Pola frazlibro

El Vikivojaĝo
Pollingvujo etendiĝas ekster Pollando

La pola lingvo estas okcident-slava lingvo parolata precipe en Pollando. Pro granda pola diasporo estas pola lingvo rekonata ekz. ankaŭ en Britio, Germanio kaj okcidenta parto de la Orienta Eŭropo.

Prononcado[redakti]

Alfabeto[redakti]

minuskloj: a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
majuskloj: A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Vokaloj[redakti]

a - a
ą - om
e - e
ę - em, e ("ę" estas prononcita kiel "e" nur je la fino de vortoj)
i - j, i ("i" estas prononcita kiel "i" nur je la komenco de vortoj)
o - o
u - u
ó - u
y - i

Konsonantoj[redakti]

b - b
c - c
ć - ĉi
d - d
f - f
g - g
h - h
j - j
k - k
l - l
ł - ŭ
m - m
n - n
ń - ni
p - p
r - r
s - s
ś - ŝi
t - t
w - v
z - z
ź - ĵi
ż - ĵ

Diagrafoj[redakti]

ch - h
sz - ŝ
cz - ĉ
rz - ĵ (same kiel "ż")
drz- ĝ
dż - ĝ
dź - ĝĵi
ci - ĉi (same kiel "ć")
ni - ni (same kiel "ń")
zi - ĵi (same kiel "ź")
dzi - ĝĵi (same kiel "dź")

Akcento[redakti]

Kiel en Esperanto, la akcento estas ĝenerale sur la antaŭlasta silabo.

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
Otwarte/Czynne (Otvarte/Ĉinne)
FERMITA
Zamknięte/Nieczynne (Zamknjente/Njeĉinne)
ENIREJO
Wejście (Vejŝĉje)
ELIREJO
Wyjście (Vijŝĉje)
PUŜU
Pchać/Pchaj (Phaĉ/Phaj)
TIRU
Ciągnąć/Ciągnij (Ĉjongnonĉ/Ĉjongnij)
NECESEJO
Toaleta (Toaleta)
(POR)VIRA
Dla mężczyzn (Dla menĵĉizn)
(POR)VIRINA
Dla kobiet (Dla kobjet)
ATENTU
Proszę czekać (Prosze ĉekaĉ)
MALPERMESITA
Wstęp wzbroniony (Wstemp wzbronioni)
Saluton. (Formala)
Cześć. (Ĉeŝĉ)
Saluton. (Neformala)
Dzień dobry. (Ĝjen dobri)
Kiel vi fartas?
Jak się masz? / Jak się czujesz? (Jak ŝje maŝ? / Jak ŝje ĉujeŝ?)
Mi fartas bone, dankon.
Czuję się dobrze, dziękuję. (Ĉuje ŝje dobĵe, dzienkuje.)
Kiel vi nomiĝas?
Jak się nazywasz? (Jak ŝje nazivaŝ?)
Mi nomiĝas ______.
Nazywam się ______. (Nazivam ŝje ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
Miło mi cię poznać! (Miŭo mi ĉje poznaĉ.)
Bonvolu.
Proszę. (Proŝe.)
Dankon. (Formala)
Dziękuję. (Ĝjenkuje.)
Dankon. (Neformala)
Dzięki. (Ĝjenki.)
Nedankinde.
Proszę bardzo. / Nie ma za co. (Proŝe barĝo. / Nje ma za co.)
Jes.
Tak. (Tak.)
Ne.
Nie. (Nje.)
Pardonu min.
Przepraszam. (Pŝepraŝam.)
Mi bedaŭras.
Przykro mi. (Pŝikro mi.)
Ĝis revido.
Do zobaczenia. (Do zobaĉenja.)
Adiaŭ.
Na razie. (Na raĵje.)
Mi ne parolas la polan.
Nie mówię po polsku. (Nje muvje po polsku.)
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan?
Czy mówisz po esperanto/angielsku? (Ĉi muvjiŝ po esperanto/angjelsku?)
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
Czy jest tu ktoś, kto mówi po esperanto/angielsku? (Ĉi jest tu ktoŝ, kto muvji po esperanto/angielsku?)
Helpon!
Pomocy! (Pomoci!)
Bonan matenon.
Dzień dobry.[bazaj 1] (Dĵjen dobri.)
Bonan tagon.
Dzień dobry. (Dĵjen dobri.)
Bonan vesperon.
Dobry wieczór. (Dobri vieĉur.)
Bonan nokton.
Dobranoc. (Dobranoc.)
Mi ne komprenas.
Nie rozumiem. (Nje rozumjem.)
Kie estas necesejo?
Gdzie jest łazienka? / Gdzie jest toaleta? (Gĝje jest ŭaĵjenka? / Gdzje jest toaleta?)

