El Vikivojaĝo

Japana frazlibro

Japana frazlibro

Japana lingvo estas la lingvo parolata en Japanio.

Prononcado[redakti]

Vokaloj[redakti]

Mallongaj vokaloj
  • あ a = a en "kampo"
  • い i = i en "ligno"
  • う u = u en "hundo"
  • え e = e en "tempo"
  • お o = o en "ofta"
Longaj vokaloj
  • ああ ā = a en "amo"
  • いい ī = i en "amiko"
  • うう ū = u en "ruĝa"
  • ええ, えい ē = e en "legi"
  • おお, おう ō = o en "nova"

Konsonantoj[redakti]

Oftaj diftongoj[redakti]

Listo de frazoj[redakti]

Bazaj[redakti]

Kutimaj surskriboj


営業中
Malfermita
準備中
Fermita
入口
Enirejo
出口
Elirejo
大・中・小
Granda / Meza / Eta
Puŝu
Tiru
お手洗い, トイレ, 化粧室
Necesejo
Viroj
Inoj
禁止
Malpermesata
Eno(j) (japanlingve: en)
Saluton. (Formala)
こんにちは。 Konnichiwa. (kon-ni-ĉi-ŭa)
Saluton. (Neformala)
やあ。 Yā. (jaa)
Kiel vi fartas?
お元気ですか。 Ogenki desuka? (o-gen-ki des-ka?)
Mi fartas bone, dankon.
はい、元気です。 Hai, genki desu. (haj, gen-ki des)
Kiel vi nomiĝas?
お名前は。 O-namae wa? (o-na-mae ŭa?)
Mi nomiĝas ______.
私の名前は______です。 Watashi no namae wa _____ desu. (ŭa-ta-ŝi no na-mae ŭa ______ des)
Plezuro.
はじめまして。 Hajimemashite. (ha-dĵi-me-ma-ŝi-te)
Bonvolu.
お願いします。 Onegai shimasu. (o-ne-gaj ŝi-mas)
Dankon.
どうもありがとう。 Dōmo arigatō. (doo-mo a-ri-ga-too)
Nedankinde.
どういたしまして。 Dō itashimashite. (doo i-ta-ŝi-ma-ŝi-te)
Jes.
はい。 Hai. (haj)
Ne.
いいえ。 Iie. (ii-e)
Pardonu min.
すみません。 Sumimasen. (smi-ma-sen)
Mi bedaŭras.
ごめんなさい。 Gomennasai. (go-men-na-saj)
Ĝis revido.
さようなら。 Sayōnara. (sa-joo-na-ra)
Adiaŭ.
バイバイ。 Baibai. (baj-baj)
Mi ne parolas la japanan.
日本語を話せません。 Nihongo o hanasemasen. (ni-hon-go ŭo ha-na-se-ma-sen)
Ĉu vi parolas Esperanton/la anglan?
エスペラント/英語を話せますか。 Esuperanto/Eigo o hanasemasuka? (es-pe-ran-to/ej-go ŭo ha-na-se-mas-ka?)
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/la anglan?
だれかエスペラント/英語を話せますか。 Dareka esuperanto/eigo o hanasemasuka? (da-re-ka es-pe-ran-to/ej-go ŭo ha-na-se-mas-ka?)
Helpon!
助けて! Tasukete! (tas-ke-te!)
Bonan matenon.
おはようございます。 Ohayō gozaimasu. (o-ha-joo-go-zaj-mas)
Bonan tagon.
こんにちは。 Konnichiwa. (kon-ni-ĉi-ŭa)
Bonan vesperon.
こんばんは。 Kombanwa. (kon-ban-ŭa)
Bonan nokton.
おやすみなさい。 Oyasuminasai. (o-jas-mi-na-saj)
Mi ne komprenas.
わかりません。 Wakarimasen. (ŭa-ka-ri-ma-sen)
Kie estas la necesejo?
お手洗い/トイレはどこですか。 Otearai/Toire wa doko desuka? (o-te-a-raj/toj-re ŭa do-ko des-ka?)

