasive vaste komprenata en Slovakio.

Gvido de pronunco[redakti]

Vokaloj[redakti]

La ĉeĥa distingas mallongajn kaj longajn vokalojn. La longaj vokaloj estas markataj per streketo (´) super la vokalo (ne temas pri akcento kiel en kelkaj aliaj lingvoj) kun la escepto de ů.

La distingo de mallongaj kaj longaj vokaloj povas influi signifon de kelkaj vortoj, ekz. vila kaj víla ("vilao" kaj "feino") aŭ pas kaj pás ("pasporto" aŭ "talio" kaj "bendo" aŭ "strio").

Ĝenerale la longaj vokaloj devus daŭri ĉirkaŭ dufoje pli longe ol la mallongaj vokaloj, sed ĉe fluaj parolantoj la prononcatan longecon de la du tipoj de vokaloj povas esti influita per emocioj, parolrapideco, k.s.

Mallongaj vokaloj[redakti]

a
kiel 'a' en Esperanto
e
kiel 'e' en Esperanto
i
kiel 'i' en Esperanto
o
kiel 'o' en Esperanto
u
kiel 'u' en Esperanto
y
kiel 'i' en Esperanto

Longaj vokaloj[redakti]

á
é
í
ó
ú/ů
ý

Konsonantoj[redakti]

b
kiel 'b' en Esperanto
c
kiel 'c' en Esperanto
č
kiel 'ĉ' en Esperanto
d
kiel 'd' en Esperanto
ď
kiel d kaj j samtempe, simile al 'd' en la angla vorto "duty"
f
kiel 'f' en Esperanto
g
kiel 'g' en Esperanto
h
kiel 'h' en Esperanto
ch
kiel 'ĥ' en Esperanto
j
kiel 'j' en Esperanto
k
kiel 'k' en Esperanto
l
kiel 'l' en Esperanto
m
kiel 'm' en Esperanto
n
kiel 'n' en Esperanto
ň
kiel n kaj j samtempe, simile al 'n' en la angla vorto "new" aŭ kiel 'ñ' en la hispana vorto "señor"
p
kiel 'p' en Esperanto
q
kiel 'kv' en "akvo"
r
kiel 'r' en Esperanto
ř
kiel r kaj ĵ samtempe
s
kiel 's' en Esperanto
š
kiel 'ŝ' en Esperanto
t
kiel 't' en Esperanto
ť
kiel t kaj j samtempe
v
kiel 'v' en Esperanto
w
kiel 'v' en Esperanto
x
kiel 'ks' en "teksto"
z
kiel 'z' en Esperanto
ž
kiel 'ĵ' en Esperanto

Komunaj diftongoj[redakti]

au
kiel 'aŭ' en "aŭto"
eu
kiel 'eŭ' en "Eŭropo"
ou
kiel 'oŭ'