Problemoj[redakti]

Lasu min.
Zostaw mnie. (Zostav mnje.)
Ne tuŝu min.
Nie dotykaj mnie. (Nje dotikaj mnje.)
Mi telefonos policon.
Zadzwonię na policję. (Zadzvonie na policje.)
Polico!
Policja! (Policja!)
Haltu! Ŝtelisto!
Stój! Złodziej! (Stuj! Zŭoĝjej!)
Mi bezonas vian helpon.
Potrzebuję twojej pomocy. (Poĉebuje tvojej pomoci.)
Estas urĝa / kriza situacio.
Jest nagła / krytyczna sytuacja. (Jest nagŭa / kritiĉna situŭacja.)
Mi perdiĝis.
Zgubiłem się. (viro) / Zgubiłam się. (virino) (Zgubiŭem ŝje. / Zgubiŭam ŝje.)
Mi perdis mian valizon.
Zgubiłem swoją walizkę. (viro) / Zgubiłam swoją walizkę. (virino) (Zgubiŭem svojom valiske. / Zgubiŭam svojom valiske.)
Mi perdis mian monujon.
Zgubiłem swoje pieniądze. (viro) / Zgubiłam swoje pieniądze. (virino) (Zgubiŭem svoje pjenjonĝe. / Zgubiŭam svoje pjenjonĝe.)
Mi estas malsana.
Jestem chory. (viro) / Jestem chora. (virino) (Jestem hori. / Jestem hora.)
Mi vundiĝis.
Zraniłem się. (viro) / Zraniłam się. (virino) (Zraniŭem ŝje. / Zraniŭam ŝje)
Mi bezonas kuraciston.
Potrzebuję lekarza. (Poĉebuje lekaĵa.)
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
Czy mogę użyć twojego telefonu? (Ĉi moge uĵiĉ tvojego telefonu?)

Numeroj[redakti]

1
jeden (jeden)
2
dwa (dva)
3
trzy (tĵi)
4
cztery (ĉteri)
5
pięć (pjenĉ)
6
sześć (ŝeŝĉ)
7
siedem (ŝjedem)
8
osiem (oŝjem)
9
dziewięć (ĝjevienĉ)
10
dziesięć (ĝjeŝjenĉ)
11
jedenaście (jedenaŝĉje)
12
dwanaście (dvanaŝĉje)
13
trzynaście (tĵinaŝĉje)
14
czternaście (ĉternaŝĉje)
15
piętnaście (pjetnaŝĉje)
16
szesnaście (ŝesnaŝĉje)
17
siedemnaście (ŝjedemnaŝĉje)
18
osiemnaście (oŝjemnaŝĉje)
19
dziewiętnaście (ĝjevientnaŝĉje)
20
dwadzieścia (dvaĝjeŝĉja)
21
dwadzieścia jeden (dvaĝjeŝĉja jeden)
22
dwadzieścia dwa (dvaĝjeŝĉja dva)
23
dwadzieścia trzy (dvaĝjeŝĉja tĵi)
30
trzydzieści (tĵiĝjeŝĉji)
40
czterdzieści (ĉterĝjeŝĉji)
50
pięćdziesiąt (pjenĉĝjeŝjont)
60
sześćdziesiąt (ŝeŝĉĝjeŝjont)
70
siedemdziesiąt (ŝjedemĝjeŝjont)
80
osiemdziesiąt (oŝjemĝjeŝjont)
90
dziewięćdziesiąt (ĝjevienĉĝjeŝjont)
100
sto (sto)
200
dwieście (dvieŝĉje)
300
trzysta (ĉista)
1,000
tysiąc (tiŝjonc)
2,000
dwa tysiące (dvatiŝjonce)
1,000,000
milion (miljon)
1,000,000,000
miliard (miljard)
1,000,000,000,000
bilion (biljon)
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
linia / numer _____. (linja / numer _____.)
duono
połowa (poŭova)
malpli (multe)
mniej (mnjej)
pli (multe)
więcej (vjencej)

