Pola frazlibro

El Vikivojaĝo
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Pollingvujo etendiĝas ekster Pollando

La pola lingvo estas okcident-slava lingvo parolata precipe en Pollando. Pro granda pola diasporo estas pola lingvo rekonata ekz. ankaŭ en Britio, Germanio kaj okcidenta parto de la Orienta Eŭropo.

Prononcado[redakti]

Vokaloj[redakti]

Konsonantoj[redakti]

Komunaj diftongoj[redakti]

Prononco de literoj kaj diftongoj[redakti]

ł - ŭ
ą - oŭ
ę - eŭ
w - v
ó - u
ż - ĵ
ch - h
sz - ŝ
cz - ĉ
rz - ĵ
drz- ĝ
dż - ĝ

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
Otwarte/Czynne (Otvarte)
FERMITA
Zamknięte/Nieczynne ( )
ENIREJO
Wejście ( )
ELIREJO
Wyjście ( )
PUŜU
Pchać/Pchaj ( )
TIRU
Ciągnąć/Ciągnij ( )
NECESEJO
Toaleta (Toaleta)
(POR)VIRA
Dla mężczyzn ( )
(POR)VIRINA
Dla kobiet (Dla kobjet)
ATENTU
Proszę czekać ( )
MALPERMESITA
Wstęp wzbroniony ( )
Saluton. (Formala)
Cześć. (Ĉeŝĉ)
Saluton. (Neformala)
Dzień dobry. (Ĝjen dobri)
Kiel vi fartas?
Jak się masz? / Jak się czujesz? (Jak sie maŝ? / Jak sie ĉujeŝ?)
Mi fartas bone, dankon.
Czuję się dobrze, dziękuję. (Ĉuje sie dobĵe, dzienkuje.)
Kiel vi nomiĝas?
Jak się nazywasz? (Jak sie nazivaŝ?)
Mi nomiĝas ______.
Nazywam się ______. (Nazivam sie ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
Miło mi cię poznać! (Miŭo mi ĉje poznaĉ.)
Bonvolu.
Proszę. (Proŝe.)
Dankon. (Formala)
Dziękuję. (Ĝjenkuje.)
Dankon. (Neformala)
Dzięki. (Ĝjenki.)
Nedankinde.
Proszę bardzo. / Nie ma za co. (Proŝe barĝo. / Nje ma za co.)
Jes.
Tak. (Tak.)
Ne.
Nie. (Nje.)
Pardonu min.
Przepraszam. (Pŝepraŝam.)
Mi bedaŭras.
Przykro mi. (Pŝikro mi.)
Ĝis revido.
Do zobaczenia. (Do zobaĉenja.)
Adiaŭ.
Na razie. (Na raĵje.)
Mi ne parolas la polan.
Nie mówię po polsku. (Nje muvje po polsku.)
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan?
Czy mówisz po esperanto/angielsku? (Ĉi muvjiŝ po esperanto/angjelsku?)
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
Czy jest tu ktoś, kto mówi po esperanto/angielsku? (Ĉi jest tu ktoŝ, kto muvji po esperanto/angielsku?)
Helpon!
Pomocy! (Pomoci!)
Bonan matenon.
Dzień dobry.[bazaj 1] (Dĵjen dobri.)
Bonan tagon.
Dzień dobry. (Dĵjen dobri.)
Bonan vesperon.
Dobry wieczór. (Dobri vieĉur.)
Bonan nokton.
Dobranoc. (Dobranoc.)
Mi ne komprenas.
Nie rozumiem. (Nje rozumjem.)
Kie estas necesejo?
Gdzie jest łazienka? / Gdzie jest toaleta? (Gdzje jest ŭaĵjenka? / Gdzje jest toaleta?)