Problemoj[redakti]

Lasu min.
ほっといて。 Hottoite. (Hot-toj-te)
Ne tuŝu min.
さわらないで! Sawaranaide. (sa-ŭa-ra-naj-de)
Mi telefonos policon.
警察をよびます。 Kēsatsu o yobimasu. (kee-sa-cu o jo-bi-mas)
Polico!
警察! Kēsatsu! (kee-sac!)
Haltu! Ŝtelisto!
待て! どろぼう! Mate! Dorobō! (ma-te! do-ro-boo!)
Mi bezonas vian helpon.
助けてください。 Tasukete kudasai. (tas-ke-te kda-saj)
Estas urĝa / kriza situacio.
緊急です。 Kinkyū desu. (kin-kjuu des)
Mi perdiĝis.
道に迷っています。 Michi ni mayotte imasu. (mi-ĉi ni ma-jot-te i-mas)
Mi perdis mian valizon.
鞄をなくしました。 Kaban o nakushimashita. (ka-ban o nak-ŝi-maŝ-ta)
Mi perdis mian monujon.
財布なくしました。。 Saifu o nakushimashita. (saj-hŭu o nak-ŝi-maŝ-ta)
Mi estas malsana.
病気です。 Byōki desu. (bjoo-ki des)
Mi vundiĝis.
けがしました。 Kega shimashita. (ke-ga ŝi-maŝ-ta)
Mi bezonas kuraciston.
医者を呼んでください。 Isha o yonde kudasai. (i-ŝa o jon-de kda-saj)
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon?
電話を使っていいですか? Denwa o tsukattemo iidesuka? (den-ŭa o ckat-te-mo ii-des-ka?)

Numeroj[redakti]

Kvankam arabaj (okcidentaj) numeroj estas uzataj plej ofte en Japanujo, oni fojfoje vidos japananjn numerojn ĉe vendejoj aŭ en manĝkarto de altkosta restoracio. La signoj uzitaj estas preskaŭ la samaj al la ĉinaj numeroj, kaj kiel la ĉina, la japana uzas grupojn po kvar ciferoj, ne 3. "Unu miliardo" do estas 百万 (hjaku-man), laŭlitera "cento da dekmiloj".

Estas ambaŭ japana kaj ĉina legmanieroj por la plejparto da numeroj, sed sube oni vidas la plej ofte uzitaj ĉinaj legmanieroj. Rimarku, ke pro superstiĉo (ŝi ankaŭ signifas "morto"), 4 kaj 7 oni ĝenerale legas japane per jon kaj nana anstataŭ.

0
〇 (zeromaru) / 零 (rei) por financoj
1
一 (iĉi)
2
二 (ni)
3
三 (san)
4
四 (jonŝi)
5
五 (go)
6
六 (roku)
7
七 (nanaŝiĉi)
8
八 (haĉi)
9
九 (kjū)
10
十 (ĝū)
11
十一 (ĝū-iĉi)
12
十二 (ĝū-ni)
13
十三 (ĝū-san)
14
十四 (ĝū-jon)
15
十五 (ĝū-go)
16
十六 (ĝū-roku)
17
十七 (ĝū-nana)
18
十八 (ĝū-haĉi)
19
十九 (ĝū-kjū/ĝū-ku)
20
二十 (ni-ĝū)
21
二十一 (ni-ĝū-iĉi)
22
二十二 (ni-ĝū-ni)
23
二十三 (ni-ĝū-san)
30
三十 (san-ĝū)
40
四十(jon-ĝū)
50
五十 (go-ĝū)
60
六十 (roku-ĝū)
70
七十(nana-ĝū)
80
八十 (haĉi-ĵū)
90
九十 (kjū-ĵū)
100
百 (hjaku)
200
二百 (nihjaku)
300
三百 (sambjaku)
600
六百 (roppjaku)
800
八百 (happjaku)
1000
千 (sen)
2000
二千 (ni-sen)
3000
三千 (san-zen)
10,000
一万 (iĉi-man)
1,000,000
百万 (hjaku-man)
100,000,000
一億 (iĉi-oku)
1,000,000,000,000
一兆 (itĉō)
0.5
〇・五 (rei ten go)
0.56
〇・五六 (rei ten go-roku)
linio / numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.)
_____番 (____ ban)
duono
半分 (hambun)
malpli (multe)
少ない (sukunai)
pli (multe)
多い (ōi)

