El Vikivojaĝo

Ĉeĥa frazlibro

Ĉeĥa frazlibro

La ĉeĥa lingvo estas okcident-slava lingvo parolata en Ĉeĥio kaj pasive vaste komprenata en Slovakio.

Gvido de pronunco[redakti]

Vokaloj[redakti]

La ĉeĥa distingas mallongajn kaj longajn vokalojn. La longaj vokaloj estas markataj per streketo (´) super la vokalo (ne temas pri akcento kiel en kelkaj aliaj lingvoj) kun la escepto de ů.

La distingo de mallongaj kaj longaj vokaloj povas influi signifon de kelkaj vortoj, ekz. vila kaj víla ("vilao" kaj "feino") aŭ pas kaj pás ("pasporto" aŭ "talio" kaj "bendo" aŭ "strio").

Ĝenerale la longaj vokaloj devus daŭri ĉirkaŭ dufoje pli longe ol la mallongaj vokaloj, sed ĉe fluaj parolantoj la prononcatan longecon de la du tipoj de vokaloj povas esti influita per emocioj, parolrapideco, k.s.

Mallongaj vokaloj[redakti]

a
kiel 'a' en Esperanto
e
kiel 'e' en Esperanto
i
kiel 'i' en Esperanto
o
kiel 'o' en Esperanto
u
kiel 'u' en Esperanto
y
kiel 'i' en Esperanto

Longaj vokaloj[redakti]

á
é
í
ó
ú/ů
ý

Konsonantoj[redakti]

b
kiel 'b' en Esperanto
c
kiel 'c' en Esperanto
č
kiel 'ĉ' en Esperanto
d
kiel 'd' en Esperanto
ď
kiel d kaj j samtempe, simile al 'd' en la angla vorto "duty"
f
kiel 'f' en Esperanto
g
kiel 'g' en Esperanto
h
kiel 'h' en Esperanto
ch
kiel 'ĥ' en Esperanto
j
kiel 'j' en Esperanto
k
kiel 'k' en Esperanto
l
kiel 'l' en Esperanto
m
kiel 'm' en Esperanto
n
kiel 'n' en Esperanto
ň
kiel n kaj j samtempe, simile al 'n' en la angla vorto "new" aŭ kiel 'ñ' en la hispana vorto "señor"
p
kiel 'p' en Esperanto
q
kiel 'kv' en "akvo"
r
kiel 'r' en Esperanto
ř
kiel r kaj ĵ samtempe
s
kiel 's' en Esperanto
š
kiel 'ŝ' en Esperanto
t
kiel 't' en Esperanto
ť
kiel t kaj j samtempe
v
kiel 'v' en Esperanto
w
kiel 'v' en Esperanto
x
kiel 'ks' en "teksto"
z
kiel 'z' en Esperanto
ž
kiel 'ĵ' en Esperanto

Komunaj diftongoj[redakti]

au
kiel 'aŭ' en "aŭto"
eu
kiel 'eŭ' en "Eŭropo"
ou
kiel 'oŭ'