Problemoj[redakti]

Lasu min.
Zostaw mnie. (Zostav mnje.)
Ne tuŝu min.
Nie dotykaj mnie. (Nje dotikaj mnje.)
Mi telefonos policon.
Zadzwonię na policję. (Zadzvonie na policje.)
Polico!
Policja! (Policja!)
Haltu! Ŝtelisto!
Stój! Złodziej! (Stuj! Zŭoĝjej!)
Mi bezonas vian helpon.
Potrzebuję twojej pomocy. (Poĉebuje tvojej pomoci.)
Estas urĝa / kriza situacio.
Jest nagła / krytyczna sytuacja. (Jest nagŭa / kritiĉna situŭacja.)
Mi perdiĝis.
Zgubiłem się. (viro) / Zgubiłam się. (virino) (Zgubiŭem sie. / Zugbiŭam sie.)
Mi perdis mian valizon.
Zgubiłem swoją walizkę. (viro) / Zgubiłam swoją walizkę. (virino) (Zgubiŭem svojom valiske. / Zgubiŭam svojom valiske.)
Mi perdis mian monujon.
Zgubiłem swoje pieniądze. (viro) / Zgubiłam swoje pieniądze. (virino) (Zgubiŭem svoje pjenjonĝe. / Zgubiŭam svoje pjenjonĝe.)
Mi estas malsana.
Jestem chory. (viro) / Jestem chora. (virino) (Jestem hori. / Jestem hora.)
Mi vundiĝis.
Zraniłem się. (viro) / Zraniłam się. (virino) (Zraniŭem sie. / Zraniŭam sie)
Mi bezonas kuraciston.
Potrzebuję lekarza. (Poĉebuje lekaĵa.)
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
Czy mogę użyć twojego telefonu? (Ĉi moge uĵiĉ tvojego telefonu?)

Numeroj[redakti]

1
jeden (jeden)
2
dwa (dva)
3
trzy (tĵi)
4
cztery (ĉteri)
5
pięć (pjenĉ)
6
sześć (ŝeŝĉ)
7
siedem (ŝjedem)
8
osiem (oŝjem)
9
dziewięć (ĝjevienĉ)
10
dziesięć (ĝjeŝjenĉ)
11
jedenaście (jedenaŝĉje)
12
dwanaście (dvanaŝĉje)
13
trzynaście (tĵinaŝĉje)
14
czternaście (ĉternaŝĉje)
15
piętnaście (pjetnaŝĉje)
16
szesnaście (ŝesnaŝĉje)
17
siedemnaście (ŝjedemnaŝĉje)
18
osiemnaście (oŝjemnaŝĉje)
19
dziewiętnaście (ĝjevientnaŝĉje)
20
dwadzieścia (dvaĝjeŝĉja)
21
dwadzieścia jeden (dvaĝjeŝĉja jeden)
22
dwadzieścia dwa (dvaĝjeŝĉja dva)
23
dwadzieścia trzy (dvaĝjeŝĉja tĵi)
30
trzydzieści (tĵiĝjeŝĉji)
40
czterdzieści (ĉterĝjeŝĉji)
50
pięćdziesiąt (pjenĉĝjeŝjont)
60
sześćdziesiąt (ŝeŝĉĝjeŝjont)
70
siedemdziesiąt (ŝjedemĝjeŝjont)
80
osiemdziesiąt (oŝjemĝjeŝjont)
90
dziewięćdziesiąt (ĝjevienĉĝjeŝjont)
100
sto (sto)
200
dwieście (dvieŝĉje)
300
trzysta (ĉista)
1,000
tysiąc (tiŝjonc)
2,000
dwa tysiące (dvatiŝjonce)
1,000,000
milion (miljon)
1,000,000,000
miliard (miljard)
1,000,000,000,000
bilion (biljon)
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
linia / numer _____. (linja / numer _____.)
duono
połowa (poŭova)
malpli (multe)
mniej (mnjej)
pli (multe)
więcej (vjencej)