Tempo[redakti]

nun
今 (ima)
poste
後で (atode)
antaŭe
前に (mae ni)
antaŭe ___
___ の前に ( ___ no mae ni)
mateno
朝 (asa)
antaŭtagmezo
午前 (gozen)
posttagmezo
午後 (gogo)
vespero
夕方 (jugata)
nokto
夜 (joru)

Horloĝa tempo[redakti]

je la sesa horo matene
朝6時 (asa rokuĝi)
je la naŭa horo matene
午前9時 (gozen kuĝi)
tagmezo
正午 (ŝōgo)
je la unua horo posttagmeze
午後1時 (gogo iĉiĝi.)
je la dua horo posttagmeze
午後2時 (gogo niĝi)
noktomezo
夜12時 (joru ĝūniĝi), 零時 (rēĝi)

Daŭro[redakti]

_____ minuto(j)
_____分 ( _____hun)
_____ horo(j)
_____時間 ( _____ĝikan)
_____ tago(j)
_____日 ( _____niĉi)
_____ semajno(j)
_____週間 ( _____ŝūkan)
_____ monato(j)
_____ヶ月 ( _____kagecu)
_____ jaro(j)
_____年 ( _____nen)

Tagoj[redakti]

hodiaŭ
今日 (kjō)
hieraŭ
昨日 (kinō)
morgaŭ
明日 (aŝita)
morgaŭ (formale)
明日 (asu)
ĉi tiun semajnon
今週 (konŝū)
lastan semajnon
先週 (senŝū)
venontan semajnon
来週 (raiŝū)

Tagoj de la semajno[redakti]

La nomoj de la tagoj de la semajno devenas el la suno, la luno kaj la kvin eroj de ĉina filozofio.

dimanĉo
日曜日 (niĉijōbi)
lundo
月曜日 (gecujōbi)
mardo
火曜日 (kajōbi)
merkredo
水曜日 (suijōbi)
ĵaudo
木曜日 (mokujōbi)
vendredo
金曜日 (kin'jōbi)
sabato
土曜日 (dojōbi)

Tagoj de la monato[redakti]

La unua al la deka tagoj de la monato havas apartajn nomojn:

Unua tago de la monato
1日 (cuitaĉi)
Dua tago de la monato
2日 (fucuka)
Tria tago de la monato
3日 (mikka)
Kvara tago de la monato
4日 (jokka)
Kvina tago de la monato
5日 (icuka)
Sesa tago de la monato
6日 (muika)
Sepa tago de la monato
7日 (nanoka)
Oka tago de la monato
8日 (jōka)
Naŭa tago de la monato
9日 (kokonoka)
Deka tago de la monato
10日 (tōka)

La liaj monataj tagoj estas pli ordemaj, nur aldonu la aldonaĵon -niĉi al la numero. Rimarku, ke 14, 20 kaj 24 ne sekvas tiun regulon.