Tempo[redakti]

nun
teraz (teraz)
poste
później (puĵnjej)
antaŭe
wcześniej (wĉeŝnjej)
baldaŭ
za niedługo (za niedŭugo)
mateno
rano / poranek (rano / poranek)
antaŭtagmezo
przedpołudnie (malofte uzata, oni kutime diras mateno aŭ tagmezo anstataŭ) (pĵedpoŭudnje)
posttagmezo
popołudnie (popoŭudnje)
vespero
wieczór (vjeĉur)
nokto
noc (noc)

Horloĝa tempo[redakti]

je la unua horo matene
o pierwszej (o pjervŝej)
je la dua horo matene
o drugiej (o drugjej)
tagmezo
południe (poŭudnje)
je la unua horo posttagmeze
o trzynastej (je la dektria horo) (o ĉinastej)
je la dua horo posttagmeze
o czternastej (je la dekkvara horo) (o ĉternastej)
noktomezo
północ (puŭnoc)

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
1 minuta / _____ minut (1 minuta / _____ minut)
_____ horo(j)
1 godzina / _____ godzin (1 goĝjina / _____ goĝjin)
_____ tago(j)
1 dzień / _____ dni (1 ĝjen / _____ dni)
_____ semajno(j)
1 tydzień _____ tygodni (1 tiĝjen _____ tigodni)
_____ monato(j)
1 miesiąc / _____ miesięcy (1 mjeŝjonc / _____ mjeŝjenci)
_____ jaro(j)
1 rok / _____ lat (1 rok / _____ lat)

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
dziś / dzisiaj (ĝiŝ / ĝiŝjaj)
hieraŭ
wczoraj (vĉoraj)
antaŭhieraŭ
przedwczoraj (pĵedvĉoraj)
morgaŭ
jutro (jutro)
postmorgaŭ
pojutrze (pojuĉe)
ĉi tiun semajnon
tego tygodnia (tego tigodnja)
lastan semajnon
ostatniego tygodnia (ostatniego tigodnja)
venontan semajnon
przyszłego tygodnia (pĵiŝŭego tigodnja)
lundo
poniedziałek (ponjedĵjaŭek)
mardo
wtorek (vtorek)
merkredo
środa (ŝroda)
ĵaŭdo
czwartek (ĉvartek)
vendredo
piątek (pjontek)
sabato
sobota (sobota)
dimanĉo
niedziela (njedĵjela)

Monatoj[redakti]

Januaro
Styczeń (Ŝtiĉenj)
Februaro
Luty (Luti)
Marto
Marzec (Maĵec)
Aprilo
Kwiecień (Kvjeĉjenj)
Majo
Maj (Maj)
Junio
Czerwiec (Ĉerwiec)
Julio
Lipiec (Lipjec)
Aŭgusto
Sierpień (Ŝjerpjenj)
Septembro
Wrzesień (Vĵeŝjenj)
Oktobro
Październik (Paĵĝjernik)
Novembro
Listopad (Listopad)
Decembro
Grudzień (Gruĝjenj)

