El Vikivojaĝo

Slovaka frazlibro

Slovaka frazlibro

La slovaka lingvo estas okcident-slava lingvo parolata precipe en Slovakio kaj Vojvodino. Ĝi estas vaste komprenata en Ĉeĥio (la ĉeĥa lingvo estas proksime parenca); tamen juna generacio (naskiĝintoj post 1990), krom universitataj studentoj, jam havas problemojn pri kompreno.

Prononcado[redakti]

La slovaka lingvo estas prononcata tiel, kiel ĝi skribiĝas (kun malgrandaj diferencoj por plifaciligi elparolon). Elparolo de plejmulto de literoj estas sama kiel en Esperanto, do precipe sufiĉas lerni signifon de diakritikaj signoj kaj kelketaj malsamoj, kaj esperantisto povas sufiĉe bone prononci la slovakan.

Akcento en la norma lingvo estas ĉiam en la unua silabo. En iu regionoj de Slovakio estas tamen uzata alia pozicio, sed tio estas afero de dialekto.

La slovaka uzas 3 diakritajn signojn:

  1. dekstra kornolongosigno (´) - ĝi indikas, ke la litero estas prononcata pli longe; ĝi tute ne ŝanĝas akcenton
  2. haĉekomolsigno (ˇ) - ĝi moligas la sonon de la litero
  3. ĉapelo - ĝi estas uzata nur ĉe 1 litero ("ô" - prononcata kiel "uo")

Vokaloj[redakti]

Konsonantoj[redakti]

Komunaj diftongoj[redakti]

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


MALFERMITA
otvorené (otvorene)
FERMITA
zatvorené (zatvorene)
ENIREJO
vchod (vĥod)
ELIREJO
východ (viĥod)
PUŜU
tlačiť (tlaĉitj)
TIRU
ťahať (tjahatj)
NECESEJO
toaleta, WC, záchod (toaleta, ve-ce, zaĥod)
(POR)VIRA
mužský (muĵski)
(POR)VIRINA
ženský (ĵenski)
ATENTU
pozor (pozor)
MALPERMESITA
zákaz (zakaz)
Saluton. (Formala)
Dobrý deň. (Dobri djenj)
Saluton. (Neformala)
Ahoj. (Ahoj)
Kiel vi fartas?
Ako sa máš? (Ako s maŝ?)
Mi fartas bone, dankon.
(Mám sa) Dobre, ďakujem. ((Mam sa) Dobre, djakujem.)
Kiel vi nomiĝas?
Ako sa voláš? (Ako sa volaŝ?)
Mi nomiĝas ______.
Volám sa ______. (Volam sa ______.)
Mi ĝojas ekkoni vin!
Rád ťa spoznávam! (Rad tja spoznavam!)
Bonvolu.
Prosím. / Nech sa páči. (Prosim. / Neĥ sa paĉi.)
Dankon.
Ďakujem. (Djakujem.)
Nedankinde.
Niet za čo. / Nemáte za čo. (Niet za ĉo. / Nematje za ĉo. )
Jes.
Áno. (Ano.)
Ne.
Nie. (Njie.)
Pardonu min.
Prepáč mi. (Prepaĉ mi.)
Mi bedaŭras.
Je mi ľúto. (Je mi ljuto.)
Ĝis revido.
Do videnia. (Do vidjenia.)
Adiaŭ.
Zbohom. (Zbohom.)
Mi ne parolas la slovakan.
Nehovorím po slovensky. (Njehovorim po slovenski.)
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan?
Hovoríte po esperantsky / anglicky? (Hovoritje por esperantski / anglicki?)
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
Hovorí tu niekto po esperantsky / anglicky? (Hovori tu njiekto po esperantski / anglicki?)
Helpon!
Pomóc! (Pomoc!)
Bonan matenon.
Dobré ráno. (Dobre rano.)
Bonan tagon.
Dobrý deň. (Dobri djenj.)
Bonan vesperon.
Dobrý večer. (Dobri veĉer.)
Bonan nokton.
Dobrú noc. (Dobru noc.)
Mi ne komprenas.
Nerozumien. (Njerozumiem.)
Kie estas necesejo?
Kde sú toalety? (Kde su toaleti?)