Dekunua tago de la monato
11日 (ĝūiĉiniĉi)
Dekkvara tago de la monato
14日 (ĝūjokka)
Dudeka tago de la monato
20日 (hacuka)
Dudekkvara tago de la monato
24日 (niĝūjokka)

Monatoj[redakti]

Januaro
一月(komuna), 睦月(arkaika) (iĉigacu, mucuki)
Februaro
二月, 如月 (nigacu, kisaragi)
Marto
三月, 弥生 (sangacu, jajoi)
Aprilo
四月, 卯月 (ŝigacu, uzuki)
Majo
五月, 皐月 (gogacu, sacuki)
Junio
六月, 水無月 (rokugacu, minazuki)
Julio
七月, 文月 (ŝiĉigacu, humizuki)
Aŭgusto
八月, 葉月 (haĉigacu, hazuki)
Septembro
九月, 長月 (kugacu, nagacuki)
Oktobro
十月, 神無月 (ĝūgacu, kannacuki)
Novembro
十一月, 霜月 (ĝūiĉigacu, ŝimocuki)
Decembro
十二月, 師走 (ĝūnigacu, ŝiŭasu)

Skribi tempon kaj daton[redakti]

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

3
54 : 三時五十四分 (san-ĝi goĝūjon-hun)

Koloroj[redakti]

nigro, nigra
黒 (kuro), 黒い (kuroi)
blanko, blanka
白 (ŝiro), 白い (ŝiroi)
grizo, griza
灰色, グレー (hai-iro, gurē), 灰色の, グレーの (hai-iro no, gurē no)
ruĝo, ruĝa
赤, 赤色 (aka, aka-iro), 赤い (akai)
bluo, blua
青 (ao), 青い(aoi)
flavo, flava
黄色 (kiiro), 黄色い (kiiroi)
verdo, verda
緑, 緑色 (midori, midori-iro), 緑の, 緑色の (midori no, midori-iro no)
oranĝkoloro, oranĝkolora
オレンジ, オレンジ色, 橙, 橙色 (orenĝi, orenĝi-iro, daidai, daidai-iro), オレンジの, オレンジ色の, 橙の, 橙色の (orenĝi no, orenĝi-iro no, daidai no, daidai-iro no)
purpuro, purpura
紫, 紫色 (murasaki, murasaki-iro), 紫の, 紫色の (murasaki no, murasaki-iro no),
bruno, bruna
茶色 (ĉairo), 茶色い (ĉairoi)

Transporto[redakti]

Aŭtouso kaj trajno[redakti]

Kiom kostas bileto al _____?
_____ ( _____)
Mi volus bileton al _____.
_____ ( _____)
Kien iras ĉi tiu trajno/aŭtobuso?
( )
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____?
_____ ( _____)
Ĉu tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso haltos en/ĉe _____?
_____ ( _____)
Kiam forveturos la trajno/aŭtobuso al _____?
_____ ( _____)
Kiam tiu (ĉi) trajno/aŭtobuso alvenos al _____?
_____ ( _____)

Direktoj[redakti]

Kiel mi povas atingi ______?
_____ ( _____)
...la trajnan stacion?
( )
...la aǔtobusan stacion / haltejon?
( )
...la flughavenon?
( )
...urbocentron?
( )
...la junularogastejon?
( )
... la hotelon ______?
_____ ( _____)
...la _____ konsulejo?
_____ ( _____)
Kie estas multaj _____?
_____ ( _____)
...hoteloj?
( )
...restoracioj
( )
...trinkejoj
( )
...vidindaĵoj
( )
Ĉu vi povas montri al mi sur la mapo?
( )
strato
( )
Turnu maldekstren.
( )
Turnu dekstren.
( )
maldekstre
( )
dekstre
( )
rekte antaŭen
( )
al la ______
_____ ( _____)
preter la ______
_____ ( _____)
antaǔ la ______
_____ ( _____)
Rigardu al la ______.
_____( _____)
vojkruciĝo
( )
nordo
北 (kita)
sudo
南 (minami)
oriento
東 (higaŝi)
okcidento
西 (niŝi)

Taksio[redakti]