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
czarny (ĉarni)
blanka
biały (biaŭi)
griza
szary (ŝari)
ruĝa
czerwony (ĉervoni)
blua
niebieski (njebjeski)
flava
żółty (ĵuŭti)
verda
zielony (ĵjeloni)
oranĝa
pomarańczowy (pomaranĉjovi)
purpura
purpurowy (purpurovi)
bruna
brązowy (bronzovi)

Transporto[redakti]

Aŭtouso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
Ile kosztuje bilet na _____? (Ile koŝtuje bilet na_____?)
Mi volus bileton al _____.
Poproszę bilet na _____. (Poproŝe bilet na_____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
Kiedy odjeżdża ten pociąg/autobus? (Kiedy odjeĵĝa ten poĉjong/autobus?)
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
Gdzie jest pociąg/autobus do _____? (Gĝje jest poĉjong/aŭtobus do_____?)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
Ten pociąg/autobus zatrzymuje się w _____? (Ten poĉjong/aŭtobus zaĉimuje ŝje w _____?)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
Kiedy odjeżdża pociąg/autobus do _____? (Kjedi odjeĵĝa poĉjong/aŭtobus do _____?)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
Kiedy ten pociąg przyjedzie do _____? (Kjedi ten poĉjong/ pĵijeĝje do _____?)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
Jak mogę dostać się do ______? / Jak dojść do ______? (Jak moge dostaĉ ŝje do _____?)
...la trajnan stacion?
...stacji metra? (...stacji metra?)
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
...przystanek autobusowy? (...pĵistanek aŭtobusowi?)
...la flughavenon?
...lotnisko? (...lotnisko?)
...urbocentron?
...centrum miasta? (...centrum mjasta)
...la junularogastejon?
...schronisko młodzieżowe? (...shronisko mŭoĝjeĵove?)
... la hotelon ______?
...hotel _____? (...hotel _____?)
...la _____ konsulejo?
... _____ konsulat? (... _____ konsulat?)
Kie estas multaj _____?
Gdzie jest wiele _____? (Gĝje jest viele _____?)
...hoteloj?
...hoteli? (...hoteli?)
...restoracioj
...restauracji? (...restaŭracji?)
...trinkejoj
...pubów/barów? (...pubuv/baruv?)
...vidindaĵoj
...obiektów turystycznych? (...objektuv turistiĉnih?)
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
Czy możesz pokazać mi (to) na mapie? (Ĉi moĵeŝ pokazaĉ mi (to) na mapje?)
strato
ulica (ulica)
Turnu maldekstren.
Skręć w lewo. (Skrenĉ v levo.)
Turnu dekstren.
Skręć w prawo. (Skrenĉ v pravo.)
maldekstre
w lewo (v levo)
dekstre
w prawo (v pravo)
rekte antaŭen
na wprost (na vprost)
al la ______
do _____ (do _____)
preter la ______
za _____ (za _____)
antaǔ la ______
przed _____ (pĵed_____)
Rigardu al la ______.
Patrz na _____. (Paĉ na_____)
vojkruciĝo
skrzyżowanie (skĵiĵovanje)
nordo
północ (puŭnoc)
sudo
południe (poŭudnie)
oriento
wschód (vshud)
okcidento
zachód (zahud)

Taksio[redakti]

Taksio!
Taxi! (Taksi!)
Bonvolu veturigi min al ______.
Proszę zawieść mnie do ______. (Proŝe zavieŝĉ mnje do _____.)
Kiom kostas veturo al ______?
Ile kosztuje podróż do _____? (Ile koŝtuje podruĵ do _____?)
Bonvolu veturigi min tien.
Proszę podwieźć mnie tam. (Proŝe podvjeŝĉ mnje tam.)