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
Otevřeno (otevrĵeno)
FERMITA
Zařeno (zarĵeno)
ENIREJO
Vchod (vĥod)
ELIREJO
Východ (viiĥod)
PUŜU
Tam (tam)
TIRU
Sem (sem)
NECESEJO
Záchod (zaaĥod)
(POR)VIRA
Muži (muĵi)
(POR)VIRINA
Ženy (ĵeni)
ATENTU
Pozor (pozor)
MALPERMESITA
Zákaz (zaakaz)
Saluton. (formala)
Dobrý den. (dobrii den)
Saluton. (neformala)
Ahoj. (ahoj)
Kiel vi fartas? (formala, plurala)
Jak se máte? (jak se maate)
Kiel vi fartas? (neformala)
Jak se máš? (jak se maaŝ)
Mi fartas bone, dankon.
Mám se dobře, děkuji/děkuju. (maam se dobrĵe, djekuji/djekuju)[1]
Kiel vi nomiĝas? (formala)
Jak se jmenujete? (jak se jmenujete)
Kiel vi nomiĝas? (neformala)
Jak se jmenuješ? (jak se jmenujeŝ)
Mi nomiĝas ______.
Jmenuji/Jmenuju se ______. (jmenuji/jmenuju se)[1]
Plezuro.
Těší mě. (tjeŝii mnje)
Bonvolu.
Prosím. (prosiim)
Dankon.
Děkuji/Děkuju. (djekuji/djekuju)[1]
Nedankinde.
Není zač. (nenjii zaĉ)
Jes.
Ano. (ano)
Ne.
Ne. (ne)
Pardonu min. (formala, plurala)
Promiňte. (prominjte)
Pardonu min. (neformala)
Promiň. (prominj)
Mi bedaŭras.
Je mi to líto. (je mi to liito)
Ĝis revido.
Naschledanou (nasĥledanoŭ)
Adiaŭ.
Sbohem. (sbohem)
Mi ne parolas la ĉeĥan.
Nemluvím česky. (nemluviim ĉeski)
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan? (formala)
Mluvíte esperantem/anglicky? (mluviite esperantem/anglicki)
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan? (neformala)
Mluvíš esperantem/anglicky? (mluviiŝ esperantem/anglicki)
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
Je tu někdo, kdo mluví esperantem/anglicky? (je tu njekdo, kdo mluvii esperantem/anglicki)
Helpon!
Pomoc! (pomoc)
Bonan matenon.
Dobré ráno. (dobree raano)
Bonan tagon.
Dobrý den. (dobrii den)
Bonan vesperon.
Dobrý večer. (dobrii veĉer)
Bonan nokton.
Dobrou noc. (dobroŭ noc)
Mi ne komprenas.
Nerozumím. (nerozumiim)
Kie estas necesejo?
Kde je záchod? (kde je zaaĥod)

Problemoj[redakti]

Lasu min.
Nechte mě. (neĥte mnje)
Ne tuŝu min.
Nedotýkejte se mě. (nedotiikejte se mnje)
Mi telefonos policon.
Zavolám policii. (zavolaam policiji)
Polico!
Policie! (policije)
Haltu! Ŝtelisto!
Stůj! Zloděj! (stuuj zlodjej)
Mi bezonas vian helpon. (formala, plurala)
Potřebuji/potřebuju Vaši pomoc. (potrĵebuji/potrĵebuju vaŝi pomoc)[1]
Mi bezonas vian helpon. (neformala)
Potřebuji/potřebuju Tvoji pomoc. (potrĵebuji/potrĵebuju tvoji pomoc)[1]
Estas urĝa / kriza situacio.
Je to nouzová situace. (je to noŭzovaa situace)
Mi perdiĝis. (viro)
Ztratil jsem se. (stratjil jsem se)
Mi perdiĝis. (ino)
Ztratila jsem se. (stratjila jsem se)
Mi perdis mian valizon. (viro)
Ztratil jsem zavazadlo. (stratjil jsem zavazadlo)
Mi perdis mian valizon. (ino)
Ztratil jsem zavazadlo. (stratjila jsem zavazadlo)
Mi perdis mian monujon. (viro)
Ztratil jsem peněženku. (stratjil jsem penjeĵenku)
Mi perdis mian monujon. (ino)
Ztratila jsem peněženku. (stratjila jsem penjeĵenku)
Mi estas malsana. (viro)
Jsem nemocný. (jsem nemocnii)
Mi estas malsana. (ino)
Jsem nemocná. (jsem nemocnaa)
Mi vundiĝis. (viro)
Jsem zraněný. (jsem zranjenii)
Mi vundiĝis. (ino)
Jsem zraněná. (jsem zranjenaa)
Mi bezonas kuraciston.
Potřebuji/potřebuju doktora. (potrĵebuji/potrĵebuju doktora)[1]
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon? (formala, plurala)
Můžu použít Váš telefon? (muuĵu poŭĵiit vaaŝ telefon)
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon? (neformala)
Můžu použít Tvůj telefon? (muuĵu poŭĵiit tvuuj telefon)

Numeroj[redakti]