Tempo[redakti]

nun
teraz (teraz)
poste
później (puĵnjej)
antaŭe
wcześniej (wĉeŝnjej)
baldaŭ
za niedługo (za niedŭugo)
mateno
rano / poranek (rano / poranek)
antaŭtagmezo
przedpołudnie (malofte uzata, oni kutime diras mateno aŭ tagmezo anstataŭ) (pĵedpoŭudnje)
posttagmezo
popołudnie (popoŭudnje)
vespero
wieczór (vjeĉur)
nokto
noc (noc)

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
o pierwszej (o pjervŝej)
je la dua horo matene
o drugiej (o drugjej)
tagmezo
południe (poŭudnje)
je la unua horo posttagmeze
o trzynastej (je la dektria horo) (o ĉinastej)
je la dua horo posttagmeze
o czternastej (je la dekkvara horo) (o ĉternastej)
noktomezo
północ (puŭnoc)

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
1 minuta / _____ minut (1 minuta / _____ minut)
_____ horo(j)
1 godzina / _____ godzin (1 goĝjina / _____ goĝjin)
_____ tago(j)
1 dzień / _____ dni (1 ĝjen / _____ dni)
_____ semajno(j)
1 tydzień _____ tygodni (1 tiĝjen _____ tigodni)
_____ monato(j)
1 miesiąc / _____ miesięcy (1 mjeŝjonc / _____ mjeŝjenci)
_____ jaro(j)
1 rok / _____ lat (1 rok / _____ lat)

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
dziś / dzisiaj (ĝiŝ / ĝiŝjaj)
hieraŭ
wczoraj (vĉoraj)
antaŭhieraŭ
przedwczoraj (pĵedvĉoraj)
morgaŭ
jutro (jutro)
postmorgaŭ
pojutrze (pojuĉe)
ĉi tiun semajnon
tego tygodnia (tego tigodnja)
lastan semajnon
ostatniego tygodnia (ostatniego tigodnja)
venontan semajnon
przyszłego tygodnia (pĵiŝŭego tigodnja)
lundo
poniedziałek (ponjedĵjaŭek)
mardo
wtorek (vtorek)
merkredo
środa (ŝroda)
ĵaŭdo
czwartek (ĉvartek)
vendredo
piątek (pjontek)
sabato
sobota (sobota)
dimanĉo
niedziela (njedĵjela)

Monatoj[redakti]

Januaro
Styczeń (Ŝtiĉenj)
Februaro
Luty (Luti)
Marto
Marzec (Maĵec)
Aprilo
Kwiecień (Kvjeĉjenj)
Majo
Maj (Maj)
Junio
Czerwiec (Ĉerwiec)
Julio
Lipiec (Lipjec)
Aŭgusto
Sierpień (Ŝjerpjenj)
Septembro
Wrzesień (Vĵeŝjenj)
Oktobro
Październik (Paĵĝjernik)
Novembro
Listopad (Listopad)
Decembro
Grudzień (Gruĝjenj)

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
czarny (ĉarni)
blanka
biały (biaŭi)
griza
szary (ŝari)
ruĝa
czerwony (ĉervoni)
blua
niebieski (njebjeski)
flava
żółty (ĵuŭti)
verda
zielony (ĵjeloni)
oranĝa
pomarańczowy (pomaranĉjovi)
purpura
purpurowy (purpurovi)
bruna
brązowy (bronzovi)

Transporto[redakti]