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
Czy masz wolny pokój? (Ĉi maŝ volni pokuj?)
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
Ile kosztuje pokój na jedną osobę/dwie osoby? (Ile koŝtuje pokuj na jednom osobe/dwie osoby?)
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
Czy pokój ma _____? (Ĉi pokuj ma _____?)
...litotuko?
....prześcieradło? (...pĵeŝĉjeradŭo?)
...banejo?
...łazienkę? (...ŭaĵjenke?)
...telefono?
...telefon? (...telefon?)
...televido?
...telewizor? (...televizor?)
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
Czy mogę najpierw zobaczyć pokój? (Ĉi moge najpjerw zobaĉiĉ pokuj?)
Ĉu vi havas iun _____
Czy masz jakiś _____ (Ĉi maŝ jakiŝ _____)
...pli silentan?
...cichszy? (...ĉihŝi?)
...pli vastan?
...większy? (...vjenkŝi?)
...pli puran?
...czystszy? (...ĉistŝi?)
...pli malmultekostan?
...tańszy? (...tanŝi?)
Bone, mi prenas ĝin.
Dobrze, biorę ten. (Dobĵe, bjore ten.)
Mi restos por _____ nokto(j).
Zostanę na _____ noc/nocy. (Zostane na _____ noc/noci.)
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
Czy możesz zasugerować mi inny hotel? (Ĉi moĵeŝ zasugerovaĉ mi inni hotel?)
Ĉu vi havas _____
Czy masz _____ (Ĉi maŝ _____)
...sekurŝrankon?
...sejf? (...sejf?)
...ŝlosujon?
...szafkę? (...ŝafke?)
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
Czy cena zawiera śniadanie/kolację? (Ĉi cena zavjera ŝnjadanje/kolacje?)
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
Kiedy jest śniadanie/kolacja? (Kjedi jest ŝnjadanje/kolacja?)
Bonvolu purigi mian ĉambron.
Proszę wyczyścić swój pokój. (Proŝe viĉiŝĉiĉ svuj pokuj.)
Ĉu vi povus veki min je _____?
Czy możesz obudzić mnie o _____? (Ĉi moĵeŝ obuĝjiĉ mnje o _____?)
Mi volus elhoteliĝi.
Chciałbym się wykwaterować. (viro) / Chciałabym się wykwaterować. (virino) (Ĥĉjaŭbim ŝje vikvaterovaĉ. / Ĥĉjaŭabim ŝje vikvaterowaĉ.)

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
Czy mogę zapłacić w dolarach amerykańskich/australijskich/kanadyjskich? (Ĉi moge zapŭaĉiĉ v dolarah amerikanjskih/aŭstralijskih/kanadijskih?)
Ĉu mi povas uzi euron?
Czy mogę zapłacić w euro? (Ĉi moge zapŭaĉiĉ v eŭro?)
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
Czy mogę zapłacić w jenach japońskich? (Ĉi moge zapŭaĉiĉ v jenah japonjskih?)
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
Czy mogę zapłacić w funtach brytyjskich? (Ĉi moge zapŭaĉiĉ v funtah britijskih?)
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
Czy mogę zapłacić w frankach szwajcarskich/CFA/CFP? (Ĉi moge zapŭaĉiĉ v frankah ŝvajcarskih/ce ef a/ ce ef pe?)
Ĉu mi povas uzi dinaron?
Czy mogę zapłacić w dinarach? (Ĉi moge zapŭaĉiĉ v dinarah?)
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
Czy mogę zapłacić kartą kredytową? (Ĉi moge zapŭaĉiĉ kartom kreditovom?)
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
Czy możesz rozmienić mi pieniądze? (Ĉi moĵeŝ rozmjeniĉ mi pjenjondze?)
Kie oni povas ŝanĝi sian monon?
Gdzie można rozmienić pieniądze? (Gĝje moĵna rozmjeniĉ pjenjondze?)
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
Czy możesz wymienić mój czek podróżny? (Ĉi moĵeŝ vimjeniĉ muj ĉek podruĵni?)
Kie oni povas ŝanĝi sian vojaĝantoĉekon?
Gdzie można wymienić czek podróżny? (Gĝje moĵna vimjenjiĉ ĉek podruĵni?)
Kia estas la kurzo?
Jaki jest kurs? (Jaki jest kurs?)
Kie estas bankaŭtomato?
Gdzie jest bankomat? (Gĝje jest bankomant?)