Problemoj[redakti]

Lasu min!
Nechajte ma! (Njeĥatje ma!)
Ne tuŝu min!
Nedotýkajte sa ma! (Njedotikajtje sa ma!)
Mi telefonos policon.
Zavolám políciu. (Zavolam policiu)
Polico!
Polícia! (Policia!)
Haltu! Ŝtelisto!
Stáť! Zlodej! (Statj! Zlodjej!)
Mi bezonas vian helpon.
Potrebujem vašu pomoc. (Potrebujem vaŝu pomoc.)
Estas urĝa / kriza situacio.
Je to naliehavé. (Je to naliehave.)
Mi perdiĝis.
Stratil som sa. [malina] / Stratila som sa. [ina] (Stratjil som sa. / Stratjila som sa.)
Mi perdis mian valizon.
Stratil som batožinu. [malina] / Stratila som batožinu. [ina] (Stratjil som batožinu. / Stratjila som batožinu.)
Mi perdis mian monujon.
Stratil som peňaženku. [malina] / Stratila som peňaženku. [ina] (Stratjil som penjaĵenku. / Stratjila som penjaĵenku.)
Mi estas malsana.
Som chorý. [malina] / Som chorá. [ina] (Som ĥori. / Som ĥora. )
Mi vundiĝis.
Zranil som sa. [malina] / Zranila som sa. [ina] (Zranjil som sa. / Zranjila som sa.)
Mi bezonas kuraciston.
Potrebujem lekára. (Potrebujem lekara.)
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
Môžem použiť váš telefón? (Muoĵem pouĵitj vaŝ telefon?)

Numeroj[redakti]

En la slovaka lingvo estas aŭdeblaj postrestaĵoj de la duobla numero. Ili manifestiĝas dum uzado de la numeroj 2,3 kaj 4. Ekzemple:

  • 1 minúta (1 minuto)
  • 2, 3, 4 minúty (2, 3, 4 minutoj)
  • 5, 6... minút (5, 6... minutoj)
1
jeden (jeden)
2
dva (dva)
3
tri (tri)
4
štyri (ŝtiri)
5
päť (petj)
6
šesť (ŝestj)
7
sedem (sedjem)
8
osem (osem)
9
deväť (djevetj)
10
desať (djesatj)
11
jedenásť (jedenastj)
12
dvanásť (dvanastj)
13
trinásť (trinastj)
14
štrnásť (ŝtrnastj)
15
pätnásť (petnastj)
16
šestnásť (ŝestnastj)
17
sedemnásť (sedjemnastj)
18
osemnásť (osemnastj)
19
devätnásť (djevetnastj)
20
dvadsať (dvacatj)
21
dvadsaťjeden (dvacatjjeden)
22
dvadsaťdva (dvacatjdva)
23
dvadsaťtri (dvacatjtri)
30
tridsať (tricatj)
40
štyridsať (ŝtiricatj)
50
päťdesiat (pedjesiat)
60
šesťdesiat (ŝesdjesiat)
70
sedemdesiat (sedjemdesiat)
80
osemdesiat (osemdesiat)
90
deväťdesiat (djevedesiat)
100
sto (sto)
200
dvesto (dvesto)
300
tristo (tristo)
1,000
tisíc (tjsic)
2,000
dvetisíc (dvetjisic)
1,000,000
milión (milion)
1,000,000,000
miliarda (miliarda)
1,000,000,000,000
bilión (bilion)
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
Linka / číslo _____ (linka / ĉislo _____)
duono
polovica / polka (polovica / polka)
malpli (multe)
menej (menjej)
pli (multe)
viac (viac)

Tempo[redakti]

nun
teraz ( )
poste
neskôr ( )
antaŭe
pred(tým) ( )
baldaŭ
onedlho ( )
mateno
ráno ( )
antaŭtagmezo
prepoludnie ( )
posttagmezo
popoludnie ( )
vespero
večer ( )
nokto
noc ( )

Horloĝa tempo[redakti]

Kiam temas pri horloĝa tempo, slovakoj ofte parolas pri "vespero" aŭ "mateno" eĉ por la tempo, kiu estas kutime nomata kiel "nokto". Tiel, se vi demandas, ĉu je la unua horo post noktomezo estas nokto aŭ mateno, ĉiuj respondas "nokto", sed povas tuj poste diri "Je la unua horo matene". Tamen, ĉiu komprenos, se vi diros "Je la dua horo nokte".

je la unua horo matene
o jednej ráno ( )
je la dua horo matene
o druhej ráno ( )
tagmezo
poludnie ( )
je la unua horo posttagmeze
o jednej popoludní / po obede ( )
je la dua horo posttagmeze
o druhej popoludní / po obede ( )
noktomezo
polnoc ( )