0
nula (nula)
1
jeden/jedna/jedno (jeden/jedna/jedno)
2
dva/dvě (dva/dvje)
3
tři (trĵi)
4
čtyři (ĉtirĵi)
5
pět (pjet)
6
šest (ŝest)
7
sedm (sedum)
8
osm (osum)
9
devět (devjet)
10
deset (deset)
11
jedenáct (jedenaact)
12
dvanáct (dvanaact)
13
třináct (trĵinaact)
14
čtrnáct (ĉtrnaact)
15
patnáct (patnaact)
16
šestnáct (ŝestnaact)
17
sedmnáct (sedumnaact)
18
osmnáct (osumnaact)
19
devatenáct (devatenaact)
20
dvacet (dvacet)
21
dvacet jedna (dvacet jedna)
22
dvacet dva (dvacet dva)
23
dvacet tři (dvacet trĵi)
30
třicet (trĵicet)
40
čtyřicet (ĉtyrĵicet)
50
padesát (padesaat)
60
šedesát (ŝedesaat)
70
sedmdesát (sedumdesaat)
80
osmdesát (osumdesaat)
90
devadesát (devadesaat)
100
sto (sto)
200
dvě stě (dvje stje)
300
tři sta (trĵi sta)
1,000
tisíc (tjisiic)
2,000
dva tisíce (dva tjisiice)
1,000,000
milion (milijon)
1,000,000,000
miliarda (milijarda)
1,000,000,000,000
bilion (bilijon)
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
linka / číslo _____ (linka / ĉiislo _____)
duono
půl (puul)
malpli (multe)
méně (meenje)
pli (multe)
více (viice)

Tempo[redakti]

nun
teď (tedj)
poste
potom (potom)
antaŭe
předtím (prĵedtjiim)
baldaŭ
brzy/brzo (brzi/brzo)
mateno
ráno (raano)
antaŭtagmezo
dopoledne (dopoledne)
posttagmezo
odpoledne (odpoledne)
vespero
večer (veĉer)
nokto
noc (noc)

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
v jednu hodinu ráno (vjednu hodjinu raano)
je la dua horo matene
ve dvě hodiny ráno (ve dvje hodjini raano)
tagmezo
poledne (poledne)
je la unua horo posttagmeze
v jednu hodinu odpoledne (vjednu hodjinu odpoledne)
je la dua horo posttagmeze
ve dvě hodiny odpoledne (ve dvje hodjini odpoledne)
noktomezo
půlnoc (puulnoc)

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
_____ minuta/minuty/minut (_____ minuta/minuti/minut)
_____ horo(j)
_____ hodina/hodiny/hodin (_____ hodjina/hodjini/hodjin)
_____ tago(j)
_____ den/dny/dní (_____ den/dni/dnjii)
_____ semajno(j)
_____ týden/týdny/týdnů (_____ tiiden/tiidni/tiidnuu)
_____ monato(j)
_____ měsíc/měsíce/měsíců (_____ mnjesiic/mnjesiice/mnjesiicuu)
_____ jaro(j)
_____ rok/roky/let (_____ rok/roki/let)

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
dnes (dnes)
hieraŭ
včera (fĉera)
antaŭhieraŭ
předevčírem (prĵedefĉiirem)
morgaŭ
zítra (ziitra)
postmorgaŭ
pozítří (poziitrĵii)
ĉi tiun semajnon
tento týden (tento tiiden)
lastan semajnon
minulý týden (minulii tiiden)
venontan semajnon
příští týden (prĵiiŝtjii tiiden)
lundo
pondělí (pondjelii)
mardo
úterý (uuterii)
merkredo
středa (strĵeda)
ĵaŭdo
čtvrtek (ĉtvrtek)
vendredo
pátek (paatek)
sabato
sobota (sobota)
dimanĉo
neděle (nedjele)

Monatoj[redakti]

Januaro
leden (leden)
Februaro
únor (uunor)
Marto
březen (brĵezen)
Aprilo
duben (duben)
Majo
květen (kvjeten)
Junio
červen (ĉerven)
Julio
červenec (ĉervenec)
Aŭgusto
srpen (srpen)
Septembro
září (zaarĵii)
Oktobro
říjen (rĵiijen)
Novembro
listopad (listopad)
Decembro
prosinec (prosinec)

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
černá (ĉernaa)
blanka
bílá (biilaa)
griza
šedá (ŝedaa)
ruĝa
červená (ĉervenaa)
blua
modrá (modraa)
flava
žlutá (ĵlutaa)
verda
zelená (zelenaa)
oranĝa
oranžová (oranĵovaa)
purpura
fialová (fijalovaa)
bruna
hnědá (hnjedaa)

Transporto[redakti]