Manĝado[redakti]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
Stolik dla jednej osoby/dwóch osób poproszę. (Stolik dla jednej osobi/dwuch osub poproŝe.)
Mi petas la menuon.
Poproszę o menu (Poproŝe o menu.)
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
Czy mogę zobaczyć kuchnię? (Ĉi moge zobaĉiĉ kuhnje?)
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
Czy możesz mi coś zaproponować (Ĉi moĵeŝ mi coŝ zaproponowaĉ?)
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
Czy masz lokalny specjał. (Ĉi maŝ lokalni specjaŭ?)
Mi estas vegetarano.
Jestem wegetarianinem. (viro) / Jestem wegetarianką. (virino) (Jestem vegetarianinem/vegetariankom.)
Mi estas vegano.
Jestem weganinem. (viro) / Jestem weganką. (virino) (Jestem veganem. / Jestem vegankom.)
Mi manĝas nur koŝere.
Jem tylko koszernie. (Jem tilko koŝernje.)
Mi ne manĝas _____.
Nie jadam _____. (Nje jadam _____.)
...viandon.
...mięsa. (...mjensa.)
...fiŝaĵon.
...ryb. (...rib.)
...marbestojn.
...owoców morza. (...ovocuv moĵa.)
...ovaĵon.
...jaj. (...jaj.)
...laktaĵon.
...mleka. (...mleka.)
...glutenon.
...glutenu. (...glutenu.)
...tritikaĵojn.
...napój. (...napuj.)
...nuksojn.
...orzechów. (...oĵehuw.)
...arakidojn.
...orzechów arachidowych. (...oĵehuw arahidovih.)
...sojaĵon.
...soi. (...soji.)
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
Proszę nie używać oleju/masła/smalcu. ( Proŝe nje uĵiwaĉ oleju/masŭa/smalcu.)
komuna manĝo
wspólny posiłek (wspulni posiŭek)
manĝo laŭ la karto
posiłek z karty (posiŭek z karti)
matenmanĝo
śniadanie (ŝnjadanje)
tagmanĝo
obiad (objad)
manĝaĵeto
przekąska (pĵekonska)
vespermanĝo
kolacja (kolacja)
_____, bonvolu,
_____, proszę, (_____, proszę,)
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
Posiłek zawierający _____ poproszę. (Posiŭek zavjerajonci _____, poproŝe.)
kokaĵo/n
kurczaka (kurĉaka)
bovaĵo/n
wołowinę (voŭovine)
fiŝaĵo/n
rybę (ribe)
ŝinko/n
szynkę (ŝinke)
kolbaso/n
kiełbasę (kjeŭbase)
fromaĝo/n
ser (ser)
ovo/n
jajka (jajka)
salato/n
sałatę (saŭati)
(kruda/n) legomo/n
surowe warzywa (surove vaĵiva)
(kruda/n) frukto/n
surowe owoce (surove owocu)
pano/n
chleb (hleb)
toasto/n
tost (tost)
nudelo/n
makaron (makaron)
rizo/n
ryż (riĵ)
fazeolo/n
fasolę (fasoli)
Mi petas unu glason da _____.
Poproszę szklankę _____. (Poproŝe ŝklanke _____.)
Mi petas unu kalikon da _____.
Poproszę kieliszek _____. (Poproŝe kjeliŝek _____.)
Mi petas unu botelon da _____.
Poproszę butelkę _____. ( Poproŝe butelke _____.)
kafo
kawy (kavi)
teo
herbaty (herbati)
suko
soku (soku)
akvo
wody (vodi)
kranakvo
wody z kranu / kranówki (vodi z kranu / kranuvki)
gasa akvo
gazowanej wody (gazovanej vodi)
sengasa akvo
niegazowanej wody (njegazovanej vodi)
biero
piwa (piva)
ruĝa/blanka vino
Białego/czerwonego wina (Bjaŭego/ĉervonego vina)
Mi petas iomon da _____.
Poproszę trochę _____. (Poproŝe troche.)
salo
soli (soli)
pipro
pieprzu (piepĵu)
Pardonon, kelnero?
Przepraszam, kelner? (Pĵepraŝam, kelner?)
Mi finmanĝis.
Skończyłem (jeść) (viro) / Skończyłam (jeść) (virino) (Skonĉiŭem (jeŝĉ). / Skonĉiŭam (jeŝĉ).)
Ĝi estis bongusta.
To było pyszne. (To biŭo piŝne.)
Bonvolu forporti la telerojn.
Proszę zabrać talerze. (Proŝe zabraĉ taleĵe.)
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
Chcę zapłacić. / rachunek poproszę. (Hce zapŭaĉiĉ. / rahunek poproŝe.)