Daŭro[redakti]

Vidu la noton pri postrestaĵoj de duobla numero

_____ minuto(j)
_____ minúta / minúty / minút (_____)
_____ horo(j)
_____ hodina / hodiny / hodín (_____)
_____ tago(j)
_____ deň / dni (_____)
_____ semajno(j)
_____ týždeň / týždne / týždňov (_____)
_____ monato(j)
_____ mesiac / mesiace / mesiacov (_____)
_____ jaro(j)
_____ rok / roky / rokov (_____)

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
dnes ( )
hieraŭ
včera ( )
antaŭhieraŭ
predvčerom ( )
morgaŭ
zajtra ( )
postmorgaŭ
pozajtra ( )
ĉi tiun semajnon
tento týždeň ( )
lastan semajnon
minulý týždeň ( )
venontan semajnon
budúci týždeň ( )
lundo
pondelok ( )
mardo
utorok ( )
merkredo
streda ( )
ĵaŭdo
štvrtok ( )
vendredo
piatok ( )
sabato
sobota ( )
dimanĉo
nedeľa ( )

Monatoj[redakti]

Januaro
január ( )
Februaro
február ( )
Marto
marec ( )
Aprilo
apríl ( )
Majo
máj ( )
Junio
jún ( )
Julio
júl ( )
Aŭgusto
august ( )
Septembro
september ( )
Oktobro
október ( )
Novembro
november ( )
Decembro
december ( )

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj[redakti]

nigra
čierna ( )
blanka
biela ( )
griza
šedá ( )
ruĝa
ružová ( )
blua
modrá ( )
flava
žltá ( )
verda
zelená ( )
oranĝa
oranžová ( )
purpura
purpurová ( )
bruna
hnedá ( )

Transporto[redakti]

Aŭtouso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
Koľko stojí lístok do _____ ( _____)
Mi volus bileton al _____.
Prosím si lístok do _____ ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
Kam ide tento vlak / autobus? ( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
Kde je vlak / autobus do _____ ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
Zastane ten / tento vlak / autobus v _____ ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
Kedy odíde vlak / autobus do _____ ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
Kedy ten / tento vlak / autobus príde do _____ ( _____)

Direktoj[redakti]

Atentu, ke iuj esprimoj en la slovaka laŭvorte signifas iom alian direkton ol estas ĝenerale komprenata. Ekz. "Som na hoteli." laŭvorte signifas "Mi estas sur hotelo." sed ĝenerale komprenata estas "Mi estas en hotelo."

Kiel mi povas atingi ______?
Ako sa dostanem _____ ( _____)
...la trajnan stacion?
... na železničnú / vlakovú stanicu? ( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
...na autobusovú stanicu / zastávku? ( )
...la flughavenon?
...na letisko? ( )
...urbocentron?
...do centra (mesta)? ( )
...la junularogastejon?
...na hostel ( )
... la hotelon ______?
...na hotel _____ ( _____)
...la _____ konsulejo?
...na _____ ambasádu / konzulát? ( _____)
Kie estas multaj _____?
Kde je veľa _____? ( _____)
...hoteloj
...hotelov ( )
...restoracioj
...reštaurácií ( )
...trinkejoj
...krčiem / barov ( )
...vidindaĵoj
...pozoruhodností ( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
Môžte mi ukázať na mape? ( )
strato
ulica ( )
Turnu maldekstren.
Zabočte doľava. ( )
Turnu dekstren.
Zabočte doprava. ( )
maldekstre
vľavo ( )
dekstre
vpravo ( )
rekte antaŭen
rovno (dopredu) ( )
al la ______
k _____ ( _____)
preter la ______
popri _____ ( _____)
antaǔ la ______
pred _____ ( _____)
Rigardu al la ______.
Pozrite na _____( _____)
vojkruciĝo
križovatka ( )
nordo
sever ( )
sudo
juh ( )
oriento
východ ( )
okcidento
západ ( )

Taksio[redakti]

Taksio!
Taxík! ( )
Bonvolu veturigi min al ______.
Prosím, zavezte na k / na / do _____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
Koľko stojí cesta k / na /do _____ ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
Prosím, zavezte ma tam. ( )