Aŭtouso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
Ile kosztuje bilet na _____? ( _____)
Mi volus bileton al _____.
Poproszę bilet na _____. ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
Kiedy odjeżdża ten pociąg/autobus? ( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
Gdzie jest pociąg/autobus do _____? ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
Ten pociąg/autobus zatrzymuje się w _____? ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
Kiedy odjeżdża pociąg/autobus do _____? ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
Kiedy ten pociąg przyjedzie do _____? ( _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
Jak mogę dostać się do ______? / Jak dojść do ______? ( _____)
...la trajnan stacion?
...stacji metra? ( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
...przystanek autobusowy? ( )
...la flughavenon?
...lotnisko? ( )
...urbocentron?
...centrum miasta? ( )
...la junularogastejon?
...schronisko młodzieżowe? ( )
... la hotelon ______?
...hotel _____? ( _____)
...la _____ konsulejo?
..._____ konsultat? ( _____)
Kie estas multaj _____?
Gdzie jest wiele _____? ( _____)
...hoteloj?
...hoteli? ( )
...restoracioj
...restauracji? ( )
...trinkejoj
...pubów/barów? ( )
...vidindaĵoj
...obiektów turystycznych? ( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
Czy możesz pokazać mi (to) na mapie? ( )
strato
ulica ( )
Turnu maldekstren.
Skręć w lewo. ( )
Turnu dekstren.
Skręć w prawo. ( )
maldekstre
w prawo ( )
dekstre
w lewo ( )
rekte antaŭen
na wprost ( )
al la ______
do _____ ( _____)
preter la ______
za _____ ( _____)
antaǔ la ______
przed _____ ( _____)
Rigardu al la ______.
Patrz na _____. ( _____)
vojkruciĝo
skrzyżowanie ( )
nordo
północ ( )
sudo
południe ( )
oriento
wschód ( )
okcidento
zachód ( )

Taksio[redakti]

Taksio!
Taxi! ( )
Bonvolu veturigi min al ______.
Proszę zawieść mnie do ______. ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
Ile kosztuje podróż do _____? ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
Proszę podwieść mnie tam. ( _____)

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
Czy masz wolny pokój? ( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
Ile kosztuje pokój na jedną osobę/dwie osoby? ( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
Czy pokój ma _____? ( _____)
...litotuko?
....prześcieradło? ( )
...banejo?
...łazienkę? ( )
...telefono?
...telefon? ( )
...televido?
...telewizor? ( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
Czy mogę najpierw zobaczyć pokój? ( )
Ĉu vi havas iun _____
Czy masz jakiś ( )
...pli silentan?
...cichszy? ( )
...pli vastan?
...większy? ( )
...pli puran?
...czystszy? ( )
...pli malmultekostan?
...tańszy? ( )
Bone, mi prenas ĝin.
Dobrze, biorę ten. ( )
Mi restos por _____ nokto(j).
Zostanę na _____ nocy. ( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
Czy możesz zasugerować mi inny hotel? ( )
Ĉu vi havas _____
Czy masz _____ ( _____)
...sekurŝrankon?
...sejf? ( )
...ŝlosujon?
...szafkę? ( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
Czy cena zawiera śniadanie/kolację? ( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
Kiedy jest śniadanie/kolacja? ( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
Proszę wyczyścić swój pokój. ( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
Czy możesz obudzić mnie o _____? ( )
Mi volus elhoteliĝi.
Chciałbym się wykwaterować. (viro) / Chciałabym się wykwaterować. (virino) ( )

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
Czy mogę zapłacić w dolarach amerykańskich/australijskich/kanadyjskich? ( )
Ĉu mi povas uzi euron?
Czy mogę zapłacić w euro? ( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
Czy mogę zapłacić w jenach japońskich? ( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
Czy mogę zapłacić w funtach brytyjskich? ( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
Czy mogę zapłacić w frankach szwajcarskich/CFA/CFP? ( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
Czy mogę zapłacić w dinarach? ( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
Czy mogę zapłacić kartą kredytową? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
Czy możesz rozmienić mi pieniądze? ( )
Kie oni povas ŝanĝi sian monon?
Gdzie można rozmienić pieniądze? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
Czy możesz wymienić mój czek podróżny? ( )
Kie oni povas ŝanĝi sian vojaĝantoĉekon?
Gdzie można wymienić czek podróżny? ( )
Kia estas la kurzo?
Jaki jest kurs? ( )
Kie estas bankaŭtomato?
Gdzie jest bankomat? ( )