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
Czy serwujesz alkohole? (Ĉi servujeŝ alkohole?)
Ĉu vi servas al tablo?
Czy obsługujesz stolik? (Ĉi obsŭugujeŝ stolik?)
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
Piwo / dwa piwa poproszę. (Pivo/dva piva poproŝe.)
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
Jedną szklankę czerwonego/białego wina poproszę. (Jednom ŝklanke ĉervonego/biaŭego vina poproŝe.)
Unu kruĉon, bonvolu.
Jeden dzbanek poproszę. (Jeden dzbanek poproŝe.)
Unu botelon, bonvolu.
Jedną butelkę poproszę. (Jednom butelke poproŝe.)
_____ kaj _____, bonvolu.
_____ i _____ poproszę. ( _____ i _____ poproŝe.)
viskio/n
whisky (ŭiŝki)
vodko/n
wódki (vudki)
rumo/n
rumu (rumu)
akvo/n
wodę (vode)
mineralakvo/n
wodę mineralną (vode mineralnom)
sodakvo/n
wodę gazowaną (vode gazovanom)
tonikakvo/n
toniku (toniku)
oranĝa/n suko/n
sok pomarańczowy (sok pomaranjĉovy)
kolao/n
colę (kole)
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
Czy masz przekąski do alkoholu? (Ĉi maŝ pĵekonski do alkoholu?)
Unu plian, bonvolu.
Jeszcze jedną poproszę. (Jeŝĉe jednom poproŝe.)
Plian vicon, bonvolu.
Następną kolejkę poproszę. (Nastempnom kolejke poproŝe.)
Kiam estas fermtempo?
Kiedy jest zamknięcie? (Kjedi jest zamknjenĉje?)
Je via sano!
Na zdrowie! (Na zdrovje!)