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
Máte voľnú izbu? ( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
Koľko stojí izba pre jednu osobu / dve osoby? ( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
Má tá izba _____ ( _____)
...litotuko?
...prestieradlo? ( )
...banejo?
...kúpeľňu? ( )
...telefono?
...telefón? ( )
...televido?
...televízor? ( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
Môžem tú izbu najprv vidieť? ( )
Ĉu vi havas iun _____
Máte _____ ( _____)
...pli silentan?
...tichšiu? ( )
...pli vastan?
...väčšiu / priestornejšiu? ( )
...pli puran?
...čistejšiu? ( )
...pli malmultekostan?
...lacnejšiu? ( )
Bone, mi prenas ĝin.
Dobre, beriem ju. ( )
Mi restos por _____ nokto(j).
Ostanem _____ noc / noci / nocí. ( _____)
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
Môžte mi odporučiť iný hotel? ( )
Ĉu vi havas _____
Máte _____ ( _____)
...sekurŝrankon?
...trezor? ( )
...ŝlosujon?
...zamykateľnú skrinku? ( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
Raňajky sú / večera je v cene? ( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
Kedy sú raňajky / je večera? ( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
Prosím, poriaďte mi izbu. ( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
Môžte ma zobudiť o ______? ( _____?)
Mi volas elhoteliĝi.
(Chcem sa odhlásiť.)

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
Môžem zaplatiť v amerických / austrálskych / kanadských dolároch? ( )
Ĉu mi povas uzi euron?
Môžem zaplatiť v eurách? ( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
Môžem zaplatiť v japonských jenoch? ( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
Môžem zaplatiť v britských librách? ( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
Môžem zaplatiť v dinároch? ( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
Môžem zaplatiť kreditnou kartou? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
Môžete mi zameniť peniaze? ( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
Kde do môžem zameniť peniaze? ( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
Môžte mi zameniť cestovný šek? ( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
Kde si môžem zameniť cestovný šek? ( )
Kia estas la kurzo?
Aký je kurz? ( )
Kie estas bankaŭtomato?
Kde je bankomat? ( )

Manĝado[redakti]

Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
Stôl pre jedného / dvoch, prosím! ( )
Mi petas la menuon.
Prosím si ponukový lístok / menu. ( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
Môžem sa pozrieť do kuchyne? ( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
Môžete mi odporučiť? ( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
Máte miestnu špecialitu? ( )
Mi estas vegetarano.
Som vegetarián. ( )
Mi estas vegano.
Som vegán. ( )
Mi manĝas nur koŝere.
Jem len košér. ( )
Mi ne manĝas _____.
Nejem ____. ( )
...viandon.
mäso. ( )
...fiŝaĵon.
rybu. ( )
...marbestojn.
morské zvieratá. ( )
...ovaĵon.
vajcia. ( )
...laktaĵon.
mliečne výrobky. ( )
...glutenon.
lepok. ( )
...tritikaĵojn.
obilniny. ( )
...nuksojn.
orechy. ( )
...arakidojn.
arašidy. ( )
...sojaĵon.
sójové výrobky. ( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
Prosím, vynechajte olej / maslo / masť. ( )
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
raňajky ( )
tagmanĝo
obed ( )
manĝaĵeto
( )
vespermanĝo
večera ( )
_____, bonvolu,
... _____prosím, ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
Jedlo bez____, prosím. ( )
kokaĵo/n
kuracieho mäsa ( )
bovaĵo/n
kravského mäsa ( )
fiŝaĵo/n
rybaciny ( )
ŝinko/n
šunky ( )
kolbaso/n
klobásy ( )
fromaĝo/n
syru ( )
ovo/n
vajca ( )
salato/n
šalátu ( )
(kruda/n) legomo/n
(surovej) zeleniny ( )
(kruda/n) frukto/n
(surového) ovocia ( )
pano/n
chleba ( )
toasto/n
hrianky ( )
nudelo/n
rezancov ( )
rizo/n
ryže ( )
fazeolo/n
fazule ( )
Mi petas unu glason da _____.
Prosím si pohár _____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
Prosím si štamprlík _____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____.
Prosím si fľašu _____ ( _____)
kafo
káva ( )
teo
čaj ( )
suko
šťava / džús ( )
akvo
voda ( )
kranakvo
voda z vodovodu ( )
gasa akvo
perlivá voda ( )
sengasa akvo
neperlivá voda ( )
biero
pivo ( )
ruĝa/blanka vino
červené / biele víno ( )
Mi petas iomon da _____.
Prosím si trochu _____ ( _____)
salo
soľ ( )
pipro
korenie ( )
Pardonon, kelnero?
Čašník, prosím! ( )
Mi finmanĝis.
Dojedol som. ( )
Ĝi estis bongusta.
Bolo to chutné. ( )
Bonvolu forporti la telerojn.
Prosím, odneste taniere. ( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
Zaplatím. / Účet, prosím. ( )