Manĝado[redakti]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
Stolik dla jednej osoby/dwóch osób poproszę. ( )
Mi petas la menuon.
Poproszę o menu ( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
Czy mogę zobaczyć kuchnię? ( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
Czy możesz coś zaproponować ( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
Czy masz lokalny specjał. ( )
Mi estas vegetarano.
Jestem wegetarianinem. (viro) / Jestem wegetarianką. (virino) ( )
Mi estas vegano.
Jestem weganinem. (viro) / Jestem weganką. (virino) ( )
Mi manĝas nur koŝere.
Jem tylko koszernie. ( )
Mi ne manĝas _____.
Nie jadam _____. ( _____)
...viandon.
...mięsa. ( )
...fiŝaĵon.
...ryb. ( )
...marbestojn.
...owoców morza. ( )
...ovaĵon.
...jaj. ( )
...laktaĵon.
...mleka. ( )
...glutenon.
...glutenu. ( )
...tritikaĵojn.
...napój. ( )
...nuksojn.
...orzechów. ( )
...arakidojn.
...orzechów arachidowych. ( )
...sojaĵon.
...soi. ( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
Proszę nie używać oleju/masła/smalcu. ( )
komuna manĝo
wspólny posiłek ( )
manĝo laŭ la karto
posiłek z karty ( )
matenmanĝo
śniadanie
tagmanĝo
obiad
manĝaĵeto
przekąska ( )
vespermanĝo
kolacja ( )
_____, bonvolu,
_____, proszę, (_____, )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
Posiłek zawierający _____ poproszę. ( _____, )
kokaĵo/n
kurczak ( )
bovaĵo/n
wołowinę ( )
fiŝaĵo/n
rybę ( )
ŝinko/n
szynkę ( )
kolbaso/n
kiełbasę ( )
fromaĝo/n
sera ( )
ovo/n
jajka ( )
salato/n
sałaty ( )
(kruda/n) legomo/n
surowego warzywa ( )
(kruda/n) frukto/n
surowego owoca ( )
pano/n
chleba ( )
toasto/n
tosta ( )
nudelo/n
makaronu ( )
rizo/n
ryżu ( )
fazeolo/n
fasoli ( )
Mi petas unu glason da _____.
Poproszę szklankę _____. ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
Poproszę kieliszek _____. ( _____)
Mi petas unu botelon da _____.
Poproszę butelkę _____. ( _____)
kafo
kawa ( )
teo
herbata ( )
suko
sok ( )
akvo
woda ( )
kranakvo
woda z kranu / kranówka ( )
gasa akvo
gazowana woda ( )
sengasa akvo
niegazowana woda ( )
biero
piwo ( )
ruĝa/blanka vino
Białe/czerwone wino ( )
Mi petas iomon da _____.
Poproszę trochę _____. (Poproŝe troche.)
salo
sól ( )
pipro
pieprz ( )
Pardonon, kelnero?
Przepraszam, kelner? ( )
Mi finmanĝis.
Skończylem (jeść) (viro) / Skończyłam (jeść) (virino) ( )
Ĝi estis bongusta.
To było pyszne. ( )
Bonvolu forporti la telerojn.
Proszę zabrać talerze. ( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
Chcę zapłacić. / rachunek poproszę. (Hce zapŭaĉiĉ. / rahunek poprosze.)