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
Czy masz to w moim rozmiarze? (Ĉi maŝ to v mojim rozmjaĵe?)
Kiom ĝi kostas?
Ile to kosztuje? (Ile to koŝtuje?)
Ĝi estas tro kosta.
To (jest) za drogie. (To (jest) za drogje.)
Ĉu vi akceptas _____?
Czy akceptujesz ____? (Ĉi akceptujeŝ ____?)
multekosta
drogie (drogje)
malmultekosta
tanie (tanje)
Mi ne povas pagi ĝian koston.
Nie mogę zapłacić koszt tego. (Nje moge zapŭaĉiĉ koŝt tego.)
Mi ne volas ĝin.
Nie chcę tego. (Nje hce tego.)
Vi fraŭdas min.
Okradasz mnie. (Okradaŝ mnje.)
Mi ne interesiĝas.
Nie jestem zainteresowany. (Nje jestem zajinteresovani.)
Bone, mi aĉetos ĝin.
Dobrze, kupię to. (Dobĵe, kupje to.)
Mi petas sakon.
Poproszę torebkę. (Poproŝe torebke.)
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
Czy możesz wysłać to (za granicę)? (Ĉi moĵeŝ visŭaĉ to (za granice)?)
Mi bezonas _____.
Potrzebuję ____. ( Poĉebuje _____.)
...dentpasto/n.
...pastę do zębów. (...paste do zembuw.)
...dentbroso/n.
...szczoteczkę do zębów. (...ŝĉoteĉke do zembuw.)
...tamponoj/jn.
...tampony. (...tamponi.)
...sapo/n.
...mydło. (...midŭo.)
...ŝampuo/n.
...szampon. (...ŝampon.)
...medikamento/n por doloro.
...tabletkę na ból. (...tabletke na bul.)
...medikamento/n por malvarmumo.
...tabletkę na przeziębienie. / ...lek na przeziębienie. (...tabletke na pĵeĵjembjenje. / ...lek na pĵeĵjembjenje.)
...medikamento/n por stomako.
...leki na ból brzucha. (...leki na bul bĵuha.)
...razilo/n.
...golarkę. (...golarke.)
...pluvombrelo/n.
...parasol. (...parasol.)
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
...przeciwsłoneczny krem / olejek (...pĵeĉivsŭoneĉni krem / olejek.)
...poŝtkarto/n.
...kartkę pocztową. (...kartke poĉtovom.)
...poŝtmarko/n.
...znaczek pocztowy. (...znaĉek poĉtovi.)
...baterioj/jn.
...baterie. (...baterje.)
...skribopapero/n.
...papier listowy. (...papjer listovi.)
...plumo/n.
...długopis. (...dŭugopis.)
...libro/n en la _____ lingvo.
...książkę w języku _____. (...Kŝjonĵke w jenĵiku _____.)
...gazeto/n en la _____ lingvo.
...gazetę w języku _____. (...gazete w jenĵiku _____.)
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
...dziennik w języku _____. (...ĝjennik w jenĵiku_____.)
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
...słownik _____-esperancki. (...sŭovnik _____-espernacki.)

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
Chcę wypożyczyć auto. (Hce vipoĵiĉiĉ aŭto.)
Ĉu mi povas akiri asekuron?
Czy mogę uzyskać odszkodowanie? (Ĉi moge uziskaĉ odŝkodovanje?)
haltu (signo)
stop (znak) (stop (znak))
unudirekta strato
ulica jednokierunkowa (ulica jednokierunkova)
malrapide
wolno (volno)
ne parku
Nie parkuj (Nje parkuj)
limo de rapideco
ograniczenie prędkości ( ograniĉenje prendkoŝĉi)
benzinstacio
stacja benzynowa (stacja benzinowa)
benzino
benzyna (benzina)
dizeloleo
diesel (dizel)

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
Nie zrobiłem niczego złego. (viro) / Nie zrobiłam niczego złego. (virino) (Nje zrobiŭem niĉego zŭego. / Nje zrobiŭam niĉego zŭego.)
Tio estis miskompreno.
To było nieporozumienie. (To biŭo njeporozumjenje.)
Kien vi kondukas min?
Dokąd mnie prowadzisz? (Dokond mnje provaĝjiŝ?)
Ĉu mi estas arestita?
Czy jestem aresztowany? (viro) / Czy jestem aresztowana? (virino) (Ĉi jestem areŝtovani? / Ĉi jestem areŝtovana?)
Mi estas civitano de _____.
Jestem obywatelem _____. (Jestem obivatelem _____.)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
Chcę rozmawiać z _____ ambasadą / konsultatem. (Hce rozmavjaĉ z _____ ambasadom / konsultantem.)
Mi volas konsulti advokaton.
Chcę skonsultować się z prawnikiem. (Hce skonsultovaĉ ŝje z pravnjikjem.)
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
Czy zapłacę tylko mandat? (Ĉi zapŭace tilko mandat?)

Lernu pli[redakti]


Citaĵa eraro: Etikedoj <ref> ekzistas por la grupo nomita "bazaj", sed la responda etikedo <references group="bazaj"/> ne estis trovita