Taksio!
(ヘイ、)タクシー ((hej,) takuŝī) (en Japanio, levi vian manon signifas voli kapti taksion)
Bonvolu veturigi min al ______.
_____ ( _____)
Kiom kostas veturo al ______?
_____ ( _____)
Bonvolu veturigi min tien.
_____ ( _____)

Loĝado[redakti]

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron?
( )
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj?
( )
Ĉu la ĉambro estas kun _____?
_____ ( _____)
...litotuko?
( )
...banejo?
( )
...telefono?
( )
...televido?
( )
Ĉu mi povas vidi la ĉambron unue?
( )
Ĉu vi havas iun _____
( )
...pli silentan?
( )
...pli vastan?
( )
...pli puran?
( )
...pli malmultekostan?
( )
Bone, mi prenas ĝin.
( )
Mi restos por _____ nokto(j).
( )
Ĉu vi povas sugesti al mi alian hotelon?
( )
Ĉu vi havas _____
_____ ( _____)
...sekurŝrankon?
( )
...ŝlosujon?
( )
Ĉu la prezo inkluzivas matenmanĝon/vespermanĝon?
( )
Kiam estas matenmanĝo/vespermanĝo?
( )
Bonvolu purigi mian ĉambron.
( )
Ĉu vi povus veki min je _____?
( )
Mi volus elhoteliĝi.
( )

Mono[redakti]

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron?
( )
Ĉu mi povas uzi euron?
( )
Ĉu mi povas uzi japanan enon?
( )
Ĉu mi povas uzi britan pundon?
( )
Ĉu mi povas uzi svisan/afrikan/pacifikan frankon?
( )
Ĉu mi povas uzi dinaron?
( )
Ĉu mi povas uzi kreditkarton?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian monon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian monon?
( )
Ĉu vi povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kie oni povas ŝanĝi mian vojaĝantoĉekon?
( )
Kia estas la kurzo?
( )
Kie estas bankaŭtomato?
( )

Manĝado[redakti]

Mi malsatas.
お腹がすきました。 (Onaka ga sukimashita.)
Tablon por unu persono/du personoj, bonvolu.
( )
Mi petas la menuon.
( )
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon?
( )
Ĉu vi povas rekomendi al mi?
( )
Ĉu vi havas lokan specialaĵon?
( )
Mi estas vegetarano.
ベジタリアンです。 (Bejitarian desu.)
Mi estas vegano.
ヴィーガンです/ビーガンです (Viigan desu/biigan desu)
Mi manĝas nur koŝere.
( )
Mi ne manĝas _____.
( )
...viandon.
( )
...fiŝaĵon.
( )
...marbestojn.
( )
...ovaĵon.
( )
...laktaĵon.
( )
...glutenon.
( )
...tritikaĵojn.
( )
...nuksojn.
( )
...arakidojn.
( )
...sojaĵon.
( )
Bonvolu ne uzi oleon/buteron/ŝmalcon.
( )
komuna manĝo
( )
manĝo laŭ la karto
( )
matenmanĝo
( )
tagmanĝo
( )
manĝaĵeto
( )
vespermanĝo
( )
_____, bonvolu,
... _____ ( )
Manĝaĵon entenantan _____, bonvolu.
( )
kokaĵo/n
鶏肉, チキン (tori-niku, ĉikin)
bovaĵo/n
牛肉 (gjū-niku)
fiŝaĵo/n
魚 (sakana)
ŝinko/n
ハム (hamu)
kolbaso/n
ソーセージ (sōsēĝi)
fromaĝo/n
チーズ (ĉīzu)
ovo/n
卵 (tamago)
salato/n
サラダ (sarada)
(kruda/n) legomo/n
野菜 (jasai)
(kruda/n) frukto/n
果物, フルーツ (kudamono, furūcu)
pano/n
パン (pan)
toasto/n
( )
nudelo/n
麺 (men)
rizo/n
ご飯, 米 (gohan, kome) * gohan estas por kuirita rizo.
fazeolo/n
( )
Mi petas unu glason da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu kalikon da _____.
_____ ( _____)
Mi petas unu botelon da _____.
_____ ( _____)
kafo
コーヒー (kōhī)
teo
お茶, 茶 (oĉa, ĉa)
suko
ジュース (ĝūsu)
akvo
水, お冷 (mizu, ohija)
kranakvo
( )
gasa akvo
( )
sengasa akvo
( )
biero
ビール (bīru)
ruĝa/blanka vino
赤/白ワイン (aka/ŝiro-ŭain)
Mi petas iomon da _____.
_____ ( _____)
salo
塩 (ŝio)
pipro
こしょう (koŝō)
Pardonon, kelnero?
( )
Mi finmanĝis.
( )
Ĝi estis bongusta.
( )
Bonvolu forporti la telerojn.
( )
Mi volas pagi. / La kalkulon, bonvolu.
( )