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
Podávate alkohol / alkoholické nápoje? ( )
Ĉu vi servas al tablo?
Máte obsluhu? ( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
Pivo / Dve pivá prosím! ( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
Pohár červeného / bieleho vína, prosím! ( )
Unu kruĉon, bonvolu.
Krčah, prosím! ( )
Unu botelon, bonvolu.
Fľašu, prosím! ( )
_____ kaj _____, bonvolu.
_____ a _____, prosím! ( )
viskio/n
wiskey ( )
vodko/n
vodka / vodku ( )
rumo/n
rum ( )
akvo/n
voda / vodu ( )
mineralakvo
minerálna voda / minerálka ( )
...mineralakvon
minerálnu voda / minerálku ( )
sodakvo/n
sóda / sódu ( )
tonikakvo/n
tonik ( )
oranĝa suko
pomarančová šťava / pomarančový džús ( )
...oranĝan sukon
pomarančovú šťavu / pomarančový džús ( )
kolao/n
kola / kolu ( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
Máte malé jedlo k pitiu? ( )
Unu plian, bonvolu.
Ešte jedno, prosím! ( )
Plian vicon, bonvolu.
Ďalšiu rundu, prosím! ( )
Kiam estas fermtempo?
Kedy zatvárate? ( )
Je via sano!
Na zdravie! ( )

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
Máte toto v mojej veľkosti? ( )
Kiom ĝi kostas?
Koľko to stojí? ( )
Ĝi estas tro kosta.
Je to príliš drahé. ( )
Ĉu vi akceptas _____?
Prijímate _____?( )
multekosta
drahý ( )
malmultekosta
lacný ( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
Nemôžem si to dovoliť. ( )
Mi ne volas ĝin.
Nechcem to. ( )
Vi fraŭdas min.
Podvádzate ma. ( )
Mi ne interesiĝas.
Nemám záujem. ( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
Dobre, kúpim to. ( )
Mi petas sakon!
Prosím si tašku. ( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
Môžte mi to poslať (do zahraničia)? ( )
Mi bezonas _____.
Potrebujem _____( )
...dentpasto/n.
...zubnú pastu. ( )
...dentbroso/n.
...zubnú kefku. ( )
...tamponoj/jn.
...tampóny. ( )
...sapo/n.
...mydlo. ( )
...ŝampuo/n.
...šampón. ( )
...medikamento/n por doloro.
...liek na bolesť. ( )
...medikamento/n por malvarmumo.
...liek na prechladnutie. ( )
...medikamento/n por stomako.
...liek na žalúdok. ( )
...razilo/n.
...holiaci strojček. ( )
...pluvombrelo/n.
...dáždnik. ( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
...krém / olej na opaľovanie. ( )
...poŝtkarto/n.
...pohľadnicu. ( )
...poŝtmarko/n.
...poštovú známku. ( )
...baterioj/jn.
...batérie / baterky. ( )
...skribopapero/n.
...papier na písanie. ( )
...plumo/n.
...pero. ( )
...libro/n en la _____ lingvo.
...knihu v _____ jazyku. ( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
...časopis v _____ jazyku. ( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
...noviny v _____ jazyku. ( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
..._____-esperantský slovník. ( )

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
Chcel by som si prenajať auto. ( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
Môžem sa poistiť? ( )
haltu (signo)
stop ( )
unudirekta strato
jednosmerná ulica / jednosmerka (neformale) ( )
malrapide
pomaly ( )
ne parku
neparkovať ( )
limo de rapideco
obmedzenie rýchlosti ( )
benzinstacio
čerpacia stanica / pumpa / benzínka (neformale) ( )
benzino
benzín ( )
dizeloleo
diesel / nafta ( )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
Nespravil som nič zlé. ( )
Tio estis miskompreno.
To je nedorozumenie. ( )
Kien vi kondukas min?
Kam ma vediete? ( )
Ĉu mi estas arestita?
Som zatknutý/á? ( )
Mi estas civitano de _____.
Som občan _____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
Chcem sa rozprávať s ambasádou / konzulátom _____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton.
Chcem sa poradiť s advokátom / právnikom. ( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
Len zaplatím pokutu? ( )

Lernu pli[redakti]

  • Slovake.eu - senpaga retejo por lerni la slovakan (ankaŭ en Esperanto)