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
Otevřeno (otevrĵeno)
FERMITA
Zařeno (zarĵeno)
ENIREJO
Vchod (vĥod)
ELIREJO
Východ (viiĥod)
PUŜU
Tam (tam)
TIRU
Sem (sem)
NECESEJO
Záchod (zaaĥod)
(POR)VIRA
Muži (muĵi)
(POR)VIRINA
Ženy (ĵeni)
ATENTU
Pozor (pozor)
MALPERMESITA
Zákaz (zaakaz)
Saluton. (formala)
Dobrý den. (dobrii den)
Saluton. (neformala)
Ahoj. (ahoj)
Kiel vi fartas? (formala, plurala)
Jak se máte? (jak se maate)
Kiel vi fartas? (neformala)
Jak se máš? (jak se maaŝ)
Mi fartas bone, dankon.
Mám se dobře, děkuji/děkuju. (maam se dobrĵe, djekuji/djekuju)[1]
Kiel vi nomiĝas? (formala)
Jak se jmenujete? (jak se jmenujete)
Kiel vi nomiĝas? (neformala)
Jak se jmenuješ? (jak se jmenujeŝ)
Mi nomiĝas ______.
Jmenuji/Jmenuju se ______. (jmenuji/jmenuju se)[1]
Plezuro.
Těší mě. (tjeŝii mnje)
Bonvolu.
Prosím. (prosiim)
Dankon.
Děkuji/Děkuju. (djekuji/djekuju)[1]
Nedankinde.
Není zač. (nenjii zaĉ)
Jes.
Ano. (ano)
Ne.
Ne. (ne)
Pardonu min. (formala, plurala)
Promiňte. (prominjte)
Pardonu min. (neformala)
Promiň. (prominj)
Mi bedaŭras.
Je mi to líto. (je mi to liito)
Ĝis revido.
Naschledanou (nasĥledanoŭ)
Adiaŭ.
Sbohem. (sbohem)
Mi ne parolas la ĉeĥan.
Nemluvím česky. (nemluviim ĉeski)
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan? (formala)
Mluvíte esperantem/anglicky? (mluviite esperantem/anglicki)
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan? (neformala)
Mluvíš esperantem/anglicky? (mluviiŝ esperantem/anglicki)
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
Je tu někdo, kdo mluví esperantem/anglicky? (je tu njekdo, kdo mluvii esperantem/anglicki)
Helpon!
Pomoc! (pomoc)
Bonan matenon.
Dobré ráno. (dobree raano)
Bonan tagon.
Dobrý den. (dobrii den)
Bonan vesperon.
Dobrý večer. (dobrii veĉer)
Bonan nokton.
Dobrou noc. (dobroŭ noc)
Mi ne komprenas.
Nerozumím. (nerozumiim)
Kie estas necesejo?
Kde je záchod? (kde je zaaĥod)

Problemoj[redakti]

Lasu min.
Nechte mě. (neĥte mnje)
Ne tuŝu min.
Nedotýkejte se mě. (nedotiikejte se mnje)
Mi telefonos policon.
Zavolám policii. (zavolaam policiji)
Polico!
Policie! (policije)
Haltu! Ŝtelisto!
Stůj! Zloděj! (stuuj zlodjej)
Mi bezonas vian helpon. (formala, plurala)
Potřebuji/potřebuju Vaši pomoc. (potrĵebuji/potrĵebuju vaŝi pomoc)
Mi bezonas vian helpon. (neformala)
Potřebuji/potřebuju Tvoji pomoc. (potrĵebuji/potrĵebuju tvoji pomoc)
Estas urĝa / kriza situacio.
Je to nouzová situace. (je to noŭzovaa situace)
Mi perdiĝis. (viro)
Ztratil jsem se. (stratjil jsem se)
Mi perdiĝis. (ino)
Ztratila jsem se. (stratjila jsem se)
Mi perdis mian valizon. (viro)
Ztratil jsem zavazadlo. (stratjil jsem zavazadlo)
Mi perdis mian valizon. (ino)
Ztratil jsem zavazadlo. (stratjila jsem zavazadlo)
Mi perdis mian monujon. (viro)
Ztratil jsem peněženku. (stratjil jsem penjeĵenku)
Mi perdis mian monujon. (ino)
Ztratila jsem peněženku. (stratjila jsem penjeĵenku)
Mi estas malsana. (viro)
Jsem nemocný. (jsem nemocnii)
Mi estas malsana. (ino)
Jsem nemocná. (jsem nemocnaa)
Mi vundiĝis. (viro)
Jsem zraněný. (jsem zranjenii)
Mi vundiĝis. (ino)
Jsem zraněná. (jsem zranjenaa)
Mi bezonas kuraciston.
Potřebuji/potřebuju doktora. (potrĵebuji/potrĵebuju doktora)
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon? (formala, plurala)
Můžu použít Váš telefon? (muuĵu poŭĵiit vaaŝ telefon)
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon? (neformala)
Můžu použít Tvůj telefon? (muuĵu poŭĵiit tvuuj telefon)

Numeroj[redakti]

0
( )
1
( )
2
( )
3
( )
4
( )
5
( )
6
( )
7
( )
8
( )
9
( )
10
( )
11
( )
12
( )
13
( )
14
( )
15
( )
16
( )
17
( )
18
( )
19
( )
20
( )
21
( )
22
( )
23
( )
30
( )
40
( )
50
( )
60
( )
70
( )
80
( )
90
( )
100
( )
200
( )
300
( )
1,000
( )
2,000
( )
1,000,000
( )
1,000,000,000
( )
1,000,000,000,000
( )
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
_____ ( _____)
duono
( )
malpli (multe)
( )
pli (multe)
( )