Aŭtouso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
Kolik stojí lístek do _____? (kolik stojii liistek do _____)
Mi volus bileton al _____. (viro parolas)
Chtěl bych lístek do _____. (ĥtjel biĥ liistek do _____)
Mi volus bileton al _____. (ino parolas)
Chtěla bych lístek do _____. (ĥtjela biĥ liistek do _____)
Kien iras tiu ĉi trajno/aŭtobuso?
Kam jede tento vlak/autobus? (kam jede tento vlak/aŭtobus)
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
Kde je vlak/autobus do _____? (kde je vlak/aŭtobus do _____)
Ĉu haltas tiu trajno/aŭtobuso en/ĉe _____?
Staví ten vlak/autobus v/u _____? (stavii ten vlak/aŭtobus v/u _____)
Ĉu haltas tiu ĉi trajno/aŭtobuso en/ĉe _____?
Staví tento vlak/autobus v/u _____? (stavii tento vlak/aŭtobus v/u _____)
Kiam la trajno/aŭtobuso por _____ lasos?
... _____ (... _____)
Kiam tiu trajno/aŭtobuso alvenos en _____?
Kdy ten vlak/autobus přijede do _____? (kdi ten vlak/aŭtobus prĵijede do _____)
Kiam tiu ĉi trajno/aŭtobuso alvenos en _____?
Kdy tento vlak/autobus přijede do _____? (kdi ten vlak/aŭtobus prĵijede do _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
Jak se dostanu _____? (jak se dostanu _____)
…la trajnan stacion?
…na nádraží? (na naadraĵii)
…la aǔtobusan stacion / haltejon?
…na autobusovou stanici / zastávku? (na aŭtobusovou stanjici / zastaafku?)
…la flughavenon?
…na letiště? (na letjiŝtje)
…urbocentron?
…do centra? (do centra)
…la junularogastejon?
…na ubytovnu pro mládež? (na ubitovnu pro mlaadeĵ)
…la hotelon ______?
…do hotelu _____? (do hotelu _____)
…la _____ konsulejo?
…k _____ konzulátu? (k _____ konzulaatu)
Kie estas multaj _____?
Kde je hodně _____? (kde je hodnje _____)
…hoteloj?
…hotelů (hoteluu)
…restoracioj
…restaurací (restauracii)
…trinkejoj
…hospod (hospot)
…vidindaĵoj
…pamětihodností? (pamnjetihodnostii)
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
Můžete mi ukázat na mapě? (muuĵete mi ukaazat na mapje)
strato
ulice (ulice)
Turnu maldekstren.
Odbočte vlevo. (odboĉte vlevo)
Turnu dekstren.
Odbočte vpravo. (odboĉte vpravo)
maldekstre
vlevo (vlevo)
dekstre
vpravo (vpravo)
rekte antaŭen
rovně (rovnje)
al la ______
směrem k _____ (smnjerem k _____)
preter la ______
podél _____ (podeel _____)
antaǔ la ______
před _____ (prĵet _____)
Rigardu al la ______.
Podívejte se na _____(podjiivejte se na _____)
vojkruciĝo
křižovatku (krĵiĵovatku)
nordo
sever (sever)
sudo
jih (jiĥ)
oriento
východ (viiĥot)
okcidento
západ (zaapat)

Taksio[redakti]

Taksio!
Taxi! (taksi)
Bonvolu veturigi min al ______.
Zavezte me prosím _____. (zamezte mnje prosiim _____)
Kiom kostas veturo al ______?
Kolik stojí cesta _____? (kolik stojii cesta _____)
Bonvolu veturigi min tien.
Zavezte mě prosím tam. (zavezte mnje prosiim tam)

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
Máte volný pokoj? (maate volnii pokoj)
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
Kolik stojí pokoj pro jednu osobu/dvě osoby? (kolik stojii pokoj pro jednu osobu/dvje osobi)
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
Je na pokoji _____? (je na pokoji _____)
…litotuko?
... (...)
…banejo?
…koupelna (koŭpelna)
…telefono?
…telefon (telefon)
…televido?
…televize (televize)
Ĉu mi rajtas vidi la ĉambron unue?
Můžu prvně vidět pokoj? (muuĵu prvnje vidjet pokoj)
Ĉu vi havas iun pli silentan?
Máte klidnější pokoj? (maate klidnjejŝii pokoj)
…pli vastan?
…větší (vjetŝii)
…pli puran?
…čistší (ĉistŝii)
…pli malmultekostan
…levnější (levnjejŝii)
Bone, mi prenos ĝin.
Dobře, vezmu si ho. (dobrĵe vezmu si ho)
Mi restos por _____ nokto(j).
Zůstanu _____ noc(i/í) (zuustanu _____ noc(i/ii))[2]
Ĉu vi sugestus alian hotelon?
... (...)
Ĉu vi havas kastegon?
... (...)
Ĉu matenan/vesperan manĝadon enhavas?
... (...)
Kiam estas matena/vespera manĝado?
... (...)
Bonvolu purigi mian ĉambron.
... (...)
Ĉu vi povus veki min je _____?
Můžete mě vzbudit v _____? (muuĵete mnje vzbudjit v _____)
Mi volus elhoteliĝi. (viro parolas)
Chtěl bych se odhlásit. (ĥtjel biĥ se odhlaasit)
Mi volus elhoteliĝi. (ino parolas)
Chtěla bych se odhlásit. (ĥtjela biĥ se odhlaasit)