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
Czy serwujesz alkohole? ( )
Ĉu vi servas al tablo?
Czy obsługujesz stolik? ( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
Piwo / dwa piwa poproszę. ( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
Jedną szklankę czerwonego/białego wina poproszę. ( )
Unu kruĉon, bonvolu.
Jeden dzbanek poproszę (Jeden dzbanek poprosze.)
Unu botelon, bonvolu.
Jedną butelkę poproszę (Jednom butelke poprosze.)
_____ kaj _____, bonvolu.
_____ kaj _____ poproszę ( )
viskio/n
whisky ( ŭiŝki )
vodko/n
wódki ( )
rumo/n
rumu ( )
akvo/n
wodę ( )
mineralakvo/n
wodę mineralną ( )
sodakvo/n
wodę gazowaną ( )
tonikakvo/n
toniku ( )
oranĝa/n suko/n
sok pomarańczowy (sok pomaraniĉovy)
kolao/n
colę ( Kole )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
Czy masz przekąski do alkoholu? ( )
Unu plian, bonvolu.
Jeszcze jedna poproszę. ( )
Plian vicon, bonvolu.
Następną kolejkę poproszę. ( )
Kiam estas fermtempo?
Kiedy jest zamknięcie? ( )
Je via sano!
Na zdrowie! ( )

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
Czy masz to w moim rozmiarze? ( )
Kiom ĝi kostas?
Ile to kosztuje? ( )
Ĝi estas tro kosta.
To (jest) za drogie. ( )
Ĉu vi akceptas _____?
Czy akceptujesz ____? ( )
multekosta
drogie ( )
malmultekosta
tanie ( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
( )
Mi ne volas ĝin.
Nie chcę tego. ( )
Vi fraŭdas min.
( )
Mi ne interesiĝas.
Nie jestem zainteresowany. ( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
Dobrze, kupię to. ( )
Mi petas sakon.
Poproszę torebkę. ( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
Czy możesz wysłać to (za granicę)? ( )
Mi bezonas _____.
Potrzebuję ____. ( _____.)
...dentpasto/n.
...pastę do zębów. ( )
...dentbroso/n.
...sczoteczkę do zębów. ( )
...tamponoj/jn.
...tampony. ( )
...sapo/n.
...mydło. ( )
...ŝampuo/n.
...szampon. ( )
...medikamento/n por doloro.
...tabletkę na ból. ( )
...medikamento/n por malvarmumo.
...tabletkę na przeziębienie. / ...lek na przeziębienie. ( )
...medikamento/n por stomako.
leki na ból brzucha ( )
...razilo/n.
golarka ( )
...pluvombrelo/n.
parasol ( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
przeciwsłoneczny krem / olejek ( )
...poŝtkarto/n.
...kartka pocztowa. ( )
...poŝtmarko/n.
...znaczek pocztowy. ( )
...baterioj/jn.
...baterie. ( )
...skribopapero/n.
...papier listowy. ( )
...plumo/n.
...długopis. ( )
...libro/n en la _____ lingvo.
...książkę w języku _____. ( _____ .)
...gazeto/n en la _____ lingvo.
...gazetę w języku _____. ( _____ .)
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
...dziennik w języku _____. ( _____ .)
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
...słownik _____-Esperancki. ( _____ .)

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
Chcę wypożyczyć auto ( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
Czy mogę uzyskać odszkodowanie? ( )
haltu (signo)
zatrzymaj / stop ( )
unudirekta strato
ulica jednokierunkowa ( )
malrapide
wolno ( )
ne parku
Nie parkuj ( )
limo de rapideco
ograniczenie prędkości ( )
benzinstacio
stacja benzynowa ( )
benzino
benzyna ( )
dizeloleo
diesel ( dizel )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
Nie zrobiłem niczego złego (viro) / Nie zrobiłam niczego złego (virino) ( )
Tio estis miskompreno.
To było nieporozumienie. ( )
Kien vi kondukas min?
Dokąd mnie prowadzisz? ( )
Ĉu mi estas arestita?
Czy jestem aresztowany (viro) / aresztowana (virino) ( )
Mi estas civitano de _____.
Jestem obywatelem ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
Chcę rozmawiać z ( _____) zmbasadą / konsultatem.
Mi volas konsulti advokaton.
Chcę skonsultować się z prawnikiem. ( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
czy zapłacę tylko mandat? ( )

Lernu pli[redakti]


Citaĵa eraro: Etikedoj <ref> ekzistas por la grupo nomita "bazaj", sed la responda etikedo <references group="bazaj"/> ne estis trovita