Tempo[redakti]

nun
teď (tedj)
poste
potom (potom)
antaŭe
předtím (prĵedtjiim)
baldaŭ
brzy/brzo (brzi/brzo)
mateno
ráno (raano)
antaŭtagmezo
( )
posttagmezo
odpoledne (odpoledne)
vespero
večer (veĉer)
nokto
noc (noc)

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
v jednu hodinu ráno (vjednu hodjinu raano)
je la dua horo matene
ve dvě hodiny ráno (ve dvje hodjini raano)
tagmezo
poledne (poledne)
je la unua horo posttagmeze
v jednu hodinu odpoledne (vjednu hodjinu odpoledne)
je la dua horo posttagmeze
ve dvě hodiny odpoledne (ve dvje hodjini odpoledne)
noktomezo
půlnoc (puulnoc)

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
_____ ( _____)
_____ horo(j)
_____ ( _____)
_____ tago(j)
_____ ( _____)
_____ semajno(j)
_____ ( _____)
_____ monato(j)
_____ ( _____)
_____ jaro(j)
_____ ( _____)

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
dnes (dnes)
hieraŭ
včera (fĉera)
antaŭhieraŭ
( )
morgaŭ
zítra (ziitra)
postmorgaŭ
( )
ĉi tiun semajnon
tento týden (tento tiiden)
lastan semajnon
minulý týden (minulii tiiden)
venontan semajnon
příští týden (prĵiiŝtjii tiiden)
lundo
pondělí (pondjelii)
mardo
úterý (uuterii)
merkredo
středa (strĵeda)
ĵaŭdo
čtvrtek (ĉtvrtek)
vendredo
pátek (paatek)
sabato
sobota (sobota)
dimanĉo
neděle (nedjele)

Monatoj[redakti]

Januaro
leden (leden)
Februaro
únor (uunor)
Marto
březen (brĵezen)
Aprilo
duben (duben)
Majo
květen (kvjeten)
Junio
červen (ĉerven)
Julio
červenec (ĉervenec)
Aŭgusto
srpen (srpen)
Septembro
září (zaarĵii)
Oktobro
říjen (rĵiijen)
Novembro
listopad (listopad)
Decembro
prosinec (prosinec)

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
( )
blanka
( )
griza
( )
ruĝa
( )
blua
( )
flava
( )
verda
( )
oranĝa
( )
purpura
( )
bruna
( )

Transporto[redakti]

Aŭtouso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
Kolik stojí lístek do _____? (kolik stojii liistek do _____)
Mi volus bileton al _____. (viro parolas)
Chtěl bych lístek do _____. (ĥtjel biĥ liistek do _____)
Mi volus bileton al _____. (femino parolas)
Chtěla bych lístek do _____. (ĥtjela biĥ liistek do _____)
Kien iras tiu ĉi trajno/aŭtobuso?
Kam jede tento vlak/autobus? (kam jede tento vlak/aŭtobus)
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
Kde je vlak/autobus do _____? (kde je vlak/aŭtobus do _____)
Ĉu haltas tiu trajno/aŭtobuso en/ĉe _____?
Staví ten vlak/autobus v/u _____? (stavii ten vlak/aŭtobus v/u _____)
Ĉu haltas tiu ĉi trajno/aŭtobuso en/ĉe _____?
Staví tento vlak/autobus v/u _____? (stavii tento vlak/aŭtobus v/u _____)
Kiam la trajno/aŭtobuso por _____ lasos?
... _____ (... _____)
Kiam tiu trajno/aŭtobuso alvenos en _____?
Kdy ten vlak/autobus přijede do _____? (kdi ten vlak/aŭtobus prĵijede do _____)
Kiam tiu ĉi trajno/aŭtobuso alvenos en _____?
Kdy tento vlak/autobus přijede do _____? (kdi ten vlak/aŭtobus prĵijede do _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
_____ ( _____)
...la trajnan stacion?
( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
( )
...la flughavenon?
( )
...urbocentron?
( )
...la junularogastejon?
( )
... la hotelon ______?
_____ ( _____)
...la _____ konsulejo?
_____ ( _____)
Kie estas multaj _____?
_____ ( _____)
...hoteloj?
( )
...restoracioj
( )
...trinkejoj
( )
...vidindaĵoj
( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
( )
strato
( )
Turnu maldekstren.
( )
Turnu dekstren.
( )
maldekstre
( )
dekstre
( )
rekte antaŭen
( )
al la ______
_____ ( _____)
preter la ______
_____ ( _____)
antaǔ la ______
_____ ( _____)
Rigardu al la ______.
_____( _____)
vojkruciĝo
( )
nordo
( )
sudo
( )
oriento
( )
okcidento
( )