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
Můžu zaplatit americkými/australskými/kanadskými dolary? (muuĵu zaplatjit americkiimi/aŭstralskiimi/kanadskiimi dolari)
Ĉu mi povas uzi euron?
Můžu zaplatit eurem? (muuĵu zaplatjit eŭrem)
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
Můžu zaplatit japoskými jeny? (muuĵu zaplatjit japonskiimi jeny)
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
Můžu zaplatit britskými librami? (muuĵu zaplatjit britskiimi librami)
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
Můžu zaplatit švýcarskými/africkými/pacifickými franky? (muuju zaplatjit ŝviicarskiimi/africkiimi/pacifickiimi franki)
Ĉu mi povas uzi dinaron?
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
Můžu zaplatit kartou? (muuĵu zaplatjit kartoŭ)
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
Můžete mi vyměnit peníze? (muuĵete mi vymnjenjit penjiize)
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
Kde si můžu vyměnit peníze? (kde si muuĵu vimnjenjit penjiize)
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kia estas la kurzo?
Jaký je kurz? (jakii je kurs)
Kie estas bankaŭtomato?
Kde je bankomat? (kde je bankomat)

Manĝado[redakti]

Tabulo por unu persono/du personoj, bonvolu.
Stůl pro jednoho/dva, prosím. (stuul pro jednoho/dva, prosiim)
Mi petas la menuon.
Jídelní lístek, prosím. (jiidelnjii liistek prosiim)
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
Můžu se podívat do kuchyně? (muuĵu se podjiivat do kuĥinje)
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
Můžete mi něco doporučit? (muuĵete mi njeco doporuĉit)
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
Máte místní specialitu? (maate miistnji specijalitu)
Mi estas vegetarano. (viro parolas)
Jsem vegetarián. (jsem vegetarijaan)
Mi estas vegetarano. (ino parolas)
Jsem vegetariánka. (jsem vegetarijaanka)
Mi estas vegano. (viro parolas)
Jsem vegan. (jsem vegan)
Mi estas vegano. (ino parolas)
Jsem veganka. (jsem veganka)
Mi manĝas nur koŝere.
Jím jen košér. (jiim jen koŝeer)
Mi ne manĝas _____.
Nejím _____. (nejiim _____)
…viandon.
…maso. (maso)
…fiŝaĵon.
…ryby. (ribi)
…marbestojn.
…mořské plody. (morĵskee plody)
…ovaĵojn.
…vejce. (vejce)
…laktaĵojn.
…mléčné výrobky. (mleeĉnee viiropki)
…glutenon.
…lepek. (lepek)
…tritikaĵojn.
…obiloviny. (obilovini)
…nuksojn.
…ořechy. (orĵeĥi)
…arakidojn.
…arašídy. (araŝiidi)
…sojaĵon.
…výrobky ze sóji. (viiropki ze sooji)
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
Prosím bez oleje/másla/sádla. (prosiim bez oleje/maasla/saadla)
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
snídaně (snjiidanje)
tagmanĝo
oběd (objed)
manĝaĵeto
( )
vesperamanĝado
večeře (veĉerĵe)
_____, bonvolu.
_____, prosím. (_____ prosiim)
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
Jídlo obsahující _____, prosím. (jiidlo obsahujiicii _____, prosiim)
kokaĵo/n
kuře (kurĵe)
bovaĵo/n
hovězí (hovjezii)
fiŝaĵo/n
rybu (ribu)
ŝinko/n
šunku (ŝunku)
kolbaso/n
klobásu (klobaasu)
fromaĝo/n
sýr (siir)
ovo/n
vejce (vejce)
salato/n
salát (salaat)
(kruda/n) legomo/n
syrovou zeleninu (sirovoŭ zelenjinu)
(kruda/n) frukto/n
syrové ovoce (sirovee ovoce)
pano/n
chleba (ĥleba)
toasto/n
toust (toŭst)
nudelo/n
nudle (nudle)
rizo/n
rýži (riiĵi)
fazeolo/n
fazole (fazole)
Mi petas unu glason da _____.
Prosím sklenici _____. (prosiim sklenjici _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
... _____ (... _____)
Mi petas unu botelon da _____.
Prosím láhev _____. (prosiim laahef _____)
kafo
káva (kaava)
teo
čaj (ĉaj)
suko
džus (ĝus)
akvo
voda (voda)
kranakvo
voda z vodovodu (voda z vodovodu)
gasa akvo
perlivá voda (perlivaa voda)
sengasa akvo
neperlivá voda (neperlivaa voda)
biero
pivo (pivo)
ruĝa/blanka vino
červené/bílé víno (ĉervenee/biilee viino)
Mi petas iom da _____.
Prosím trochu _____. (prosiim troĥu _____)
…salo
…soli (soli)
…pipro
…pepře (peprĵe)
Pardonon, kelnero?
( )
Mi finmanĝis. (viro parolas)
Dojedl jsem. (dojedl sem)
Mi finmanĝis. (ino parolas)
Dojedla jsem. (dojedla sem)
Ĝi estis bongusta.
Bylo to dobré. (bilo to dobree)
Bonvolu forporti la telerojn.
Můžete odnést talíře prosím. (muuĵete odneest taliirĵe prosiim)
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
Účet, prosím. (uuĉet prosiim)