Trinkado[redakti]

Ĉu vi servas alkoholaĵojn?
( )
Ĉu vi servas al tablo?
( )
Bieron / Du bierojn, bonvolu.
( )
Unu glason da ruĝa/blanka vino, bonvolu.
( )
Unu kruĉon, bonvolu.
( )
Unu botelon, bonvolu.
( )
_____ kaj _____, bonvolu.
( )
viskio/n
( )
vodko/n
( )
rumo/n
( )
akvo/n
( )
mineralakvo/n
( )
sodakvo/n
( )
tonikakvo/n
( )
oranĝa/n suko/n
( )
kolao/n
( )
Ĉu vi havas drinkejajn manĝetojn?
( )
Unu plian, bonvolu.
( )
Plian vicon, bonvolu.
( )
Kiam estas fermtempo?
( )
Je via sano!
( )

Aĉetado[redakti]

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco?
( )
Kiom ĝi kostas?
( )
Ĝi estas tro kosta.
( )
Ĉu vi akceptas _____?
( )
multekosta
( )
malmultekosta
( )
Mi ne povas pagi ĝian koston.
( )
Mi ne volas ĝin.
( )
Vi fraŭdas min.
( )
Mi ne interesiĝas.
( )
Bone, mi aĉetos ĝin.
( )
Mi petas sakon?
( )
Ĉu vi povas sendi ĝin (eksterlanden)?
( )
Mi bezonas _____.
( )
...dentpasto/n.
( )
...dentbroso/n.
( )
...tamponoj/jn.
( )
...sapo/n.
( )
...ŝampuo/n.
( )
...medikamento/n por doloro.
( )
...medikamento/n por malvarmumo.
( )
...medikamento/n por stomako.
( )
...razilo/n.
( )
...pluvombrelo/n.
( )
...sunŝirma/n kremo/n / oleo/n.
( )
...poŝtkarto/n.
( )
...poŝtmarko/n.
( )
...baterioj/jn.
( )
...skribopapero/n.
( )
...plumo/n.
( )
...libro/n en la _____ lingvo.
( )
...gazeto/n en la _____ lingvo.
( )
...ĵurnalo/n en la _____ lingvo.
( )
..._____-Esperanta/n vortaro/n.
( )

Ŝoforado[redakti]

Mi volas lui aŭton.
( )
Ĉu mi povas akiri asekuron?
( )
haltu (signo)
( )
unudirekta strato
( )
malrapide
( )
ne parku
( )
limo de rapideco
( )
benzinstacio
( )
benzino
( )
dizeloleo
( )

Aŭtoritato[redakti]

Mi faris nenion malbonan.
( )
Tio estis miskompreno.
( )
Kien vi kondukas min?
( )
Ĉu mi estas arestita?
( )
Mi estas civitano de _____.
_____ ( _____)
Mi volas paroli kun la _____ ambasadejo / konsulejo.
_____ ( _____)
Mi volas konsulti advokaton.
( )
Ĉu mi nun nur pagos monpunon?
( )

Lernu pli[redakti]