Taksio[redakti]

Taksio!
( )
Bonvolu veturigi min al ______.
_____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
_____ ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
_____ ( _____)

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
Máte volný pokoj? (maate volnii pokoj)
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
Kolik stojí pokoj pro jednu osobu/dvě osoby? (kolik stojii pokoj pro jednu osobu/dvje osobi)
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
Je na pokoji _____? (je na pokoji _____)
...litotuko?
... (...)
...banejo?
koupelna (koŭpelna)
...telefono?
telefon (telefon)
...televido?
televize (televize)
Ĉu mi rajtas vidi la ĉambron unue?
Můžu prvně vidět pokoj? (muuĵu prvnje vidjet pokoj)
Ĉu vi havas iun pli silentan?
Máte klidnější pokoj? (maate klidnjejŝii pokoj)
...pli vastan?
... (...)
...pli puran?
čistší (ĉistŝii)
...pli malmultekostan
levnější (levnjejŝii)
Bone, mi prenos ĝin.
Dobře, vezmu si ho. (dobrĵe vezmu si ho)
Mi restos por _____ nokto(j).
Zůstanu _____ noc(i/í) (zuustanu _____ noc(i/ii))[2]
Ĉu vi sugestus alian hotelon?
... (...)
Ĉu vi havas kastegon?
... (...)
Ĉu matenan/vesperan manĝadon enhavas?
... (...)
Kiam estas matena/vespera manĝado?
... (...)
Bonvolu purigi mian ĉambron.
... (...)
Ĉu vi povus veki min je _____?
Můžete mě vzbudit v _____? (muuĵete mnje vzbudjit v _____)
Mi volus elhoteliĝi. (viro parolas)
Chtěl bych se odhlásit. (ĥtjel biĥ se odhlaasit)
Mi volus elhoteliĝi. (femino parolas)
Chtěla bych se odhlásit. (ĥtjela biĥ se odhlaasit)

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
( )
Ĉu mi povas uzi euron?
( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kia estas la kurzo?
( )
Kie estas bankaŭtomato?
( )

Manĝado[redakti]

Tabulo por unu persono/du personoj, bonvolu.
Stůl pro jednoho/dva, prosím. (stuul pro jednoho/dva, prosiim)
Mi petas la menuon.
( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
( )
Mi estas vegetarano.
Jsem vegetarián. (jsem vegetarijaan)
Mi estas vegano.
( )
Mi manĝas nur koŝere.
( )
Mi ne manĝas _____.
Nejím _____. (nejiim _____)
...viandon.
maso. (maso)
...fiŝaĵon.
ryby. (ribi)
...marbestojn.
mořské plody. (morĵskee plody)
...ovaĵojn.
vejce. (vejce)
...laktaĵojn.
mléčné výrobky. (mleeĉnee viiropki)
...glutenon.
lepek. (lepek)
...tritikaĵojn.
obiloviny. (obilovini)
...nuksojn.
ořechy. (orĵeĥi)
...arakidojn.
arašídy. (araŝiidi)
...sojaĵon.
výrobky ze sóji. (viiropki ze sooji)
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
( )
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
snídaně (snjiidanje)
tagmanĝo
oběd (objed)
manĝaĵeto
( )
vesperamanĝado
večeře (veĉerĵe)
_____, bonvolu.
_____, prosím. (_____ prosiim)
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
( )
kokaĵo/n
( )
bovaĵo/n
( )
fiŝaĵo/n
( )
ŝinko/n
( )
kolbaso/n
( )
fromaĝo/n
( )
ovo/n
( )
salato/n
( )
(kruda/n) legomo/n
( )
(kruda/n) frukto/n
( )
pano/n
( )
toasto/n
( )
nudelo/n
( )
rizo/n
( )
fazeolo/n
( )
Mi petas unu glason da _____.
Prosím sklenici _____. (prosiim sklenjici _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
... _____ (... _____)
Mi petas unu botelon da _____.
Prosím láhev _____. (prosiim laahef _____)
kafo
káva (kaava)
teo
čaj (ĉaj)
suko
... (...)
akvo
voda (voda)
kranakvo
( )
gasa akvo
( )
sengasa akvo
( )
biero
pivo (pivo)
ruĝa/blanka vino
červené/bílé víno (ĉervenee/biilee viino)
Mi petas iom da _____.
Prosím trochu _____. (prosiim troĥu _____)
salo
soli (soli)
pipro
pepře (peprĵe)
Pardonon, kelnero?
( )
Mi finmanĝis.
( )
Ĝi estis bongusta.
Bylo to dobré. (bilo to dobree)
Bonvolu forporti la telerojn.
... (...)
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
Účet, prosím. (uuĉet prosiim)