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
Podáváte alkohol? (podaavaate alkohol)
Ĉu vi servas al tablo?
Obsluhujete u stolu? (obsluhujete u stolu)
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
Jedno pivo/Dvě piva, prosím. (jedno pivo/dvje piva, prosiim)
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
Jednu sklenku červeného/bílého vína, prosím. (jednu sklenku ĉerveneeho/biileeho viina, prosiim)
Unu kruĉon, bonvolu.
( )
Unu botelon, bonvolu.
Jednu láhev, prosím. (jednu laahef, prosiim)
_____ kaj _____, bonvolu.
_____ a _____, prosím. (_____ a _____, prosiim)
viskio/n
whiskey (viski)
vodko/n
vodka/vodku (vodka/vodku)
rumo/n
rum (rum)
akvo/n
voda/vodu (voda/vodu)
mineralakvo/n
minerální voda/minerální vodu (mineraalnjii voda/mineraalnjii vodu)
sodakvo/n
( )
tonikakvo/n
tonik (tonik)
oranĝa/n suko/n
pomerančový džus (pomeranĉovii ĝus)
kolao/n
kola/kolu (kola/kolu)
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
( )
Unu plian, bonvolu.
Ještě jednou, prosím. (jeŝtje jednoŭ prosiim)
Plian vicon, bonvolu.
( )
Kiam estas fermtempo?
Kdy zavíráte? (kdi zaviiraate)
Je via sano!
Na zdraví! (na zdravii)

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
Máte to v mé velikosti? (maate to vmee velikostji)
Kiom ĝi kostas?
Kolik to stojí? (kolik to stojii)
Ĝi estas tro kosta.
To je moc drahé. (to je moc drahee)
Ĉu vi akceptas _____?
( )
multekosta
drahé (drahee)
malmultekosta
levné (levnee)
Mi ne povas pagi ĝian koston.
To si nemůžu dovolit. (to si nemuuĵu dovolit)
Mi ne volas ĝin.
( )
Vi fraŭdas min.
Podvádíte mě. (podvaadjiite mnje)
Mi ne interesiĝas.
Nemám zájem. (nemaam zaajem)
Bone, mi aĉetos ĝin.
Dobře, vezmu si to. (dobrĵe, vezmu si to)
Mi petas sakon?
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
( )
Mi bezonas _____.
Potřebuji/Potřebuju _____. (potrĵebuji/potrĵebuju _____)[1]
…dentpasto/n.
…zubní pastu (zubnjii pastu)
…dentbroso/n.
…kartáček na zuby (kartaaĉek na zubi)
…tamponoj/jn.
…tampony (tamponi)
…sapo/n.
…mýdlo (miidlo)
…ŝampuo/n.
…šampon (ŝampon)
…medikamento/n por doloro.
…prášek proti bolesti. (praaŝek protji bolestji)
…medikamento/n por malvarmumo.
…lék proti nachlazení. (leek protji naĥlazenjii)
…medikamento/n por stomako.
…lék na žaludek. (leek na ĵaludek)
…razilo/n.
…holicí strojek (holicii strojek)
…pluvombrelo/n.
…deštník (deŝtnjiik)
…sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
…opalovací krém / olej (opalovacii kreem / olej)
…poŝtkarto/n.
…pohled (pohled)
…poŝtmarko/n.
…poštovní známku (poŝtovnjii znaamku)
…baterioj/jn.
…baterie (baterije)
…skribopapero/n.
…papír na psaní (papiir na psanjii)
…plumo/n.
…pero (pero)
…libro/n en la _____ lingvo.
…knihu v _____ jazyce. (knjihu v _____ jazice)
…gazeto/n en la _____ lingvo.
…noviny v _____ jazyce. (novini v _____ jazice)
…ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
…časopis v _____ jazyce. (ĉasopis v _____ jazice)
…_____-Esperanta/n vortaro/n.
…_____-esperantský slovník. (_____ esperantskii slovnjiik)

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton. (viro)
Chtěl bych si půjčit auto. (ĥtjel biĥ si puujĉit aŭto)
Mi volas lui aŭton. (ino)
Chtěla bych si půjčit auto. (ĥtjela biĥ si puujĉit aŭto)
Ĉu mi povas akiri asekuron?
Můžu získat pojištění? (muuĵu ziiskat pojiŝtjenjii)
haltu (signo)
stop (stop)
unudirekta strato
jednosměrná ulice (jednosmnjernaa ulice)
malrapide
pomalu (pomalu)
ne parku
zákaz parkování (zaakaz parkovaanjii)
limo de rapideco
omezení rychlosti (omezenjii riĥlostji)
benzinstacio
čerpací stanice (ĉerpacii stanjice)
benzino
benzín (benziin)
dizeloleo
diesel (diizl)

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan. (viro)
Neudělal jsem nic špatného. (neudjelal sem njic ŝpatneeho)
Mi faris nenion malbonan. (ino)
Neudělala jsem nic špatného. (neudjelala sem njic ŝpatneeho)
Tio estis miskompreno.
To bylo nedorozumění. (to bilo nedorozumnjenjii)
Kien vi kondukas min?
Kam mě to vedete? (kam mnje to vedete)
Ĉu mi estas arestita? (viro)
Jsem zatčen? (sem zatĉen)
Ĉu mi estas arestita? (ino)
Jsem zatčena? (sem zatĉena)
Mi estas civitano de _____. (viro)
Jsem občan _____. (sem obĉan _____)
Mi estas civitano de _____. (ino)
Jsem občanka _____. (sem obĉanka _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo. (viro)
Chtěl bych mluvit s _____ ambasádou / konzulátem. (ĥtjel biĥ mluvit s _____ ambasaadoŭ / konzulaatem)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo. (ino)
Chtěla bych mluvit s _____ ambasádou / konzulátem. (ĥtjela biĥ mluvit s _____ ambasaadoŭ / konzulaatem)
Mi volas konsulti advokaton. (viro)
Chtěl bych mluvit s advokátem. (ĥtjel biĥ mluvit s advokaatem)
Mi volas konsulti advokaton. (ino)
Chtěla bych mluvit s advokátem. (ĥtjela biĥ mluvit s advokaatem)
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
Zaplatím teď jen pokutu? (zaplatjiim tedj jen pokutu)

Notoj[redakti]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Verboj en la ĉeĥa en unua persono en tiu ĉi kazo finiĝas je "-uji", sed la formon kun "-uju" eblas oficiale uzi en ĉiutagaj situacioj (kaj multaj denskaj parolantoj faras tiel krom vere formalaj situacioj). La formo kun "-uju" estas por multaj nedenaskaj parolantoj pli facile prononcebla ol la formo kun "-uji" kaj se vi ne estas denaska parolanto, ĉiu komprenos kial vi parolas tiel.
  2. 1 nokto => noc, 2 - 4 noktoj => noci, 5+ noktoj => nocí

Lernu pli[redakti]