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
( )
Ĉu vi servas al tablo?
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
Jedno pivo/Dvě piva, prosím. (jedno pivo/dvje piva, prosiim)
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
Jednu sklenku červeného/bílého vína, prosím. (jednu sklenku ĉerveneeho/biileeho viina, prosiim)
Unu kruĉon, bonvolu.
( )
Unu botelon, bonvolu.
Jednu láhev, prosím. (jednu laahev, prosiim)
_____ kaj _____, bonvolu.
_____ a _____, prosím. (_____ a _____, prosiim)
viskio/n
whiskey (viski)
vodko/n
vodka (vodka)
rumo/n
rum (rum)
akvo/n
voda (voda)
mineralakvo/n
( )
sodakvo/n
( )
tonikakvo/n
( )
oranĝa/n suko/n
pomerančový džus (pomeranĉovii ĝus)
kolao/n
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
( )
Unu plian, bonvolu.
( )
Plian vicon, bonvolu.
( )
Kiam estas fermtempo?
( )
Je via sano!
Na zdraví! (na zdravii)

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
( )
Kiom ĝi kostas?
( )
Ĝi estas tro kosta.
( )
Ĉu vi akceptas _____?
( )
multekosta
( )
malmultekosta
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
( )
Mi ne volas ĝin.
( )
Vi fraŭdas min.
( )
Mi ne interesiĝas.
( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
( )
Mi petas sakon?
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
( )
Mi bezonas _____.
( )
...dentpasto/n.
( )
...dentbroso/n.
( )
...tamponoj/jn.
( )
...sapo/n.
( )
...ŝampuo/n.
( )
...medikamento/n por doloro.
( )
...medikamento/n por malvarmumo.
( )
...medikamento/n por stomako.
( )
...razilo/n.
( )
...pluvombrelo/n.
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
( )
...poŝtkarto/n.
( )
...poŝtmarko/n.
( )
...baterioj/jn.
( )
...skribopapero/n.
( )
...plumo/n.
( )
...libro/n en la _____ lingvo.
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
( )

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
( )
haltu (signo)
( )
unudirekta strato
( )
malrapide
( )
ne parku
( )
limo de rapideco
( )
benzinstacio
( )
benzino
( )
dizeloleo
( )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
( )
Tio estis miskompreno.
( )
Kien vi kondukas min?
( )
Ĉu mi estas arestita?
( )
Mi estas civitano de _____.
_____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
_____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton.
( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
( )

Notoj[redakti]

  1. 1,0 1,1 1,2 Verboj en la ĉeĥa en unua persono en tiu ĉi kazo finiĝas je "-uji", sed la formon kun "-uju" eblas oficiale uzi en ĉiutagaj situacioj (kaj multaj denskaj parolantoj faras tiel krom vere formalaj situacioj). La formo kun "-uju" estas por multaj nedenaskaj parolantoj pli facile prononcebla ol la formo kun "-uji" kaj se vi ne estas denaska parolanto, ĉiu komprenos kial vi parolas tiel.
  2. 1 nokto => noc, 2 - 4 noktoj => noci, 5+ noktoj => nocí

Lernu pli[redakti]